Proiectele societății civile finanțate prin Timbrul de arhitectură 2016

12 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Acest articol face parte din prezentarea RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2016 (în curs de actualizare), o acţiune de prezentare a iniţiativelor care au beneficiat de Timbrul arhitecturii în anul 2016 şi este parte din campania SUSŢINEM TIMBRUL DE ARHITECTURĂ. Secțiunea cuprinde descrieri ale proiectelor câștigătoare în sesiunea de finanțări nerambursabile din Timbrul arhitecturii organizate de OAR, în 2016.

PARCELĂRI ISTORICE ȘI COMUNITĂȚI DE VECINĂTATE

Asociația pentru Tranziție Urbană – ATU

Loc desfășurare: București

Proiectul are drept scop informarea locuitorilor cartierelor din București în privința propriei istorii urbane și asupra regimului juridic de protecție a parcelărilor în care locuiesc. Rezultatele cercetării din cele 40 de parcelări de locuințe-tip din București au evidențiat faptul că majoritatea locuitorilor ignoră în mare măsură aspecte importante ale locuirii.

Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi de informare, s-au realizat 2200 de pliante informative pentru locuitorii parcelărilor Verzișori-Tăbăcari, Fabrica de Chibrituri, Dristor, Iancului și Dorobanți, parcelări clasate pe Lista Monumentelor Istorice. Acestea au fost distribuite gratuit fiecărei familii din cartier de către echipa de proiect. Pliantele conțin informații semnificative pentru istoria și identitatea parcelării (planul de parcelare, fotografii aeriene, imagini de epocă, date despre comanditar, proiectant și executanți), dar și aspecte juridice legate de clasarea parcelărilor pe Lista Monumentelor Istorice. Detalii mai multe pe historia.ro și bancaferoviară.ro  

 • Timbru de arhitectură OAR: 20.198 lei

LOCUL MEU ALTFEL 2016

Asociaţia BASAR

Loc desfășurare: Sinaia, Prahova

Proiectul „Locul meu Altfel 2016” şi-a propus să realizeze o structură temporară în curtea Centrului de Plasament din Sinaia, ca o continuare a evenimentului din 2012 când Asociația a amenajat, împreună cu copiii de la Centru, un amfiteatru temporar. Structura a rezultat în urma unui proces participativ de educaţie aplicată, în care s-au implicat elevii şi educatorii din centru, ca utilizatori direcţi ai acestui spaţiu.

Proiectul a fost structurat în 3 etape ce s-au derulat consecutiv. În prima etapă, participanţii au cartografiat curtea şcolii şi au evaluat potenţialul de utilizare şi transformare al spaţiului. În ceea de-a doua etapă, elevii au dezbătut şi au propus soluţii spaţiale aplicate. În ultima etapă, participanţii au realizat practic soluţia de amenajare aleasă, în cadrul unui atelier de construcţie participativă. Proiectul s-a încheiat cu o serbare a participanţilor şi invitaţilor din comunitate, prin care a fost inaugurată structura temporară realizată.

 • Timbru de arhitectură OAR: 13.850 lei

FRITZ BALTHES – UN PIONIER AL PROIECTĂRII CONTEXTUALE

Asociația Monumentum

Loc desfășurare: județul Sibiu

Obiectivul acestui proiect îl constituie protejarea patrimoniului tradiţional construit din mediul rural (în general) și salvgardarea și promovarea arhitecturii lui Friz Balthes (în particular), prin clasarea în lista monumentelor istorice a 9 clădiri, venind în întâmpinarea activității desfășurate în instituțiile publice responsabile cu protecția patrimoniului. În general, direcțiile județene pentru cultură nu beneficiază de fonduri sau experți care să poată elabora o documentație de asemenea amploare în ceea ce privește clasarea numărului impresionant de imobile, iar un ajutor în acest sens a fost necesar. Miza proiectului este însă și de a promova modele de arhitectură contextuală în spiritul specificului local, modele care lipsesc în ziua de astăzi.

Astfel, s-au elaborat relevee și studii istorice pentru 9 clădiri selecționate în funcție de valoarea arhitecturală a clădirii, dar și în funcție de gradul de risc de deteriorare. Proiectul de promovare a lui Fritz Balthes din partea Casei Teutsch și a unor responsabili din proiectul de față, inclusiv expoziția omagială organizată în anul 2014, la Sibiu, au constituit etape pregătitoare ale proiectului de față.

