Restaurarea Cazinoului din Constanța, din nou blocată de contestația licitației publice

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

31 octombrie 2019

Foto: Alexandra Stoica/martie 2017

Scrisoare deschisă adresată Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Companiei Naționale de Investiții 

Stimate domnule viceprim-ministru Daniel Suciu,
Stimată doamnă director Manuela Pătrășcoiu,

O nouă contestație privind atribuirea prin procedura de licitație Design & Build a lucrărilor de restaurare a Cazinoului din Constanța riscă să pericliteze din nou rezultatul licitației publice. Validarea ei impune redeschiderea subiectului organizării unui concurs de soluții, care reprezintă atât o procedură axată pe standarde calitative, și nu cantitative, cât și, mai ales, cea mai bună opțiune pentru a debloca procedura de licitație compromisă de contestații și de a clarifica rolurile celor implicați în proiectul de restaurare.

Prestigiul și valoarea proiectul de restaurare a Cazinoului din Constanța au atras, pe bună dreptate, atenția și energia industriei construcțiilor din România. Acest interes nu s-a manifestat însă într-un mediu concurențial corect, axat pe calitatea soluției și a implementării proiectului, ci au determinat, în acord cu procedurile și legile în vigoare, un interes preponderent pentru aspectul financiar (în detrimentul calității) și au condus la un blocaj continuu al demersului de restaurare a unei clădiri deja defavorizate de lipsa de administrare și activitate.

Încă din 2012 argumentul autorității contractante împotriva concursului de soluții a fost, în cazul Cazinoului, urgența intervenției, respectiv presupusa rapiditate adusă de procedura de licitație în sistem Design and Build. Au trecut astfel 8 ani de la prima tentativă de atribuire a serviciilor de proiectare și a lucrărilor prin licitație publică, iar Cazinoul din Constanța a ratat cel puțin 5 șanse să deschidă șantierul de restaurare. De fiecare dată s-a ales utilizarea procedurii de licitație. Realitatea demonstrează astfel, încă o dată, că această procedură este ușor contestabilă și conduce, de la rapiditatea promisă, la întârzieri cauzate de contestații din partea diferiților purtători de interese financiare.

Se confirmă astfel ceea ce Ordinul Arhitecților din România a susținut și în cadrul discuțiilor din 2016, și în cadrul celor din 2018, când a explicat că procedura de licitație în sistem Design and Build nu este o procedură potrivită pentru un monument istoric și arhitectural de valoarea și importanța Cazinoului Constanța.

Situația licitațiilor succesive nereușite de la Cazinoul din Constanța evidențiază o serie de probleme simptomatice ale sistemului de achiziții publice românești care afectează calitatea rezultatului final:

  • pune accent pe preț și cantitate, nu pe soluție și calitate – deși licitația în general folosește prețul drept criteriul fundamental pentru departajare, licitația în sistem Design and Build aduce prețul cu atât mai mult în prim plan, sumele implicate fiind mult mai mari; contractul devine astfel un subiect accesibil exclusiv companiilor de construcții care prioritizează profitul, în timp ce calitatea proiectului devine secundară;
  • deși a fost conceput pentru lucrările de infrastructură, sistemul Design and Build a ajuns să fie utilizat extensiv si pentru alte tipuri de obiective, total nepotrivite unei proceduri în care calitatea proiectului ar trebui să primeze, precum monumente istorice sau clădiri publice reprezentative;
  • utilizarea sistemului de licitații Design and Build obligă la segmentarea proiectării (între SF/DALI și PT) si subminează astfel responsabilizarea actului de proiectare; realizarea de către entități diferite a DALI (documentația de autorizare a lucrărilor de intervenție) și scoaterea la licitație a Proiectul Tehnic împreună cu implementarea creează un proces în care arhitectul este subcontractantul constructorului și nu reprezintă interesul beneficiarului public; astfel, beneficiarul public pierde controlul asupra implementării proiectului în momentul în care arhitectul este angajatul constructorului.

Ordinul Arhitecților din România susține din nou organizarea unui concurs de soluții pentru restaurarea și reutilizarea Cazinoului din Constanța, ca o alternativă permisă de Legea Achizițiilor Publice. Concursul de soluții asigură transparența în procesul de selecție a celui mai bun proiect, selecție axată pe calitate, făcută de un juriu internațional profesionist, pe baza unei teme bine fundamentate. Atribuirea contractului de proiectare se va face pentru toate fazele, separat de constructor, și va aduce alături de beneficiarul public o echipă interdisciplinară de proiectanți, sub coordonarea unui arhitect care își va asuma responsabilitatea urmăririi implementării proiectului și în faza de execuție. Ulterior, pentru alegerea constructorului, licitația se va putea face în baza unui proiect complet, care detaliază soluția câștigătoare și a unui caiet de sarcini coerent, la standardele de calitate necesare implementării corecte, și nu doar în baza unui preț.

Ca procedură de atribuire a contractelor publice de proiectare, concursul de soluții este promovat la nivel european ca un exemplu de bună practică pentru realizarea marilor investiții și este unul dintre punctele pe care viitoarea Politică publică națională de arhitectură a României, care va fi elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ordinul Arhitecților din România, îl va utiliza ca un instrument de soft power pentru creșterea calității arhitecturii, a mediului concurențial și a inovației.

Sperăm ca, pentru binele Cazinoului, situația să fie deblocată. Însă, dacă rezultatul contestației va fi o nouă anulare a procedurii, invităm autoritățile să găsească resursele și disponibilitatea de a discuta despre posibilitatea organizării unui concurs de soluții și de a pune interesul public și patrimoniul național al României mai presus de cutumele existente. Ne arătăm disponibilitatea de a pune la dispoziție expertiza organizației noastre și de a participa la deblocarea situației.