Sesiunea de Acordare a Dreptului de Semnătură – Decembrie 2016

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Calendarul Sesiunii de Acordare a Dreptului de Semnătură 9-10 Decembrie 2016, este următorul:

  • 15 noiembrie – termen depunere dosare la Filiale;
  • 17 noiembrie – termen emitere dovezi de efectuare a stagiului de către Filiale;
  • 22 noiembrie – termen primire dosare la OAR, sediul central;
  • 6 decembrie – afișare listă programări;
  • 9 – 10 decembrie – sesiunea de interviuri;
  • 13 decembrie – anunțarea rezultatelor.

La sfârșitul articolului puteți găsi link-uri către documente suport privind toate procedurile ce țin de obținerea dreptului de semnătură. Vă reamintim că încă din octombrie 2015 au fost introduse unele elemente de noutate apărute sub aspectul susținerii interviului și al prezentării portofoliului.

Remarcăm faptul că un aspect important pentru cei care vor aplica în această sesiune este să cunoască și să demonstreze prin proiectele prezentate că au parcurs în timpul stagiului toate misiunile arhitectului, așa cum sunt acestea enumerate în documentul Anexa 1. Reguli și proceduri privind dobândirea dreptului de semnătura. Un alt element de noutate este că proiectele trebuie să fie prezentate la faza PT și nu DTAC cum a fost până în urmă cu un an. Analizând fișierele Misiunile arhitectului și modelul fișei de evaluare, stagiari pot afla criteriile pe care se desfășoară interviul.

Pentru mai multe informații privind Sesiunea de Acordare a Dreptului de Semnătură, 9-10 Decembrie 2016 ne puteți contacta după cum urmează:

Iulian Țepure

Secretar OAR

e. iulian.tepure@oar.archi

tel. 0728 872 150

Mult succes! 

ANEXA 1 – REGULI ȘI PROCEDURI PRIVIND DOBÂNDIREA DREPTULUI DE SEMNĂTURA – PDF – 1.32 MB

ANEXA 2 – FIȘA DE EVALUARE – PDF – 481 KB

MISIUNILE ARHITECTULUI – PDF – 275 KB