Rapoartele de mandat 2014-2018 ale filialelor teritoriale OAR

7 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

14 iunie 2018

OAR este conceput ca organizație unitară care funcționează prin filialele teritoriale. 

În 19 aprilie 2018, Ordinul a solicitat filialelor un raport de mandat, oferind un format unic pentru a face activitățile comparabile și a putea realiza o sinteză comprehensivă. Cultura organizației este extrem de neomogenă încă de la formarea filialelor, care s-au dezvoltat în propriile condiții locale. 

Sinteză 

În ceea ce privește rapoartele de mandat, două filiale nu au trimis acest raport în termenul generos alocat și după mai multe solicitări succesive. Acestea sunt Dunărea de jos și Satu Mare. Majoritatea filialelor au răspuns, dar dintre acestea doar nouă au raportat pe formatul solicitat de OAR. Acestea sunt: Argeș, Bihor, București, Dobrogea, Hunedoara, Iași, Nord vest, Prahova, Oltenia și Transilvania. Celelalte au folosit un format propriu sau au transmis rapoartele pe care le-au realizat pentru propriile conferințe teritoriale. Din această cauză sintetizarea, compararea și ilustrarea stării organizației este dificilă. Dintre rapoartele venite pe formatul cerut, în care raportarea cuprindea partea cantitativă și cea calitativă, o parte semnificativă nu au completat decât unele rubrici, probabil neavând nici activitate și nici opinii despre capitolele respective. 

1. Particularități 

 • filialele OAR își aleg modul de operare și direcțiile de activitate, neacoperind în multe cazuri atribuțiile care le sunt conferite de regulamentele Ordinului;
 • activitățile, proiectele și programele proprii sunt de cele mai multe ori benefice; 
 • din rapoartele filialelor rezultă clar neomogenitatea organizației și neacoperirea de către unele filiale ale atribuțiilor conferite de organizație la nivelul de bază, consemnat în regulamente; 
 • atribuțiile vicepreședinților filialelor și formarea de grupuri de lucru pe domeniile de responsabilitate ale acestora sunt nerespectate în toată organizația cu puține excepții și pare a fi una dintre cele mai importante devieri de la activitatea reglementată a OAR; 
 • formarea profesională se realizează în mai multe filiale, unele excelând în oferta către membri;
 • consultarea membrilor cu chestionare sau alte mijloace a existat la unele filiale, iar la altele nu;
 • înregistrarea proiectelor de către filiale și emiterea dovezilor de luare în evidență este o activitate pentru care Ordinul nu reușește să adopte o procedură unitară;
 • activitatea de formare profesională este uneori comună pentru membri și stagiari;
 • evenimentele profesionale, culturale sau mixte, grupate în programe, manifestări de tip festival, anuală, bienală, zile sau întâlniri dedicate sunt în general considerate de filiale ca fiind forme concentrate, vizibile și diverse, dorite și organizate;
 • fenomenele de colaborare regională și internațională s-au intensificat;
 • contribuțiile filialelor la generarea și organizarea concursurilor au fost foarte diferite;
 • comunicarea cu membri a fost invocată frecvent în Consiliul Național ca fiind una dintre problemele care trebuie ameliorate; filialele au raportat însă că au mijloace de comunicare eficiente cu proprii membri; 
 • aparițiile în media, televiziune, radio, presă locală au fost raportate diferit, de la activități intense până la absență totală; 
 • relația cu administrațiile publice sunt considerate ca fiind extrem de importante; aceste relații au fost realizate atât în colaborare cu administrațiile și au fost susținute de arhitecții șefi, dar și ca protest și luări de poziție față de situații problematice, necontrolate de administrații;
 • parteneriatele cu diferite organizații denotă inserția unor filiale în problemele comunităților locale. 

2. Punctele cheie integrate în Rapoarte

 • Calitatea producției de arhitectură 
 • Cea mai mare realizare a filialei 
 • Cea mai mare nerealizare a filialei 
 • Cele mai importante schimbări în cadrul filialelor 
 • Recomandări pentru mandatul viitor 

3. Concluzii 

Din toate aceste rapoarte se pot desprinde concluzii care preluate și interpretate corect pot avea un rol favorabil în evoluția Ordinului, în ansamblu. Experiența comunicată, încă prea puțin, din filiale, este fundamentală. 

