ROȘIA MONTANĂ UN PEISAJ CULTURAL ÎN TRANSFORMARE

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Etapa I

AUTOR. Filiala Transilvania a Ordinului Arhitecţilor din România şi Asociaţia Heritage.

COORDONATOR DE PROIECT. Silvia Oostveen, arhitect, Cristina Cîndea, arhitect

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI. Aprilie 2010 – Decembrie 2010.

OBIECTIVE. Roşia Montană este un sit cultural de importanţă deosebită, aflat sub ameninţarea unei dezvoltări miniere în carieră deschisă. Valoarea excepţională a sitului istoric Alburnus Maior – Roşia Montană este dată de un peisaj cultural definit de suprapunerea vestigiilor aparţinând unuia din cele mai importante sisteme de galerii miniere din lumea romană, continuu extins în perioadele medievală şi modernă, şi a vestigiilor sistemelor hidrotehnice şi ale oraşului minier tradiţional. Proiectul de exploatare minieră iniţiat de Roşia Montană Gold Corporation ar urma să se desfăşoare printr-o operaţiune de exploatare intensivă de mai puţin de un deceniu şi ar conduce la dispariţia patrimoniului cultural şi natural al sitului Roşia Montană.

Obiectivul proiectului de declarare a Roşiei Montane ca patrimoniu UNESCO răspunde cererilor formulate de Ordinul Arhitecţilor din România la adresa autorităţilor române şi a comunităţii internaţionale, în cadrul celui de – al XXIII-lea Congres al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor din Torino, Italia:

  • Oprirea tuturor demolărilor şi lucrărilor de construcţie în situl Roşia Montană, cu excepţia lucrărilor de conservare, până la adoptarea unei noi strategii şi a unui regulament urban al zonei.
  • Revizuirea politicilor locale şi regionale corespunzător principiilor dezvoltării durabile, plecând de la o viziune orientată către viitor şi de la interesul pe termen lung al locuitorilor comunităţilor, bazate pe resursele naturale şi culturale excepţionale ale sitului Roşia Montană.
  • Iniţierea procedurilor necesare pentru înscrierea Roşiei Montane pe Lista UNESCO a Patrimoniului Mondial. 


SUMA ALOCATĂ. 22.675 lei