 • Timbru de arhitectură OAR: 19.400 lei

MINA DE IDEI ANINA, ATELIERE CREATIVE PENTRU PATRIMONIU INDUSTRIAL

Asociația Culturală „ALBA VERDE”

Loc desfășurare: Anina, Caraș-Severin

Atelierul de patrimoniu industrial organizat în cadrul proiectului cultural „Mina de idei Anina”, s-a aflat în 2016 la ce-a de-a treia ediţie. Beneficiind de susţinerea administraţiei locale şi a partenerilor regionali şi naţionali atrași în 2014 şi 2015, proiectul cultural „Mina de idei Anina” a continuat în 2016 cu o serie de ateliere construite în jurul moştenirii industriale ca principal suport al revitalizării economice şi socio-culturale.

Proiectul a explorat noţiunea de peisaj industrial / post-industrial şi manifestările sale la Anina prin intermediul atelierelor creative: „Atelierul de fotografie experimentală de arhitectură” care a presupus inventarierea fotografică a peisajului industrial din oraș, „Riksha Obscură” în care s-a creat o cameră obscură mobilă pentru inventarierea fotografică a coloniilor miniere, „Atelierul Mocăniţa” care a constat în amenajarea unui fost traseu de mocăniţă în pistă ciclabilă prin intervenţii directe in situ şi „Atelierul Brading AninA” prin care s-au realizat obiecte de suvenir cu identitate locală în colaborare cu elevi din Anina. Mai multe în e-zeppelin.ro

 • Timbru de arhitectură OAR: 39.979 lei

FESTIVALUL DE FILM URBANEYE 2016

Asociația Arta în dialog

Loc desfășurare: București

Cea de treia ediție a UrbanEye Film Festival s-a desfășurat la Cinema Elvira Popescu și Cinemateca Eforie. În premieră pentru țara noastră, festivalul a adus pe ecrane documentare premiate, care abordează în moduri diferite teme legate de mediul construit și de oamenii care îl locuiesc. Filmele proiectate sunt relevante pentru contextul actual din România, programul festivalului incluzând discuții și dezbateri cu profesioniști din discipline diferite.

UrbanEye Film Festival are și o componentă educațională: în programul festivalului se regăsesc workshopul „Primul meu film documentar”, dedicat adolescenților și organizat împreună cu Asociația Vira și Asociația Komunitas, dar și un workshop dedicat copiilor, organizat împreună cu de-a arhitectura. Festivalul include Competiția UrbanEye: filme inspirate de realitățile arhitectural-urbane din România au intrat în cursă pentru premiul UrbanEye. Au scris despre UrbanEye: romanianculturalcentre.org.ukzilesinopti.roinstitute.romodernism.ro și feeder.ro

 • Timbru de arhitectură OAR: 44.250 lei

ADOPTĂ O CASĂ LA ROȘIA MONTANĂ – CAMPANIA 2016

Asociația Arhitectură. Restaurare. Arheologie

Loc desfășurare: Roșia Montană, Alba

Programul Adoptă o Casă la Roşia Montană a fost inițiat în 2012 în parteneriat cu Alburnus Maior, asociaţia locală dedicată protejării drepturilor membrilor comunităţii de la Roşia Montană. Pe termen lung, scopul urmărit este acela de a contribui la schimbare prin restaurarea clădirilor istorice valoroase și redarea lor către comunitate, oferindu-le proprietarilor posibilitatea valorificării economice prin includerea într-un sistem turistic.

Programul Adoptă o casă – Campania 2016 a avut două tipuri de activități: fundamentarea proiectelor de restaurare (fază esențială pentru cunoașterea detaliată a caracteristicilor și stării de conservare a clădirilor incluse în program, în vederea elaborării proiectelor de restaurare și apoi a punerii în operă cu implicarea publicului și a specialiștilor) și ateliere de conservare arhitecturală cu meşteri locali sau din afara comunităţii şi cu voluntari (care generează oportunităţi de conservare directă (hands-on) a clădirilor şi altor elemente ale patrimoniului cultural, şi contribuie la consolidarea legăturilor din cadrul comunităţii într-o manieră durabilă, luând exemplu de la practicile construirii tradiţionale). Au scris despre AoC2016: stiriutile.rostiri.ong sau reporterul.ro

