Punct de vedere al OAR referitor la noul proiect de lege privind autorizarea executării lucrărilor de construire și desfiinţare a construcţiilor

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ca urmare a lansării în consultare publică, de către MDRAP, a noului Proiect de lege privind autorizarea executării lucrărilor de construire și desfiinţare a construcţiilor, OAR a invitat membrii săi să transmită observații cu privire la proiectul de lege propus de minister, iar un număr de 14 arhitecți au răspuns solicitării.

Propunerile și observațiile primite au fost centralizate și analizate, o parte dinte acestea fiind incluse în punctul de vedere transmis de OAR către MDRAP, în data de 26 ianuarie a.c. 

Pentru detalii, puteţi consulta următoarele documente: 

Adresa OAR referitoare la proiectul de lege privind autorizarea lucrărilor de construire şi desfiinţare a construcţiilor 

Tabelul cu amendamente transmis de OAR către MDRAP 

Reamintim, pe această cale, că proiectul de lege propus ar urma să înlocuiască Legea nr. 50/1991 și a fost generat de necesitatea modificării substanțiale a cadrului legal privind autorizarea lucrărilor de construire. Noul proiect de lege a autorizării propune o restructurare a actului normativ, precum și alte elemente de noutate precum: extinderea listei de definiții a termenilor utilizați în cuprinsul legii, preluarea unor prevederi relevante din cuprinsul fostei OUG 100/2016, detalierea atribuțiilor autorităților publice cu competențe în domeniu și reglementarea conținutului-cadru al Proiectului tehnic și al Proiectului tehnic cu conținut simplificat.

În ceea ce privește propunerile colectate în cadrul procesului intern de consultare, menționăm că o parte dintre aceasta se înscriu deja în demersurile actuale sau avute în vedere de OAR. De asemenea, precizăm că preluarea în integralitate a propunerilor nu a fost posibilă, întrucât în unele cazuri acestea erau contradictorii sau propuneau reluarea unor dispoziții deja existente în alte secțiuni ale proiectului propus.

Le mulțumim, pe această cale, tuturor celor care au contribuit la acest demers și contăm pe participarea membrilor în continuare, având în vedere expertiza acestora în domeniu.

Precizăm totodată că termenul până la care puteţi transmite observații cu privire la acest proiect de lege către MDRAP a fost extins până la data de 14.02.2018.

OAR va continua să se implice în acest demers, precum și în alte inițiative simultane precum cea de elaborare a tezelor prealabile ale Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor. 

Vă invităm să consultați mai jos următoarele documente conexe: 

– Proiectul de lege propus de MDRAPFE

– Anexa care prezintă structura viitoarei legi propusă de MDRAPFE

– Legea nr. 50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare

____________________________________________________________________ 

Sursă imagine: Andrei Baranovschi