Testare versiune SIOAR 2.0

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

29.03.2018 

________________________________________________

Ordinul Arhitecților din România s-a angajat într-un demers de îmbunătățire a platformei SIOAR și a funcționalităților acesteia, în acord cu solicitările și sugestiile formulate de către membri. În acest moment dezvoltările au fost finalizate și versiunea 2.0 este supusă spre testare în filialele OAR, al căror personal trebuie să se familiarizeze cu noua platformă și cu funcționalitățile acesteia. După această perioadă de testare, platforma SIOAR 2.0 va deveni utilizabilă în mod curent.  

OBSERVAȚII GENERALE DESPRE SIOAR 2.0

Dezvoltarea s-a axat pe trei direcții principale:

 1. Plata online cu cardul a tuturor taxelor și cotizațiilor percepute de OAR ;
 2. Introducerea cererilor în regim de self-service;
 3. Modificarea interfeței, conform identității vizuale a OAR (similar cu site-ul OAR)

Observație: Managementul datelor membrilor OAR va fi făcut exclusiv online de către filialele teritoriale ale OAR (cerere, verificare, aprobare, transmitere documente), indiferent de modalitatea de primire a cererilor.

Funcționalități suplimentare și modificări față de prima versiune:

 1. Eliberarea de documente (online scanate sau prin curier cu plata la destinație)
 2. Posibilitatea detașării membrului stagiar la filiala unde își desfășoară efectiv stagiul
 3. Posibilitate încărcare documente justificative obligatorii în funcție de tipul cererii
 4. Modificările de date ale membrilor se pot face numai după aprobarea filialei
 5. Modificarea zonei de mesaje cu posibilitatea adăugării acestora și de către filiale
 6. Posibilitatea adăugării unui îndrumător de stagiu non-membru OAR (în situația efectuării stagiului în străinătate)
 7. Introducerea opțiunii contractelor de sub proiectare la dovezile de luare în evidență
 8. Fiecare tip de cerere poate fi condiționată de plata unei anumite taxe
 9. Modificarea zonei publice de căutare a unui membru.
 10. Adresa de email a contului membrului va putea fi modificată și de către filială
 11. Eliberarea certificatului de conformitate se va face direct către OAR Național
 12. Cererea de participare la sesiunea de acordare a dreptului de semnătură se va face direct către OAR Național

Cereri de tip self-service cu eliberare de documente originale:

 1. Cerere eliberare adeverință
 2. Cerere eliberare parafă nouă
 3. Cerere eliberare legitimație nouă
 4. Cerere eliberare certificate de conformitate (eliberate de către OAR Național)
 5. Cerere eliberare dovadă de efectuare stagiu
 6. Cerere înființare/ Suspendare/ Reluare/ Închidere Birou Individual de Arhitectură (BIA)
 7. Cerere înființare/ Suspendare/ Reluare/ Închidere Birou Asociat de Arhitectură (BAA)
 8. Cerere înființare/ Suspendare/ Reluare/ Închidere Societate civilă profesională de arhitectură (CRL)
 9. Cerere eliberare Dovadă de luare în evidență a proiectului de arhitectură

Cereri de tip self-service fără eliberare de documente originale:

 1. Cerere modificare date membru (numai acele date care necesită verificare și aprobare din partea filialei)
 2. Cerere participare sesiune de acordare drept de semnătură
 3. Cerere transfer la altă filială
 4. Cerere detașare la altă filială pe durata efectuării stagiului (numai pentru membrii stagiari)
 5. Cerere suspendare drept de semnătură
 6. Cerere reluare drept de semnătură
 7. Cerere retragere din OAR
 8. Cerere schimbare secțiune TNA

Cererile de tip self-service pot avea următoarele statusuri:

 1. Depus (cerere creată)
 2. Respins (cerere incorectă)
 3. Solicitare completări (cererea nu este completă și este retrimisă membrului pentru completări)
 4. Anulat (membrul poate renunța la cerere până la aprobare)
 5. Aprobat (s-a generat documentul de plată)
 6. Validat (s-a încasat plata)
 7. Soluționat (se eliberează documentul conform opțiunii membrului: online, la sediu sau prin curier cu plata la destinație)
 8. Retur (plicul s-a întors cu adresa destinatar greșită)