 • Timbru de arhitectură OAR: 19.335 lei

PARCUL CAROL I – 100 ANI

Asociația Istoria Artei

Loc desfășurare: București

La 6 iunie 1906 se deschidea oficial „Expoziția Generală Română”, eveniment conceput pentru celebrarea a 40 de ani de domnie a regelui Carol I, 25 de ani de la proclamarea Regatului şi 1800 de ani de la cucerirea Daciei de către romani. În 2016, Asociația Istoria Artei și-a propus să marcheze în 110 de ani printr-un eveniment cultural cu profunde implicații istorice, care a presupus reconstituirea istorică și digitală a Expoziției Generale Române din 1906, din perspectiva pavilioanelor de arhitectură, a monumentelor de for public, a personalităților care au contribuit la realizarea proiectului urbanistic și peisagistic, crescând potențialul istorico-cultural al zonei Filaretului.

Prima etapă a proiectului s-a desfășurat în Parcul Carol I și în împrejurimi, sub forma unor tururi ghidate gratuite. În a doua etapă s-a prezentat publicului expoziția de fotografii de epocă, documente de arhivă, cărți poștale, precum și reconstituirile digitale ale unor pavilioane ale Expoziției Generale Române. Cele 30 de panouri prezintă elementele cele mai importante ale cercetării echipei proiectului „Parcul Carol I – 110 ani” și au fost expuse la Casa Mincu între 15-30 septembrie 2016. Au scris despre zf.ro și e-zeppelin.ro

 • Timbru de arhitectură OAR: 19.160 lei

RESTAURARE.REGENERARE. REMODELARE

Asociatia RYMA

Loc desfășurare: Corna, Alba

Proiectul a avut ca scop valorificarea patrimoniului cultural al satului Corna din Comuna Roșia Montană. Cu ajutorul finanțărilor precedente din partea OAR, din 2014 și 2015, a fost restaurată o gospodărie tradițională și mobilierul din incintă și a fost reabilitat și repus în funcțiune Căminul Cultural din Corna, care acum găzduiește diverse întâlniri, festivități și seri de film. În 2016, prin proiectul „Restaurare. Regenerare. Remodelare” s-a restaurat complet fosta gradiniță a satului. Numele proiectului surprinde cele 3 componente principale ale lui: restaurarea arhitecturii tradiționale, regenerarea comunității locale și remodelarea peisajului cultural într-un punct de atracție turistică.

Proiectul a constat efectiv în desfășurarea de cursuri teoretice și practice de restaurare a arhitecturii tradiționale, cursuri susținute de către specialiști în domeniu, cu aplicații practice în ateliere de zidărie, tencuieli de lut, resturare lemn și mobilier, pe parcursul a 14 zile. De asemenea, s-a elaborat un ghid turistic pentru satul Corna, printat în 300 de exemplare. Rezultatele proiectului au fost expuse la Muzeul Țăranului Român din București, pe data de 6 februarie, cu ocazia Zilei Roșiei Montane. Proiectul continuă și în 2017, cu mobilarea Punctului de Informare Turistică, care va fi dotat și cu spații de cazare. Au scris despre adevarul.ro și alba24.ro.

 • Timbru de arhitectură OAR: 23.110 lei

UNIVERSITATEA DE VARĂ SIBIU EDIȚIA A XII-A

Asociația pentru Tranziție Urbană – ATU

Loc desfășurare: Sibiu

UV Sibiu 2016 are ca scop găsirea unor soluții de amenajare a malurilor râului Cibin -exponent privilegiat al provocărilor urbanistice cu care se confruntă Sibiul în ziua de astăzi. Râul, fiind o axă verde-albastră continuă, are capacitatea de a îmbunătăți legătura între centrul istoric, cartierele adiacente și regiunea limitrofă orașului și de a stimula activitățile în aer liber și calitatea vieții urbane. Proiectul este dedicat atât studenților din domeniile strâns legate de dezvoltarea urbană – urbanism, arhitectură, peisagistică, sociologie urbană, antropologie – cât și celor din alte zone de studiu, preocupați de tematica anunțată.

