Scrisoare deschisă adresată domnului Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca

8 min citire
Foto: Someș Delivery - Radu Pădurean
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Stimate domnule Primar Emil Boc,
Stimați consilieri locali ai Municipiului Cluj-Napoca,


Vă adresez această această scrisoare deschisă din cauza derulării rapide a evenimentelor și cu rugămintea de a acționa de urgență și de a analiza în profunzime și în ansamblu lucrările începute recent pe malul Someșului, probabil parte a unui proiect mai vechi de transformare a străzii adiacente. Motivul pentru care vă rog să faceți această analiză responsabilă înainte să înceapă defrișarea malului și alte lucrări ireversibile este îngrijorarea multor cetățeni în legătură cu aceste lucrări, la care se atașează și puncte de vedere ale mai multor specialiști din cadrul profesiei pe care o reprezint.

De mulți ani, comunitatea de profesioniști din domeniul dezvoltării și gestiunii urbane și un număr important de activiști au atras atenția, prin mijloace specifice fiecăruia, asupra șansei pe care o are orașul nostru de a se întoarce cu fața spre râul Someș, care i-a dat practic naștere. De la Planul Urbanistic General, Strategia de Dezvoltare a Municipiului, recent adoptată, și până la Someș Delivery, din iunie a acestui an, toate vocile spun că Someșul este o axă de dezvoltare și coeziune a întregului oraș. Proiectul de lărgire a străzii de pe malul sudic, de pe tronsonul paralel cu Parcul Simion Bărnuțiu și Cluj Arena, realizat cu aproape 10 ani în urmă și executat parțial, este în opinia multora depășit de dezvoltările ulterioare conceperii sale și trebuie reanalizat critic. Planul Urbanistic General, realizat ulterior, Studiul de Mobilitate Integrată, încă nefinalizat, Concursul pentru Masterplan-ul de dezvoltare pe cursul râului Someș, aflat în pregătire de către Primăria municipiului sunt doar câteva studii și acțiuni menite să clarifice potențialul actual și rolul pe care trebuie să îl acordăm axei vitale a orașului.

În acest context, vă rog insistent să opriți lucrările pentru o foarte rapidă și pertinentă analiză, care să conducă la cea mai bună decizie pentru cazul pe care l-am semnalat. Am convingerea că o astfel de atitudine va permite să formulați soluția justă, beneficiind de sprijinul și de aportul cetățenilor și, mai ales, al profesioniștilor. Maturitatea la care a ajuns municipiul nostru impune un astfel de moment, chiar dacă aparent inconfortabil, de a analiza un proiect a cărui filosofie ne apare depășită acum, la mai mulți ani după inițierea lui și care admite, fără îndoială, măsuri și soluții alternative.

Vă mulțumesc anticipat pentru atitudinea constructivă și colaborarea de care avem nevoie cu dumneavoastră, reprezentanții responsabili ai comunității clujene.

Arh. Șerban Țigănaș,
președinte al Ordinului Arhitecților din România

___________________________________

Stimate Domnule Emil Boc,
Primar al municipiului Cluj-Napoca,

În numele OAR, vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs solicitării noastre de a deschide dezbaterii proiectul de transformare a malului Someșului din zona cea mai vizibilă din oraș, cea a anfiladei de spații și dotări publice pentru agrement, parcuri și sport.

Prin această deschidere, municipiul de pe Someș se plasează în rândul celor mai avansate localități din România în ceea ce privește consultarea publică și colaborarea cu organizațiile profesionale și societatea civilă. Sprijinim aceste demersuri și continuăm prin a dovedi că astfel de procese conduc la calitate și pot avea final fericit pentru toate părțile implicate, chiar dacă declanșarea procesului se datorează unui proiect discutabil.

Am considerat important ca, în acest moment al dezbaterilor referitoare la propunerea de extindere a carosabilului Splaiului Independenței cu transformarea malului Someșului, să fac câteva precizări importante pentru buna continuare a eforturilor de a dezvolta un proiect în cea mai favorabilă formulă pentru beneficiul orașului. Punctul de vedere pe care îl exprim în continuare este personal și este bazat pe informațiile aduse în cele două discuții găzduite de primărie, care au avut loc până acum.

Proiectul de realizare a unui carosabil extins prin lărgirea actualului carosabil spre râu nu este acceptabil datorită faptului că a ignorat încă din temă dezideratul strategic al apropierii fizice și vizuale a oamenilor de cursul apei. Proiectul, chiar dacă urmărește completarea unei scheme de trafic complexe și mai ales realizarea foarte importantelor căi dedicate pentru transportul în comun în ambele sensuri ale axei est-vest, a deviat în mod clar și constatat de la Planul Urbanistic Zonal care l-a originat, prin realizarea de etape parțiale cu diferite constrângeri.

