Punctul de vedere al OAR referitor la proiectul de modificare a standardelor de cost pentru construcții civile

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a elaborat recent un proiect de actualizare a standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice cuprinse în programele derulate de MDRAP aprobate prin Ordinul MDRAP Nr. 2967 din 16.11.2016. Acest proiect a fost supus consultării asociațiilor profesionale și patronale din domeniu, eventuale observații și amendamente urmând a fi centralizate de Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) și transmise către minister. 

Ordinul Arhitecților din România (OAR) salută această inițiativă a MDRAPFE de a aduce clarificări în domeniul standardelor de cost pentru serviciile de proiectare și execuție a obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice – construcții civile. Precizăm că proiectul este în variantă de lucru și nu reprezintă poziția oficială a MDRAPFE, însă modificările propuse includ majorarea procentului maxim alocat serviciilor de proiectare de la 3,0% la 6,6% din valoarea investiției de bază.

Pentru a veni în sprijinul ministerului, OAR a formulat următoarele recomandări:

  1. diferențierea standardelor de cost pentru intervenții la construcţii noi, în funcție de complexitatea și amploarea investiției, precum și de tipul de program de construcții (de ex.: în domeniul sanitar, învățământ, turism, etc.);
  2. specificarea clară, în cuprinsul actului normativ, a faptului că aceste standarde de cost nu sunt aplicabile intervențiilor la clădiri civile existente cu sau fără valoare de patrimoniu;
  3. adoptarea practicii de elaborare anuală a unor indicatori de cost pe tipuri de investiții, culeși din piața construcțiilor, în locul actualelor standarde de cost, pentru a ține pasul cu realitatea economică și socială.

Pentru detalii suplimentare privind propunerile transmise de OAR vă rugăm să consultați acest document