UV Sibiu identifică locurile care au potențial de a deveni spații publice atractive, de care locuitorii să poată beneficia constant și asupra cărora se poate interveni cu resurse minime. Soluțiile de amenajare propuse prin proiect aduc un plus la scara întregului oraș și transformă zona ce actualmente este una de tranzit pentru circulația auto într-un spațiu verde cu funcțiuni publice, pentru pietoni și bicicliști. Citește despre UVSB în turnulsfatului.ro.

 • Timbru de arhitectură OAR: 41.873 lei

ACADEMIA DE JURNALISM URBAN BUCUREȘTI. COMUNICAREA AGENDEI URBANE

Asociația Igloo – Habitat și Arhitectură

Loc desfășurare: București

Igloo Media a colaborat cu Secretariatul Habitat III al Organizației Națiunilor Unite pentru a organiza conferința „Comunicarea agendei urbane”, ce a avut loc vineri, 15 iulie 2016, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din București. Conferința a stat sub egida Academiei de jurnalism urban, un program inovator care urmărește să implice jurnaliștii, profesioniștii din media și comunicare în diseminarea agendei urbane și a problematicilor sociale și economice cu care se confruntă orașele secolului 21. Academia de Jurnalism Urban a fost inițiată în contextul pregătirilor pentru Conferința despre Locuire și Dezvoltare Durabilă (Habitat III) din octombrie 2016, care a avut loc în Quito, Ecuador. În cadrul evenimentului au fost prezenți  jurnaliști de la The Guardian, Citiscope, Centrul pentru Jurnalism Independent, dar și reprezentanți ai organizatiilor guvernamentale și non-guvernamentale implicate în dezvoltarea orașului (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Primăria Municipiului București, Asociația pentru Tranziție Urbană, ARCUB). citește despre în epochtimes-romania.com și cji.ro.

 • Timbru de arhitectură OAR: 30.493 lei

BUILDING BLOCKS

Asociația Zeppelin

Loc desfășurare: București

Proiectul a presupus organizarea unui atelier pentru copii -de imaginare a unei „case ideale”- care apoi a fost construită și expusă în cadrul festivalului Creative Est (cel mai important eveniment dedicat industriilor culturale și creative din Sud-Estul Europei, ce a avut loc sâmbătă 15 și duminică 16 octombrie 2016). Mai mult, inspirat de atelierul Building Blocks și de rezultatul extraordinar al copiilor, arhitectul Mihai Duțescu s-a întors în copilăria lui și a povestit 4 întâmplări despre „meștereli captivante”, pe care Andreea Dobrin Dinu le-a ilustrat, iar Radu Manelici le-a publicat în cartea „Meștereala”, lansată tot în cadrul Pavilionului la festivalul Creative Est. După festival, casa a fost re-instalată la Școala 134 din București. Citește despre în fargfabriken.se și radioromaniacultural.ro

 • Timbru de arhitectură OAR: 43.700 lei

SPAȚII ÎN AȘTEPTARE V/2016 – SPAȚIUL URBAN: DE LA CERCETARE LA PRACTICĂ ARTISTICĂ

Asociația Simultan

Loc desfășurare: Timișoara

Scopul proiectului a constat în realizarea unor proiecte de cercetare artistică pornind de la date științifice, pentru a analiza prezentul și condițiile sale sociale, respectiv reflexia cercetării știintifice asupra spațiului public. În cadrul unor vizite la centre și institute de cercetare științifică din Timișoara, artiştii participanţi au cules date puse la dispoziție de oameni de știință și cercetători, care constituie bazele lucrarilor de cercetare artistică.

La finalul întâlnirilor, în data de 11 mai, la ExperimentariumTM, au avut loc o serie de prezentări publice, unde fiecare artist invitat (Claudiu Cobilanschi, George Drimbău, Lera Kelemen, Vilmos Kötér, Szilárd Miklós, Lia Perjovschi, Alexandru Polgár) a prezentat un proiect de cercetare artistică anterioară și rezultatele acestuia, sau metoda de lucru aplicată, cu exemple de lucrări. Etapa imediat urmatoare a prevăzut editarea unei publicații care cuprinde rezultatele proiectelor de cercetare artistică și articole științifice relevante pentru proiect.

 • Timbru de arhitectură OAR: 29.700 lei