Modificarea OMC 2173/2013 – Regulamentul de funcționare al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Cu ocazia consultării publice referitoare la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a CNMI, respectiv CZMI, pe baza experienței membrilor organizației noastre în activitatea comisiilor Ministerului Culturii, atât la nivel național, cât și la nivel zonal/teritorial, dorim să vă prezentăm punctul de vedere al Ordinului Arhitecților din România, privind modul de îmbunătățire a funcționării activității comisiilor de cultură, în beneficiul protecției patrimoniului cultural imobil din România si îmbunătățirii calității activității de proiectare, pe trei paliere: optimizare, transparență și digitalizare. 

1. OPTIMIZARE

Activitatea comisiilor este foarte importantă pentru obținerea autorizației de construire. În cadrul ședințelor comisiei, membrii organizației noastre sunt invitați să îți susțină proiectele, atât lucrări private, cât și lucrări publice, iar modul în care funcționează comisia influențează activitatea profesională a membrilor noștri și rezultatele acestora prin: 

1.1. Predarea documentațiilor cu minim 7 zile înainte de programarea ședinței, pentru ca secretariatele direcțiilor de cultură să aibă timpul rezonabil pentru verificarea documentației și realizarea referatului de specialitate.

1.2. Ordinea de zi să fie echilibrată, cu lucrări și anverguri diferite.

1.3. Încurajarea analizei calitative superioare a documentațiilor supuse avizării prin atragerea în cadrul acestora a profesioniștilor de anvergură din domeniul arhitecturii, cu girul Ordinului Arhitecților din România. 

2. TRANSPARENȚĂ

Prin prisma Directivelor Europene și a măsurilor de transparentizare a actului administrativ, propunem următoarele măsuri:

2.1. Publicarea cu minim 5 zile înainte de ședințele comisiilor, pe site-ul cultura.ro, a ordinii de zi a CNMI și CZMI deopotrivă.  

2.2. Publicarea Proceselor Verbale ale ședințelor și a avizelor emise. 

3. DIGITALIZARE

Susținem eforturile de creștere a nivelului de digitalizare a instituțiilor publice din România, care să asigure un cadru mai stabil și sustenabil mediului construit, astfel:    

3.1. Indexarea ordinii de zi în format digital. 

3.2. Indexarea digitală a studiilor istorice și a documentațiilor de urbanism avizate. 

3.3. Platformă online de pregătire a documentațiilor de avizare pentru comisii. 

Întreaga argumentație poate fi citită în adresa OAR înaintată Ministerului Culturii din data de 25.09.2018 disponibilă la acest LINK.