Principiile de profesionalism în arhitectură

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

sursă foto colaj: LARIX STUDIO: Reconstrucție joagăr, Suseni

11.01.2017

___________________________________

UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice este un acord internațional pe tema standardelor profesionale în arhitectură elaborat de Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA), a cărui formă ultimă a fost agreată de comunitatea internațională în 2014 la cea de-a 26-a Adunare Generală UIA ce a avut loc la Durban, Africa de Sud.

Acordul este rezultatul efortului comun al comunității internaționale de arhitecți de a stabili în mod obiectiv standarde și practici care să servească cât mai bine interesului comun. Acordul și documentele asociate au scopul de a defini ceea ce se pot numi cele mai bune practici pentru profesia de arhitect și standardele la care profesia aspiră.

Ordinul Arhitecților din România, prin calitatea sa de organizație profesională ce reprezintă arhitecții, a aderat la aceste deziderate și standarde internaționale și le promovează ca principii de bază în formarea și activitatea arhitecților.

Principiile de Profesionalism în Arhitectură sunt o primă parte a acestui acord pe care o extragem mai jos.

Membrii profesiei de arhitect se dedică standardelor de profesionalism, integritate și competență și astfel oferă în beneficiul societății abilități și aptitudini unice, esențiale dezvoltării sustenabile a mediului construit și bunăstării societăților și culturilor din care fac parte. Principiile de profesionalism sunt stabilite prin legislație precum și prin codurile de etică și reglementările ce definesc practica profesională:

Expertiză

Arhitecții dețin un număr de cunoștințe, abilități, practice și teoretice, acumulate și dezvoltate prin educație universitară și post-universitară (stagiu) dar și prin experiență. Procesul de educație de arhitectură, stagiu și examinare este structurat de așa manieră încât să asigure publicul de îndeplinirea la standarde acceptabile a responsabilităților arhitectului prin serviciile pe care le oferă. În plus, membrii majorității organizațiilor profesionale de arhitecți și în concluzie ai UIA, au responsabilitatea să își mențină și dezvolte cunoștințele privind arta și știința arhitecturii, să respecte realizările profesiei și să contribuie la dezvoltarea acesteia.

Imparțialitate

Arhitecții își oferă expertiza în mod imparțial atât clientului cât și / sau utilizatorilor / beneficiarilor. Este de datoria arhitecților să  susțină fără compromisuri idealul rațiunii profesionale mai presus de oricare alt motiv în realizarea arhitecturii ca artă și știință.

De asemenea arhitecții au datoria de a-și asuma atât spiritul cât și litera legilor care le guvernează profesia și să ia în considerare în mod responsabil impactul social și de mediu al activității lor profesionale.

Dedicare

Arhitecții au în vedere, în mod dezinteresat, prin calitatea muncii pe care o prestează, pentru binele atât al beneficiarilor cât și al societății. Membrii profesiei au datoria să își servească clienții într-un mod competent și profesionist, să ia decizii imparțiale și responsabile în numele acestora.

Răspundere profesională

Arhitecții sunt conștienți de responsabilitatea pe care o au pentru consilierea imparțială și, dacă este necesar, critică pe care o oferă clienților dar și pentru efectele muncii lor asupra societății și mediului înconjurător. Arhitecții își asumă să își ofere serviciile profesionale numai atunci când ei și colaboratorii alături de care lucrează sunt calificați prin educație, practică și / sau experiență în aspectele tehnice pe care respectiva activitate le implică.

UIA prin programele organizațiilor membre și ale Comisiei de Practică Profesională, își propune să stabilească principii de profesionalism și standarde profesionale în interesul sănătății publice, siguranției, bunăstării și culturii și susține că recunoașterea reciprocă a standardelor de competență și profesionalism este atât în beneficiul public cât și în cel al susținerii credibilității profesiei.

Principiile și standardele UIA vizează educația de calitate și experiența practică a arhitecților astfel încât aceștia vor putea fi capabili să își îndeplinească misiunile profesionale fundamentale. Aceste standarde recunosc existența tradițiilor naționale diverse în domeniul educației și astfel, permit echivalarea anumitor practici.    

Pentru consultarea acordului UIA în forma sa integrală, puteți descărca documentul la link-ul de mai jos:

UIA Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice

Pentru mai multe documente și publicații internaționale privind profesia vă invităm să parcurgeți secțiunea Exercitarea Profesiei – Studii și Documente Europene și Internaționale.

În următoarea perioadă vom reveni cu extrase traduse din Acordul UIA într-o campanie de promovare a principiilor și standardelor de calitate și profesionalism în arhitectură. În aceeași direcție, invităm membrii să acceseze și secțiunea Bună Practică de pe site-ul OAR unde am publicat o serie de proiecte, exemple de bune practici în proiectarea de arhitectură.