Propuneri de modificare a Normelor Metodologice privind Efectuarea Stagiului pentru Dobândirea Dreptului de Semnătură

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinului Arhitecților din România are sarcina permanentă de a acorda dreptul de semnătură arhitecţilor şi conductorilor arhitecţi şi de a organiza dobândirea experienţei profesionale a candidaţilor şi verificarea periodică a cunoştinţelor dobândite în vederea obţinerii acestui drept.

Astfel, Grupul de Lucru Educație, Stagiu propune o serie de modificări ale Normelor Metodologice privind Efectuarea Stagiului pentru Dobândirea Dreptului de Semnătură, ce vor fi supuse aprobării Consiliului Naţional în data de 26 martie 2018, cu scopul de a:  

 • crește flexibilitatea conformării propriului traseu de stagiu
 • asigura condițiile necesare stagiarilor de a accesa evenimentele care le sunt adresate
 • responsabiliza
  • stagiarul, pentru a dezvolta competențele necesare practicii profesionale independente
  • îndrumătorul de stagiu, pentru o îndrumare consistentă și nedisipată
  • angajatorul, pentru o îndrumare corect realizată
  • filialele, pentru o asistare continuă și susținută a arhitecților stagiari

Următoarele opt modificări regăsite în acest document pot contribui la atingerea acestor obiective.