Studiul Doing Business în Uniunea Europeană 2017: Bulgaria, România și Ungaria

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În paralel cu studiul Doing Business 2018, care examinează reglementările aplicate în 11 domenii ale mediului de afaceri din 190 de economii din întreaga lume, Banca Mondială a elaborat și un studiu subregional, intitulat DoingBusiness în Uniunea Europeană 2017: Bulgaria, România și Ungaria.

Acesta vizează reglementările aplicabile mediului de afaceri din 5 domenii ale studiului Doing Business 2018: constituirea unei societăți comerciale, obținerea autorizației de construire, soluționarea litigiilor comerciale, racordarea la rețeaua electrică și înregistrarea transferului dreptului de proprietate. Scopul studiului este de a evalua aspecte ale reglementărilor care încurajează sau împiedică întreprinzătorii să constituie, să exploateze sau să dezvolte o societate comercială și oferă recomandări și bune practici menite să îmbunătățească mediul de afaceri.

În Romania, studiul s-a concentrat pe 9 orașe mari: București, Cluj-Napoca, Oradea, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov și Ploiești și a beneficiat de cooperarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Economiei și Comerțului, iar pentru domeniul autorizației de construire, Banca Mondială a colaborat cu Ordinul Arhitecților din România. 

Mulțumim arhitecților care au contribuit la realizarea studiului prin completarea unui chestionar privind procedurile de eliberare a autorizației de construire din orașele sus-menționate.