Simplificări legislative în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

22.12.2016

___________________________________

Guvernul României a aprobat joi 15.12.2016, Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Potrivit  comunicatului de presă lansat cu această ocazie, modificările făcute în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor produc efecte pozitive și în plan social, prin eliminarea disfuncționalităților existente la nivelul administrației publice responsabile cu autorizarea construcțiilor și prin reducerea mecanismelor de dezvoltare necontrolată a localităților.

O modificare importantă o reprezintă introducerea posibilității de emitere a certificatului de urbanism în format electronic, documentul având aceeași valoare juridică cu certificatul de urbanism emis în format scriptic, cu condiția ca la emiterea sau imprimarea pe hârtie a documentului cu semnătură electronică să fie adăugată și semnătura olografă a semnatarilor autorizați prin lege. De asemenea, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a actului normativ aprobat astăzi de Executiv, toate autoritățile publice au obligația să asigure măsurile necesare primirii documentațiilor pentru emiterea certificatelor de urbanism, avizelor/acordurilor și autorizațiilor de construire/desființare în format electronic, prin intermediul portalului aferent punctului de contact unic electronic.

Guvernul a modificat și completat în acest sens Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, precum și Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, în scopul soluționării problemelor legislative cu caracter de urgență care au fost semnalate în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor prin intermediul studiilor realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu sprijinul Băncii Mondiale.

Ordinul Arhitecților din România (OAR) s-a aflat printre organizațiile și asociațiile profesionale care au contribuit la redactarea acestui  proiect legislativ  prin formularea și transmiterea unor propuneri concrete privind modificarea și completarea Legii 50/1991 și Legii 350/2001.

Necesitatea modificării și completării acestor acte normative a fost semnalată încă din cursul anului trecut, dar, în acest an, MDRAP a luat inițiativa operării unor modificări intempestive prin Ordonanță de Urgență.

Conform MDRAP, această necesitate de modificare a apărut datorită nevoii ca legislația actuală să fie coordonată și sistematizată în ceea ce privește procesele de planificare, proiectare, autorizare, execuție, recepție, gestionare, reabilitare, desființare și post-utilizare a construcțiilor, cu stabilirea responsabilităților factorilor implicați din sfera publică și privată care intervin în domeniu.

După cum se arată și în Comunicatul Guvernului, se urmărește asigurarea transparenței, simplificarea procedurilor, debirocratizarea, eliminarea factorilor care favorizează sau încurajează corupția în procesul de autorizare.

Forma propusă inițial și publicată pentru consultare pe site-ul MDRAP în iunie 2016 conținea în mod evident prevederi insuficient de clar formulate și complicate, în special sub aspectul aplicării acestora. După consultarea interministerială a apărut o formă îmbunătățită în luna septembrie, iar grupul de lucru al OAR implicat în colaborarea cu MDRAP, precum și reprezentanții celorlalte organizații și asociații profesionale au depus eforturi deosebite pentru a împiedica promulgarea sa, chiar și în a doua forma propusă, care continua să conțină prevederi greu aplicabile, redundante sau chiar nocive pentru atingerea scopului propus. Ne referim în special la prevederea potrivit căreia autorizarea să se realizeze pe bază de Proiect Tehnic complet, cu liste de cantități și caiete de sarcini, prezentat într-o anexă propusă la Legea 50/1991.

OAR a transmis MDRAP  mai multe observații pe text și propuneri de modificare, cu precizarea că limitele ariei de modificare a actului normativ deja trimis în consultare interministerială, au fost foarte reduse. S-a reușit eliminarea prevederii referitoare la autorizarea pe bază de Proiect Tehnic complet , dar anexa cu conținutul Proiectului Tehnic a fost păstrată în versiunea aprobată de Guvern, cu specificația că proiectul tehnic, în format electronic trebuie depus la Inspectoratul de Stat in Construcții (ISC), în vederea constituirii unui registru al construcțiilor.

O altă modificare adusă legii 50/ 1991 vizează redenumirea termenului de documentație tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii D.T.A.C., D.T.A.D. și D.T.O.E., cu cel de Proiectul pentru Autorizarea executării lucrărilor de Construire – P.A.C., Proiectul pentru Autorizarea executării lucrărilor de Desființare – P.A.D. sau Proiectul pentru autorizarea Organizării Execuției lucrărilor – P.O.E.; A fost adăugată și o anexă cu conținutul cadru al acestor proiecte care este similar cu cel anterior.

Reprezentanții OAR au propus și alte amendamente considerate oportune, precum eliminarea necesitații de a realiza documentații de urbanism justificatoare în cazul intervenției prin funcționalizarea podurilor sau subsolurilor în cadrul unei construcții existente.

Atât în cadrul acestui demers legislativ cât și în cadrul altor inițiative ale MDRAP corelate cu acesta, reprezentanții OAR au prezentat și susținut constant, introducerea unor principii moderne de abordare a procesului de autorizare în domeniul construcțiilor. Ordinul Arhitecților din România va reveni în următoarea perioadă cu o poziție oficială privind forma finală a documentelor, cea publicată în Monitorul Oficial, după o analiză amănunțită a acestora. 

Apreciem în concluzie ca fiind pozitive intențiile de îmbunătățire a procedurilor de autorizare a construcțiilor, însă măsurile adoptate sunt punctuale fără a oferi un sistem coerent cu adevărat eficient, iar termenul de implementare nu este potrivit dinamicii economice contemporane. Considerăm că pentru a avea cu adevărat rezultatele dorite, declarate de Minister ca obiective ale acestor modificări legislative, sunt necesare simultan o reformă administrativă și una legislativă pentru domeniul construirii, urmărind o nouă logică în care sistemul administrativ actual, greoi, centralist și neperformant este lăsat în urmă. În acest scop solicităm MDRAP să continue colaborarea cu organizațiile profesionale și patronale din sectorul construcțiilor într-o manieră operativă și mult mai puțin formală. Suntem deciși să ne continuăm demersurile pentru ca interesele cetățenilor referitoare la realizarea și gestiunea mediului construit să fie atinse printr-un cadru legislativ funcțional.

Puteți parcurge comunicatul de presă emis de Guvern accesând link-ul de mai jos:

Comunicat de presă – ședință de guvern

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate în ședința Guvernului României din 15.12.2016