Propunere de reformare și optimizare a procesului de autorizare în construcții

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Locuitorii din mediul urban și din mediul rural, proprietari de locuințe individuale sau colective, utilizatori ai clădirilor cu funcțiuni publice de toate tipurile, cu toții suferă din cauza calității spațiului construit.

Modul dezordonat de dezvoltare a orașelor, lipsa strategiei, domnia interesului investitorului privat, sau, în cazul investițiilor publice, domnia prețului cel mai mic și preponderența rezolvărilor punctuale, pe termen scurt, cât și calitatea construirii sau calitatea precară a întreținerii fondului construit existent sunt cauze evidente de nemulțumire pentru cetățean, dar și pentru administrația publică centrală sau locală, pentru investitor, public sau privat, dar și pentru utilizatorul final al spațiilor astfel create.

Deși cadrul legislativ a fost supus unui proces de restructurare după anul 2000, acesta s-a făcut haotic, la viteze diferite și încercând să răspundă punctual la problemele de moment, prea puţin adecvat diverselor nevoi reale de dezvoltare.

Legea 50 din 29 iulie 1991 este un act normativ de bază, ale cărui prevederi sunt extrem de importante în stabilirea unui climat coerent de autorizare, adaptat tipurilor și amplorii intervențiilor, care să asigure un climat sănătos pentru investiții și dezvoltare durabilă și integrată, dar, în același timp, să oblige la protejarea, conservarea și punerea în valoare a fondului construit de valoare, să asigure respectarea prevederilor și reglementărilor urbanistice, să creeze premisele unei construiri de calitate și a unui control adecvat și eficace al construirii.

O reglementare neadecvată poate duce la dereglementare, prin corupție sau ocolirea/ nerespectarea legii și construirea ilegală, cu toate consecințele acestora sau la descurajarea unor initiațive importante de dezvoltare, necesare comunităților.

În România, în acest moment, disfuncțiile la nivelul procesului de autorizare sunt atât de mari încât apelul doar la modificări/completări punctuale ale prevederilor Legii 50/1991, nu credem ca sunt suficiente. 

Propunem, în consecință, inițierea unui proces de reformare major al legii, care să permită o reconcepere/regândire a proceselor, o identificare corectă a actorilor în proces, a rolului și responsabilităților acestora, astfel încât să se reușească o mai bună adaptare la nevoile de dezvoltare modernă a României și la complexitatea tehnică în creștere în domeniul construcțiilor.

Grupul de lucru Legislație, OAR

Puteți consulta Propunerea OAR de Modificare a Legii nr. 50/1991 Privind Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcții, AICI.