Știri despre concursul internațional Europan 15

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

4 iunie 2019

Concursul european bienal de idei Europan 15 este deschis studenților care au cel puțin o diplomă în specializările din domeniul urbanism-arhitectură (arhitecți, urbaniști, peisagiști, ingineri, artiști) cu condiția să facă parte dintr-o echipă cu un arhitect absolvent. Fiecare membru al echipei trebuie să aibă sub 40 de ani al momentul înscrierii propunerii. Scopul acestuia este abordarea schimbărilor sociale și economice care apar în orașe, oferind participanților și promotorilor imobiliari implicați posibilitatea de a realiza schimburi de informații reciproce și de a inter-relaționa.

Tema de anul acesta este Orașe productive-2: Resurse – Mobilitate – Echitate

Europan 15 lărgește tema centrală de la Europan 14 – Orașe productive, un subiect complex și important pentru evoluția orașelor europene. În cadrul ediției actuale, Europan își propune să se concentreze pe subiectul tranziției ecologice în contextul viziunii de viitor a unui oraș productiv. Această tranziție trebuie să ia în considerare sinergiile dintre ecosistem, biotop și structurile create de oameni, între funcții și utilizări etc., astfel încât, în procesul de creare a orașului, autoritățile locale responsabile devin mai conștiente de reponsabilitatea pe care o au față de mediul înconjurător.

Concursul Europan 15 are 3 teme principale, declinate fiecare în câte două direcții specifice

1. FIXAREA

Pentru ca orașele să devină eficiente și durabile, acestea trebuie să îmbine resurse, mobilități și condiții echitabile, astfel încât să creeze dinamici noi în privința mediilor eficiente și a utilizărilor eficiente.

1.1. MEDII EFICIENTE: Se referă la fixarea sau revitalizarea unui mediu natural, cultural, social și economic – în contrast cu urbanismul tehnocratic și arhitectura obiectelor – în vederea realizării unei sinergii între natură și cultură.

1.2 UTILIZĂRI EFICIENTE: Ca reacție la situația în care absența unei dinamici a condus la o puternică ”ambiție a utilizării”, adăugarea de noi utilizări eficiente poate determina dinamici de schimbare în măsură să transforme mediul înconjurător, pe baza unui program plauzibil.

2. CREAREA VECINĂTĂȚILOR

În spațiul fizic al orașului, dar și la nivel temporal și al participanților activi, este vorba despre stabilirea vecinătăților dintre spațiul de locuit și cel de muncă, atât în cadrul zonelor rezidențiale, cât și între zonele rezidențiale și zonele de producție mono-funcționale. Tema se referă, de asemenea, la reconsiderarea tranziției dintre mobilitatea metropolitană de mare viteză și cea de viteză redusă a cartierelor.

2.1. SPAȚII TERȚIARE INTERMEDIARE
Un spațiu terțiar este un spațiu nou inserat între zonele de locuit și cele de producție care poate cataliza transformarea ciclurilor de producție existente prin crearea de sinergii cu teritoriile urbane și viața curentă. Acesta poate fi situat în spațiile reziduale din cartiere, între zonele mono-funcționale existente sau poate apărea din țesutul urban reciclat.

2.2. INTERFEȚE ȘI CICLURI SCURTE
Crearea de interfețe contribuie la transformarea infrastructurilor de mobilitate, logistică, comerț sau servicii generale prin scurtarea ciclurilor de producție. Ea generează noi tipuri de relații între activitățile rezidențiale și cele agricole, între locuințe și servicii, între spații și comunități. Interfața este un spațiu fluid din punctul de vedere al proceselor graduale și adaptive, respingând master planurile predefinite.

3. MODIFICAREA METABOLISMULUI

Trebuie identificat un nou echilibru între relații, procese, fluxuri și forțele multiple ale siturilor largi și care conțin o varietate de agenți (umani și non-umani), cu cicluri pe termen lung și scurt și cu implicații ecologice, economice și teritoriale de perspectivă.

3.1. DE LA ECONOMIA LINIARĂ LA CEA CIRCULARĂ: Caracterizat printr-o abordare economică “liniară”, învechită sau mono-funcțională, situl tinde să încorporeze alte resurse și utilizări care creează sinergii și noi potențialități de interacțiune, astfel încât să creeze un sistem circular care să catalizeze fluxurile și procesele în mod mai integrativ și eficient.

3.2. MULTIPLICAREA ȘI CONECTAREA AGENȚIILOR ECONOMICE: Prin definirea și conectarea viitoarelor agenții referitoare la aer, apă, sol, inundații, programe, activități și utilizatori, precum și a noilor niveluri de funcții se poate obține o dezvoltare echilibrată a acestor situri. Proiectul final va fi mai mult decât suma economiilor urbane circulare.

Calendar

Lansarea concursului pe site-ul internet european cu temă, regulament, fișele structurilor naționale, prezentarea sintetică a siturilor propuse și listele juriilor naționale deschiderea procesului de înregistrare pe site-ul internet european cu încărcarea dosarelor celor 47 de situri europene:
18 martie 2019

Întrebări privind siturile și regulamentul prin intermediul forumului online: 
14 iunie 2019, ora 23,59 (GMT+ 1): data-limită de transmitere a întrebărilor
28 iunie 2019, ora 23,59 (GMT+ 1): data-limită de transmitere a răspunsurilor

Încheierea înregistrărilor:
28 iulie 2019, ora 23.59 (GMT+ 1)

Transmiterea documentelor:
28 iulie 2019, ora 23.59 (GMT+ 1)

Publicarea listei provizorii a proiectelor transmise:
29 iulie 2019

Data-limită de verificare a proiectelor transmise și publicarea listei definitive a acestora:
2 august 2019

Selecția

Preselecția propunerilor de către juriile naționale:
August – sfârșitul lunii octombrie 2019

Analiza comparativă europeană a ideilor preselecționate & forumul orașelor și juriilor:
Sfârșitul lunii octombrie 2019

Selecția finală a proiectelor premiate de către juriile naționale:
Noiembrie 2019

Anunțarea rezultatelor
2 decembrie 2019

Înscrieri

https://www.europan-europe.eu/

Mai multe detalii pe site-ul dedicat, în broșura anexată sau pe pagina de Facebook Europan.