Răspunsuri la chestionarul “Ce (NU) vor arhitecţii?” – categoria “Acordarea dreptului de semnătură, educație, formare profesională, stagiu”

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

OAR a demarat la începutul anului 2018 un proces de consultare cu membrii, acesta incluzând o cercetare bazată pe chestionar, cu intenția se a afla propunerile arhitecţilor cu privire la reforma Ordinului.

Într-o primă etapă, propunerile și observațiile primite au fost centralizate și pe baza lor s-au creat câteva categorii de interes pentru profesie, despre care puteți găsi detalii aici, alături de numărul de propuneri referitor la fiecare dintre acestea. Conform promisiunii făcute, revenim cu răspunsuri la aceste propuneri, urmărind să oferim informații despre subiectele discutate în funcție de următoarele linii directoare:

– ce acțiuni a întreprins deja OAR în vederea realizării propunerilor primite; 

– ce acțiuni urmează să fie desfășurate pentru a veni în întâmpinarea unor sugestii primite prin intermediul chestionarului; 

– ce acțiuni nu sunt de competența OAR sau nu sunt posibile din motive ce țin de cadrul legislativ în vigoare. 

În continuare puteți găsi mai multe detalii despre categoria de propuneri ce vizează acordarea dreptului de semnătură, educația pentru arhitectură, formarea profesională continuă și stagiul de arhitectură: 

– Document centralizator – propuneri primite  pentru toate categoriile de subiecte în cadrul chestionarului “Ce (NU) vor arhitecţii?” 

– Răspunsuri OAR la propunerile primite în cadrul chestionarului “Ce (NU) vor arhitecţii?” pentru categoria “Acordarea dreptului de semnătură, educație, formare profesională, stagiu” 

– Răspunsuri la întrebările/ propunerile primite de la membri, redate în manieră grafică: