Rezultate Selecție Finanțare Proiecte Editoriale 2017

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Avem bucuria de a anunța rezultatele selecției de proiecte editoriale din cadrul Sesiunii de Finanțare Nerambursabilă din Timbrul Arhitecturii 2017.

Raportul Comisiei de selecție, disponibil la următorul link, prezintă argumentarea Comisiei atât pentru proiectele selectate cât și pentru cele respinse:

Raportul comisiei de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru proiecte EDITORIALE din timbrul arhitecturii Sesiunea 11-12 martie 2017 – PDF – 237 KB

Extragem din Raportul Comisiei paragrafele privind proiectele selectate cărora le alăturăm tabelele de evaluare proprii fiecărei categorii.

Proiecte editoriale reviste

În urma evaluării, toate proiectele editoriale pentru reviste de arhitectură au obținut punctaje peste baremul minim. Considerând că diseminarea culturii arhitecturale prin cât mai multe mijloace de presă de bună calitate constituie  o prioritate și, ca atare, un argument fundamental al evaluării, juriul a decis să acorde finanțare pentru toate cele șapte proiecte depuse, după cum urmează:

  • finanțare integrală pentru proiectele care au solicitat finanțare pentru un singur număr de revistă;
  • finanțarea a două numere în cazul revistei Zeppelin (din cele patru solicitate)
  • finanțarea unui singur număr în cazul revistelor Arhitext și Igloo.

În urma acestei decizii, din suma scoasă la finanțare pentru reviste a rămas un sold disponibil de 66.925 lei, care a fost redirecționat către proiectele de cărți.

Raport centralizator evaluare proiecte editoriale – Sesiunea 11-12 martie 2017 (reviste) – PDF – 79 KB

Proiecte editoriale cărți

Proiectele de carte înscrise anul acesta la concursul pentru obținerea finanțării din partea Ordinului Arhitecților din România prezintă o calitate remarcabilă, acoperind un registru tematic divers, de la teoria de arhitectură la fructificarea unor cercetări dedicate unor aspecte mai puțin cunoscute ale patrimoniului construit pe teritoriul României.

Din cele 19 proiecte depuse, 11 au primit finanțare integrală (100%), un proiect a primit finanțare de 90%, iar 7 au fost respinse.

Proiectele editoriale care vor beneficia de finanțare se disting prin calitatea lor excepțională: noutatea și complexitatea abordării, dimensiunea inedită a subiectului tratat și, nu în ultimul rând, prin diversitatea publicului căruia i se adresează. Precizăm, de asemenea, că membrii comisiei au apreciat ca oportună continuarea tradiției de a finanța traduceri din texte fundamentale de istoria și teoria arhitecturii. O altă prioritate a constituit-o finanțarea  proiectelor care s-au concentrat asupra problemelor de conservare și restaurare a patrimoniului construit.

Menționăm că proiectele care au primit finanțare 100% au fost evaluate cu medii de peste 9,50.

Raport centralizator evaluare proiecte editoriale – Sesiunea 11-12 martie 2017 (carte) – PDF – 207 KB