 • Activitățile reușite se bazează pe creativitatea și eforturile deosebite a câțiva membri din unele filiale. Există însă filiale care nu au în echipele lor de conducere astfel de membri și ceea ce se întâmplă acolo dă senzația de inconsistent și nesatisfăcător.
 • Miza filialelor a fost pe activități constructive, de promovare a arhitecturii bune, dublate de activități combative și opoziție față de arhitectura proastă sau proiectele distructive. Din păcate unele filiale nu s-au remarcat nici la promovare și calitate și nici la măsuri de opoziție eficiente, când a fost cazul.  
 • Multe filiale și-au adus contribuții prin implicarea în problemele locale, prin dezbateri, colaborări sau participări în foruri consultative. Aceste activități ar trebui mult mai bine cunoscute de membri pentru că ar trebui, dacă sunt competent derulate, să crească încrederea membrilor în propria organizație.
 • Organizația este neomogenă și asimetrică. Pe mai multe planuri avem performanțe care se desfășoară de la absența totală la rezultate foarte bune. 
 • Dificultățile relațiilor cu administrațiile au marcat mai multe filiale, situațiile generate de politica locală obligându-le la poziții inconfortabile. E nevoie de foarte multă diplomație și competențe pentru a face față presiunilor și conflictelor din astfel de locuri. 
 • Lipsa de simetrie a informațiilor, închiderea multor filiale în ele însele și necomunicarea cu Ordinul și celelalte filiale este un balast evident al organizației. 

Rapoartele de mandat 2014-2018 ale celor 22 de filiale teritoriale OAR 

Alba 

Stelian Fleschin (președinte), Alexandra Alina Hohoiu (secretar executiv) 

Arad 

Doru Gavril Chișbora (președinte), Cornelia Chișbora (secretar executiv) 

Argeș 

Eugeniu Ivănescu (președinte), Iulia Coroș (secretar executiv) 

Bacău-Neamț 

Liliana Bârgu (președinte), Iuliana Mălăescu (secretar executiv) 

Bihor 

Cosmin Falub (președinte), Angela Lupșea (secretar executiv) 

Brașov-Covasna-Harghita 

Johannes Bertleff (președinte), Adriana Pascu & Lavinia Anton (secretar executiv) 

București 

Șerban Sturdza (președinte), Cornelia Burcuș (secretar executiv) 

Dobrogea (Constanța, Tulcea)

Bălan Alexandru (președinte), Simona Olteanu (secretar executiv) 

Dunărea de Jos (Galaţi, Brăila) – lipsă document

Sergiu Porumboiu (președinte), Nicoleta Capetiș (secretar executiv) 

Hunedoara

Alexandru Rugescu (președinte), Antonela Georgeta Ivanov-Nicolov (secretar executiv) 

Iași 

Mihai Drișcu (președinte), Alexandra Morariu (secretar executiv) 

Muntenia Sud-Est (Buzău, Vrancea, Ialomiţa, Călăraşi)

Adrian Lascăr (președinte), Georgeta Cristea (secretar executiv) 

Muntenia Vest (Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov)

Dumitru Barbu (președinte), Cristian Dumitru (secretar executiv) 

Mureș 

Angela Kovács (președinte), Ioana Lazăr (secretar executiv) 

Nord-Est (Suceava, Botoşani)

Constantin Gorcea (președinte), Adrian Semeniuc (secretar executiv)

Nord-Vest (Maramureş)

Ioan Ștefan Paskucz (președinte), Anca Katona (secretar executiv)

Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman)

Radu Ionescu (președinte), Elena Baran (secretar executiv)

Prahova 

Emil Popa (președinte), Ana Mihai (secretar executiv)

Satu Mare – lipsă document

Violeta Iuoraș (președinte), Dorina Marina Toduți (secretar executiv)

Sibiu-Vâlcea 

Alexandru Lucian Găvozdea (președinte), Aura Hazotă (secretar executiv)

Timiș (Timiş, Caraş-Severin)

Vlad Gaivoronschi (președinte), Andreea Duminică (secretar executiv)

Transilvania (Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj)

Szabolcz Istvan Guttmann (președinte), Oana Bucea(secretar executiv) 

_______________________________

Rapoartele de mandat ale filialelor sunt relevante pentru activitatea Ordinului între 2014 – 2018 și din acest motiv ele au fost publicate pentru consultare pe pagina de internet a Ordinului, la secțiunea dedicată aspectelor organizatorice. Ele constituie o imagine de ansamblu a organizației și analiza lor este importantă pentru înțelegerea stării și concepția unor strategii de transformare pentru viitor. 

Această analiză este un extras din Raportul de mandat OAR 2014-2018, semnat de Șerban Țigănaș. Analiza integrală a rapoartelor de mandat ale filialelor va fi disponibilă în Raportul de mandat OAR 2014-2018, prezentat la Conferința Națională din 30 iunie – 1 iulie 2018 pentru alegerea forurilor de conducere OAR 2018-2022.