Proiectele societății civile finanțate prin Timbrul de arhitectură 2017

8 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Acest articol face parte din prezentarea RECALL TIMBRUL DE ARHITECTURĂ 2017, o acţiune de prezentare a iniţiativelor care au beneficiat de Timbrul arhitecturii în anul 2017 şi este parte din campania SUSŢINEM TIMBRUL DE ARHITECTURĂ. Secțiunea cuprinde articole dedicate câștigătorilor sesiunii de finanțări nerambursabile din Timbrul arhitecturii organizate de OAR în 2017.

PARCELĂRI ISTORICE ȘI COMUNITĂȚI DE VECINĂTATE

Asociația Studio Zona 

Proiectul propune elaborarea de pliante și materiale informative pentru locuitorii din 8 parcelări de locuințe-tip realizate între 1914-1946 de Societatea Comunală pentru Locuințe Ieftine București: Sf. Vineri, Cornescu, Drumul la Tei, Drumul Sării, Rahova, Zablovschi, Fabrica de Chibrituri, care vor fi distribuite gratuit fiecărei familii care locuiește în prezent în locuințele-tip și vor conține informații legate de istoria și de identitatea fiecărei parcelări (planul de parcelare, fotografii aeriene, imagini de epocă, date despre comanditar, proiectant și executanții parcelărilor), precum și prevederile legale care îi vizează direct pe locuitorii acestor zone.  

  • Timbru de arhitectură OAR:  26.537 lei 

CASA INCOTROCENI 

Asociația InCotroceni 

„Casa Incotroceni” este un proiect prin care vrem să continuam dialogul și să consolidăm implicarea comunității în ceea ce privește intreținerea și valorificarea patrimoniului cultural și arhitectural al cartierului Cotroceni, un cartier de referință al Bucurestiului, un loc cu o istorie bogată, având un patrimoniu arhitectural bine conservat: case preponderent eclectice, dar și neo-românești, Art Deco, Art Nouveau, Moderniste. Cartierul Cotroceni, ca orice zona protejată din capitală, se dezvoltă haotic, patrimoniul existent având de suferit, atât datorită procesului anevoios de obținere a documentelor necesare pentru efecturarea lucrărilor de la autorități, cât și datorită lipsei de informare a locuitorilor și de cele mai multe ori, orientarea către soluții aparent mai avantajoase financiar pe termen scurt. Proiectul actual urmărește și realizarea și distribuirea unui material informativ de tip brosură, care să prezinte pe ințelesul locuitorilor ce înseamnă Zona protejată și ce cuprinde Regulamentul local de urbanism, prin exemplificări.

  • Timbru de arhitectură OAR:  16.560 lei 

OCUPAREA LIMITEI – ECHIPAMENTE DE SCHIMB ȘI AJUTOR 

Asociația Atelier Ad Hoc

Proiectul se adresează unei situaţii de margine – socială şi spaţială – propunând dotarea cu echipamente de schimb și ajutor a spațiului de tranzit din fața Adăpostul Social de Urgenţă, din cartierul Pantelimon. Intervenția de îmbunatățire a situaţiei de locuire a persoanelor care folosesc zilnic adăpostul, reprezintă continuarea practică a unui demers de investigaţie a situaţiilor particulare de locuire-supravieţuire ale oamenilor străzii din Bucureşti, colectate de asociația din anul 2014. Proiectul arată şi chestionează sistemul de ajutor de stat, aducând o îmbunătăţire nevoilor zilnice ale persoanelor dintr-un adăpost de noapte din cartierul Pantelimon, atât prin construcţie, cât şi prin actiuni de responsabilizare socială. Amenajarea unui spaţiu public de limită este un prilej de a adăuga infrastructurii centralizate îmbunătăţiri ce vin din partea societăţii civile. Beneficiând de resursele materiale şi umane ale adăpostului de noapte, proiectul are în vedere realizarea a trei echipamente urbane – Dulapul , Umbrarul și Colectorul – cu scopul provocării unor practici de gestiune și negociere a limitei. Prin realizarea intervențiilor și amplasarea lor pe limită, acestea influenţează atât rutina internă a adăpostului dar şi activităţile desfăşurate în spaţiu public de locatarii centrului.

  • Timbru de arhitectură OAR:  40.500 lei 

FESTIVALUL DE FILM URBANEYE / EDIȚIA UNDERSTANDING DESIGN 

Asociația Arta în Dialog 

Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea capacităţii de înţelegere şi de reacţie a locuitorilor cu privire la contextul urban în care trăiesc şi profesează. Prin înțelegerea și asumarea valorilor legate de arhitectură și oraș este urmărită, pe termen lung, creșterea calității mediului construit și a vieții urbane. Puntea între experiența de locuitor, artist și profesionist al mediului construit se poate realiza prin intermediul filmului cu temă arhitectural-urbană, acesta constituind un mediu accesibil deopotrivă profesioniștilor și publicului larg și având puterea de a cataliza înțelegerea și ascultarea reciprocă a celor trei categorii. Festivalul de Film UrbanEye se conturează astfel ca o platformă de discuție unde domeniile de activitate care influențează viața în oraș se întâlnesc pentru a dezbate aspectele culturale, sociologice și antropologice ale mediului în care trăim, într-un efort de a difuza în rândul societății valori legate de arhitectură și oraș. 

