Rezoluția privind Roșia Montană adoptată la Congresul Uniunii Internaționale a Arhitecților din Torino din anul 2008

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În perioada 29 iunie – 6 iulie 2008 au avut loc la Torino (Italia) lucrările celui de-al XXIII-lea Congres al Uniunii Internaționale a Arhitecților, precum și lucrările Adunării Generale. Uniunea Internațională a Arhitecților a fost înființată la Lausanne (Elveția) pe 28 iunie 1948, pentru a-i reuni pe arhitecții din întreaga lume, indiferent de naționalitate, rasă, religie sau doctrină arhitecturală, dar și organizațiile naționale ale acestora. Tema Congresului a fost „Transmiterea arhitecturii/Transmitting Architecture”, atât arhitectura ca mijloc de comunicare, cât și comunicarea arhitecturii însăși, în toate formele și locurile și s-au abordat variatele aspecte ale unei profesii care este permanent preocupată de calitatea vieții, peisaj și mediu. În cadrul lucrărilor Congresului tema centrală a fost cea a educării populației, întrucât valorile culturale ale arhitecturii durabile trebuie transmise generațiilor viitoare.

Pentru protejarea propriului patrimoniu, este necesară conștientizarea a ceea ce se posedă, iar pentru aceasta trebuie să se cunoască patrimoniul cultural arhitectural. Salvarea unui patrimoniu nu înseamnă doar protejarea și consolidarea lui, ci și transmiterea către oameni, îndeosebi către noile generații, a unui sistem de instruire care să-i facă să aibă o conștiință culturală. Altfel, vor fi indiferenți la distrugere sau vor avea o atitudine dăunătoare, opunându-se construcției.

Ca membru cu drepturi depline al Uniunii Internaționale a Arhitecților, Ordinul Arhitecților din România a fost reprezentat la acest eveniment internațional de o delegație formată din 65 de membri.

Reprezentantul Ordinului Arhitecților din România, dl arh. Șerban Țigănaș, vicepreședinte OAR și președintele Filialei Transilvania a OAR, a prezentat spre adoptare de către participanții la lucrările Adunării Generale (265 persoane), Rezoluția privind protejarea sitului Roșia Montană.

Ordinul Arhitecților din România și-a exprimat în nenumărate rânduri dezacordul față de realizarea unei exploatări miniere de suprafață și a atras atenția în ceea ce privește consecințele incalculabile asupra mediului, peisajului, patrimoniului cultural arhitectural, istoric și arheologic în cazul realizării proiectului de la Roșia Montană.

Alburnus Maior – Roșia Montană, Romania, un sit cultural de importanță deosebită aflat sub amenințarea unei dezvoltări miniere în carieră deschisă

Preambul

Conștienți de responsabilitatea pe care o poartă arhitecții pentru dezvoltarea durabilă și armonioasă a comunităților, pentru bunăstarea locuitorilor care le alcătuiesc,

Angajați în întărirea identității locale, regionale și de mare întindere prin protejarea peisajelor culturale și, în general, prin patrimoniu cultural ca resursă esențială pentru un viitor coerent și prosper al comunităților,

Reamintind principiile tuturor convențiilor, recomandărilor, declarațiilor și cartelor pentru protecția patrimoniului cultural ale ICOMOS și UNESCO,

Văzând că puternicul sprijin științific și moral internațional la păstrarea patrimoniului cultural unic al Roșiei Montane este format dintr-o largă gamă de instituții și organizații – cum ar fi Academia Română, cultele religioase din România, ICOMOS, Europa Nostra și multe altele,

Luând în considerare repetatele rezoluții ale ICOMOS, adoptate de Adunarea Generală la ultimele sale trei reuniuni, ținute la Madrid, Spania (2002), Victoria Falls, Zimbabwe (2003 și Xi’an, China (2005), rezoluția Conferinței ICOMOS care a avut loc în Pecs, Ungaria (mai 2004), Declarația ICAHM asupra conceptului de minerit la Roșia Montană, dată în Lyon, Franța (septembrie 2004),

Referitor la Rezoluția privind situl Alburnus Maior – Roșia Montană adoptată în București, în iunie

2007 de către UIA și ACE împreună cu organizațiile profesionale din România – OAR, UAR și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București,

Afirmând excepționala valoare a sitului istoric Alburnus Maior – Roșia Montană, peisaj cultural definit de suprapunerea vestigiilor aparținând unuia din cele mai importante sisteme de galerii miniere din lumea romană, continuu extins în perioadele medievală și modernă și vestigiilor sistemelor hidrotehnice și ale orașului minier tradițional,

În fața proiectului de exploatare minieră inițiat de Roșia Montană Gold Corporation, al cărui efect ar fi, după o operațiune intensivă de nu mai mult de un deceniu, dispariția aproape a tuturor resurselor valoroase și unice ale zonei – patrimoniul cultural și natural al sitului Roșia Montană,

Considerând campania de demolare extensivă urmărită de compania minieră, care a condus la pierderi irecuperabile ale diversității și relevanței sitului,

Rezoluție

Noi – participanții la cel de-al XXIII-lea Congres al Uniunii Internaționale a Arhitecților din Torino, Italia – cerem autorităților române și comunității internaționale:

  1. Imediata oprire a tuturor demolărilor și lucrărilor de construcție în situl Roșia Montană, cu excepția lucrărilor de conservare, până la adoptarea unei noi strategii și a unui regulament urban al zonei.
  2. Revizuirea politicilor locale și regionale corespunzător principiilor dezvoltării durabile, plecând de la o viziune orientată către viitor și interesul pe termen lung al locuitorilor comunităților, bazate pe resursele naturale și culturale excepționale ale sitului Roșia Montană.
  3. Inițierea procedurilor necesare pentru înscrierea Roșiei Montane pe Lista UNESCO a Patrimoniului Mondial.
  4. Protejarea sitului în acord cu legislația specifică națională și internațională.

UIA
Torino
04.07.2008