Mai mult, proiectul nu prezintă detalii armonioase de racordare la elemente importante cu care se întâlnește, podurile existente, trotuare pietonale și treceri de pietoni, oferind în plus un aspect specific rezolvărilor drumurilor extraurbane, dedicate exclusiv vehiculelor. Proiectul este neintegrat și prin absența din conținutul acestuia a soluțiilor complete de refacere și amenajare a zonei malului care va fi eventual afectată, ignorându-se aspectele legate de peisagistică, din motivul arătat anterior, respectiv o temă incompletă și deficitară.

În concluzie, acest proiect nu este acceptabil în forma actuală, nici dacă decizia de a lărgi carosabilul se va dovedi justă și benefică.

POSIBILE SOLUȚII

Pentru continuarea demersurilor văd posibile două căi, pe care vi le propun spre analiză:

  1. Prima formulă presupune studierea în ansamblu a sistemului complex de transport în comun și a posibilităților de realizare a căilor dedicate exclusiv acestuia, luând în calcul toate elementele existente și preconizate, cum ar fi prelungirea străzii Uzinei electrice spre Calea Moților, sistematizarea intersecțiilor aferente tuturor podurilor existente, propuse și în proiect, în corelare cu Planul Urbanistic General. Este necesară realizarea de simulări comprehensive în variante alternative și pentru toate etapele intermediare ale ipotezelor și supunerea lor unei dezbateri profesionale care să conducă la alegerea soluției optime. Dacă decizia de extindere a carosabilului se va dovedi cea mai bună formulă, în urma acestei analize comparative, evaluate cu mijloace tehnice de calcul avansate, atunci proiectul poate fi continuat prin suplimentarea sa cu absolut necesarele detalii de integrare, adăugându-se practic un proiect de amenajare a malului, care lipsește în acest moment.
  2. A doua formulă nu poate porni decât tot de la analiza sistemului de mobilitate, analiză propusă și pentru prima cale. Dacă aceasta va evidenția avantaje insuficient de puternice a soluției cu extinderea carosabilului sau va conduce la concluzia că față de orice formulă proiectată, menținerea situației actuale nu induce o scădere remarcabilă a randamentului sistemului de trafic, proiectul actual trebuie să fie abandonat. În acest caz, concursul pentru masterplan-ul de dezvoltare a spațiilor adiacente cursului râului Someș pe toată distanța parcursă prin municipiu va oferi idei alternative, care să fie ulterior transformate în proiecte de amenajare a spațiilor de pe tronsonul pe care îl discutăm acum. Diferitele subzone, aflate în relație în cadrul unui masterplan coerent, vor putea fi dezvoltate în funcție de priorități, bugete și coordonate fără riscul de a se mai petrece devieri de la principiile și obiectivele exprimate și adoptate.

Concluziile și recomandările mele sunt următoarele:

  1. Inițierea de către primărie a unei analize complexe, dublate de ipoteze studiate prin simulări asupra formulelor de mobilitate, cu accent pe transportul în comun cu căi dedicate, este absolut necesară. Prezentarea publică a acesteia va ajuta la înțelegerea completă a strategiei de mobilitate.
  2. Realizarea masterplanului de dezvoltare a spațiilor adiacente întregului curs al Someșului este de asemenea necesară, iar rezultatele concursului trebuie să ofere cât mai curând soluții, inclusiv pentru zona pe care o discutăm acum. Tema concursului poate solicita studiul în variante a acestui tronson, atât pentru ipoteza lărgirii carosabilului, cât și pentru ipoteza menținerii configurației actuale.
  3. Luarea deciziilor pentru continuarea proiectelor și a lucrărilor în orice formulă trebuie să plaseze în fruntea listei de criterii de evaluare modul în care soluția adoptată răspunde dezideratului prioritar exprimat și adoptat de a apropia cetățenii de cursul apei prin amenajări de cea mai bună calitate.
  4. Pentru continuarea discuțiilor spre concluzii acceptabile și pentru evaluarea acțiunilor care vor urma pe această temă, vă propun constituirea unui Comitet de experți, care să reprezinte actorii urbani care și-au exprimat interesele pentru subiect, atât din societatea civilă, din rândul organizațiilor profesionale, al experților independenți, al mediului academic, al administrației publice și al consilierilor locali, fără a fi limitativ. Acest comitet trebuie să se constituie pentru a contribui activ la identificarea modului optim de obținere a soluției necesare și pentru a monitoriza acuratețea implementării ei.

Vom avea astfel o formulă locală de colaborare între administrație, decidenți, experți și societate care, dacă va fi adoptată, avem șanse fără precedent să oferim cetățenilor Clujului și tuturor celor care ne vor vizita orașul cea mai bună rezolvare a unui proiect de maxim interes.

Vă mulțumesc încă o dată pentru deschiderea de care ați dat dovadă și vă invit să luați în considerare propunerile de mai sus pe care, din rațiuni firești, consider oportun să le fac publice.

Cu deosebită considerație,
Arh. Șerban Țigănaș
președintele Ordinului Arhitecților din România
14.10.2015