  • Timbru de arhitectură OAR:  44.400 lei 

BATEM FIERUL LA CONAC 

Asociația Maria 

Asociația Maria desfăşoară activități prin care promovează meştesugurile tradiționale în domeniul restaurării şi construirii ecologice, adresându‐se elevilor, populației din mediul rural, arhitecților şi tuturor celor interesați. Proiectul are ca obiective recunoașterea potențialului arhitecturii vernaculare pentru creația contemporană, atât în construcție cât şi în restaurare și elaborarea de modele concrete de intervenții și bună practică, dar şi strategii de protecție și valorizare a patrimoniului rural. O componentă importantă este dezvoltarea socio‐culturală şi comunitară a satului Țibănești, prin continuarea colaborării meşteri‐artizani‐elevi‐studenți‐profesori‐autorități în contextul sărăciei și a inexistenței unei oferte de muncă pentru tineri. 

  • Timbru de arhitectură OAR:  27.409 lei 

PARO – PUBLICAȚII DE ARHITECTURĂ DIN ROMÂNIA 

Igloo  

PARO este un proiect care își propune să reunească, într-o expoziție articulată prin evenimente de comunicare (conferințe, dezbateri și mese rotunde) partea scrisă a arhitecturii din România în ultimii 27 de ani. Expoziția este generată de întrebarea: în ce mod a evoluat componenta editorială a arhitecturii contemporane din România și cum poate fi “citit” acest lucru în publicațiile de arhitectură? Firește că acestei întrebări i se subordonează o serie de alte interogații, cărora li se poate răspunde fragmentat, dar proiectul are determinarea să găsească, dacă nu un răspuns unic, o simultaneitate de răspunsuri capabile să contureze un orizont comun, o substanță proprie arhitecturii contemporane din România, propunând o expoziție dedicată textului de arhitectură, publicațiilor periodice și editurilor românești și crearea unei arhive digitale și platforme intractive PARO. 

  • Timbru de arhitectură OAR:  46.738 lei 

PUCK 

Zeppelin

Scopul principal al proiectului este acela de a crea și valida o metodă de activare temporară a spațiului public printr-un obiect de design urban multifuncțional. PUCK este un pavilion-instalație, un kit mobil pentru crearea și catalizarea spațiului public. Activarea temporară a spațiilor nefolosite, transformarea lor în spații publice reale și întâlnirea cu publicul larg prin evenimente, precum și interacțiunea acestuia cu instalații mobile sunt temele recurente în practica Zeppelin. PUCK este justificat de nevoia de a găsi soluții rapide și versatile pentru a anima sau a comunica într-un spațiu public, soluții accesibile unor comunități creative, cu resurse limitate. Ca strategie adaptată acestei motivații, proiectul propus va fi realizat din elemente reciclate (piese din expoziții mai vechi de-ale echipei Zeppelin, piese din computere vechi dezasamblate etc), elemente ce vor reinterpreta piese clasice de design recuperate din istoria spațiului public bucureștean: toneta, chioșcul cu sirop sau cafea, locul de afișaj, mesele de cafenea, sau mici ritualuri precum jocul de masă la cafenea ori cititul presei. 

  • Timbru de arhitectură OAR:  37.500 lei 

PERIFERIA B 

Centrul de Fotografie Documentară 

Periferia, până de curând o antecameră a marii capitale, un loc de tranzit al celor care nu își permit încă să locuiască în oraș, își pierde treptat rolul de zid al unei cetăți asediate. Azi asistăm la scena unui reflux invers: al celor care fug de oraș, fie și temporar.  Lipsa de viziune urbanistică face ca vile de lux să fie presărate în zone industriale, printre cartiere dormitor, sau în câmp deschis. Suntem fascinați de puzderia de microuniversuri create din diversele nevoi, fantezii sau hobby-uri născute de frustările orașului. Locuim și noi la periferie și suntem cuceriți de eternul farmec al Bucureștilor: al contradicțiilor, al dezordinii, al neprevăzutului și al capacității de a surprinde mereu. Proiectul are ca unealtă principală fotografia și se va dezvolta pe termen lung, generând imagini de calitate; este de așteptat ca publicul amator de fotografie, fotografii, jurnaliștii să fie direct interesați de rezultatele lui. 

  • Timbru de arhitectură OAR:  43.920 lei

ARHIVA DE ȚIGLĂ 

Asociația Renascendis 

Fenomentul țiglei în Transilvania este puțin studiat. Declinul țiglei manufacturiere, ajunse la sfârșitul secolului al XIX-lea la o diversitate tipologică remarcabilă, a început odată cu apariția fabricilor de țiglă la începutul secolului al XX-lea. Proiectul realizează astfel o inventariere eșantioane reprezentative de țiglă istorică prelevate la imobile istorice (biserici, fortificații, case parohiale evanghelice, etc.) care păstrează învelitori din țiglă tradițională. Demersul este indispensabil cercetării fenomenului istoric al țiglei, fiind o măsură preventivă în fața intervențiilor distructive asupra țiglei istorice. Existența unei arhive a țiglei, atât fizice, cât și digitale, asigură pe viitor posibilitatea restaurării corecte a învelitorilor istorice, devenind un instrument de lucru util pentru restauratori, arhitecți sau specialiști. 

  • Timbru de arhitectură OAR:  26.436 lei