Sesiune Finanțare Nerambursabilă din Timbrul Arhitecturii 2016

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

REZULTATE FINANȚARE PROIECTE EDITORIALE 2016

REZULTATE FINANȚARE PROIECTE CULTURALE 2016

Ordinul Arhitecților din România (Ordinul) organizează sesiuni de finanțare nerambursabilă din timbrul arhitecturii pentru proiecte editoriale în perioada 14 – 15 mai 2016 și pentru oferte culturale (programe/proiecte/acțiuni culturale, anuale/bienale/trienale de arhitectură și itinerarea de expoziții) în perioada 21-22 mai 2016.

6 mai 2016, orele 15.00, inclusiv data poștei – data limită până la care se pot depune documentațiile de solicitare a finanțării pentru ambele categorii de proiecte, la sediul Ordinului din str. Arthur Verona nr. 19, București, Sector 1, cod poștal 010312

Organizarea, desfășurarea sesiunilor și acordarea finanțărilor nerambursabile se realizează potrivit Normelor metodologice privind finanţarea de oferte culturale și proiecte editoriale din timbrul arhitecturii, denumite în continuare Norme, aprobate prin Hotărârea Consiliului național nr. 536 din 21 martie 2016 și disponibile în documentația aferentă.

CINE POATE SOLICITA FINANȚARE NERAMBURSABILĂ – ART. 2 DIN NORME

 1. filialele teritoriale ale Ordinului pentru programe/proiecte/acțiuni culturale, anuale/bienale/trienale de arhitectură și itinerare de expoziții;
 2. organizații neguvernamentale și operatori culturali, constituiți ca persoane fizice autorizate, cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura pentru programe/proiecte/acțiuni culturale și itinerare de expoziții;
 3. edituri, reviste, organizații neguvernamentale sau instituții publice din domeniul educației de arhitectură care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale pentru proiecte editoriale, respectiv cărți sau reviste.

ELIGIBILITATE ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE LA SESIUNILE DE FINANȚARE

 1. Sunt eligibili solicitanții care îndeplinesc, cumulativ, prevederile art. 5 din Norme.
 2. Pentru a putea participa la sesiunile de finanțare, solicitanții vor depune documentații, după cum urmează:

a) documentația pentru programe/proiecte/acțiuni culturale va fi compusă din toate piesele prevăzute la art. 6 din Norme;

b) documentația pentru anuale/bienale/trienale de arhitectură va fi compusă din toate piesele prevăzute la art. 7 din Norme;

c) documentația pentru itinerare de expoziții va fi compusă din toate piesele prevăzute la art. 8 din Norme;

d) documentația pentru proiecte editoriale va fi compusă din toate piesele prevăzute la art. 9 din Norme.

Pentru partea din documentația de solicitarea a finanțărilor pentru care Normele prevăd în anexe modele care urmează a fi completate, solicitanții vor utiliza numai respectivele modele și vor avea grijă să fie completate toate rubricile.

ATENȚIE: pentru orice tip de finanțare nerambursabilă solicitantul are obligația de a avea un aport, propriu sau din surse atrase, de cel puțin 10% din suma solicitată ca finanțare.

SELECȚIA, EVALUAREA ȘI ACORDAREA FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE

1. Selecția documentației depuse de fiecare solicitant se va face numai cu respectarea prevederilor art. 10 din Norme.

2. Evaluarea și acordarea finanțărilor se va face de către comisii special constituite, respectiv comisia pentru oferte culturale (programe/proiecte/acțiuni culturale, anuale/bienale/trienale de arhitectură și itinerarea de expoziții) și comisia pentru proiecte editoriale (cărți și reviste).

3. Evaluarea în vederea acordării finanțării se realizează potrivit criteriilor prevăzute în Norme, după cum urmează:

a)pentru programe/proiecte/acțiuni culturale potrivit criteriilor de la art. 11 din Norme;

b)pentru anuale/bienale/trienale de arhitectură potrivit criteriilor de la art. 12 din Norme;

c)pentru itinerare de expoziții potrivit criteriilor de la art. 13 din Norme;

d)pentru proiecte editoriale potrivit criteriilor de la art. 14 din Norme.

4. Comisia de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru oferte culturale (programe/proiecte/acțiuni culturale, anuale/bienale/trienale de arhitectură și itinerarea de expoziții) este formată din:

 • Mihaela Criticos, arhitect – membru titular;
 • Petru Lucaci, pictor – membru titular;
 • Alina Șerban, istoric de artă – membru supleant cu rol de titular pentru sesiunea 2016;
 • Dorin Ștefan, arhitect – membru titular;
 • Nicolae Țarălungă, arhitect – membru titular.

 5. Comisia de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor pentru proiecte editoriale este formată din:

 • Kazmer Kovacs, arhitect – membru titular;
 • Adrian Majuru, istoric – membru titular;
 • Vintilă Mihăilescu, antropolog – membru titular;
 • Teodor Gheorghiu, arhitect – membru supleant cu rol de titular pentru sesiunea 2016;
 • Dana Vais, arhitect – membru titular.

Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de selecție, evaluare și acordare a finanțărilor sunt prevăzute la art. 15–19 din Norme. Secretariatul comisiilor este alcătuit din angajați ai Ordinului.

Sumele scoase la finanțare pentru oferte culturale sunt următoarele:

a) 350.000 lei pentru programe/proiecte/acțiuni culturale inițiate și desfășurate de filialele teritoriale ale Ordinului (prin filială/filiale se pot derula și proiecte inițiate de orice arhitect sau grupuri de arhitecți sau de instituții publice de cultură ori educație pentru care se încheie un parteneriat între aceste instituții și o filială teritorială);

b) 650.000 lei pentru anuale/bienale/trienale de arhitectură inițiate și desfășurate de filialele teritoriale ale Ordinului;

c) 310.000 lei pentru programe/proiecte/acțiuni culturale inițiate și desfășurate de organizații neguvernamentale, operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate;

d) 150.000 lei pentru itinerări de expoziții inițiate și realizate de filialele teritoriale ale Ordinului, organizaţii neguvernamentale cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura, operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura

În cadrul bugetelor anualelor/bienalelor/trienalelor de arhitectură și a bugetelor programelor/proiectelor/acțiunilor culturale, premiile acordate de comisie vor fi alocate din capitolul bugetului timbrului arhitecturii pentru anul 2016 cu această destinație.

Suma scoasă la finanțare pentru proiecte editoriale este de 600.000 lei, din care:

 • 350.000 lei pentru cărți,
 • 250.000 lei pentru reviste.

Comisiile de soluționare a contestațiilor sunt formate din:

 • pentru oferte culturale (programe/proiecte/acțiuni culturale, anuale/bienale/trienale de arhitectură și itinerarea de expoziții), comisia este formată din
 1. Cristian Gabor, membru titular;
 2. Adelin Bălan, membru titular;
 3. Eliodor Popa, membru titular;
 4. Liviu Dăescu, membru supleant;
 5. Michaela Gafar, membru supleant.
 • pentru proiecte editoriale comisia este formată din:
 1. Luminița Patron, membru titular;
 2. Tania Iancu, membru titular;
 3. Alexandru Belinschi, membru titular;
 4. Crișan Atanasiu, membru supleant;
 5. Marius Voica, membru supleant.

DOMENIILE ÎN CARE SE ACORDĂ FINANȚARE

 1. Pentru programe/proiecte/acțiuni culturale și itinerarea de expoziții: arhitectură, arhitectură contemporană, înaintaşi şi avangardă în arhitectură, dezvoltare durabilă, educaţie culturală în domeniul arhitecturii şi promovarea publică a arhitecturii, patrimoniu cultural.
 2. Pentru proiecte editoriale: problematica arhitecturii contemporane și rolul arhitectului, istoria și teoria arhitecturii, arhitectură și societate, promovarea patrimoniului cultural.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PENTRU POTENȚIALI SOLICITANȚI DE FINANȚĂRI

 1. Potențialii solicitanți de finanțări din timbrul arhitecturii pot solicita/formula clarificări/întrebări și/sau precizări privind sesiunile de finanțare, în scris, într-un termen rezonabil pentru a putea primi răspuns și ținând cont de datele calendarului, așa cum acestea sunt prezentate la pct. I, subpct. 2 din prezentul anunț.
 2. Solicitările formulate în scris vor fi transmise către Ordin la adresa de e-mail [email protected]
 3. Pentru orice solicitare transmisă peste termenul prevăzut în calendarul de la punctul I, subpunctul 2, autorul acesteia își asumă întreaga responsabilitate.