CATUC: OAR își reafirmă poziția și totodată deschiderea de a participa la procesul de finalizare a proiectului de lege privind CATUC

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

18 octombrie 2023

OAR își declară deschiderea de a participa în continuare la procesul de finalizare a proiectului de lege privind CATUC și își reafirmă respingerea propunerilor contrare interesului public al asigurării calității mediului de viață pentru toți cetățenii

Ordinul Arhitecților din România, în calitate de organizație profesională abilitată prin lege, conform art. 25, alin. 1 din Legea 184/2001, să protejeze și să promoveze calitatea produsului de arhitectură și urbanism, ia constant poziție cu privire la inițiative legislative cu impact major asupra acestor două domenii și se implică în promovarea inițiativelor care contribuie la protejarea și promovarea calității produsului de arhitectură și urbanism. Una dintre cele mai importante astfel de inițiative legislative ajunsă în fază finală și dezbătută în spațiul public anul acesta este proiectul de lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, reintrat recent în atenția puterii legislative.

Astfel, ieri 17 octombrie, Ordinul Arhitecților din România a participat, la invitația Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, la dezbaterile privind Proiectul de Lege privind Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Reprezentanții OAR au reamintit și reafirmat poziția organizației noastre față de noua reglementare în materia construcțiilor și față de impactul negativ grav pe care pot să-l producă anumite amendamente propuse în cadrul etapei de analiză în Parlament a proiectului.

Poziția Ordinului Arhitecților din România a fost dată publicității în iunie 2023, și poate fi consultată în detaliu, aici: https://oar.archi/puncte-de-vedere-oar/punct-de-vedere-al-oar-impotriva-urbanismului-derogatoriu-impotriva-dereglementarii-si-pentru-o-reglementare-urbanistica-rationala-si-responsabila-in-contextul-proiectului-de-lege-privind-codul-amen/

Această poziție a fost reafirmată și în contextul amendamentelor propuse, de asemenea în luna iunie, prin proiectul de modificare a legii spațiilor verzi (PL-x nr. 668/2018 privind modificarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților). La acel moment, OAR s-a alăturat celorlalte organizații relevante ale sectorului în tragerea semnalului de alarmă cu privire la efectele nocive ale modificărilor legislative. Poziția comună OAR, UAR, APUR și AsoP poate fi consultată aici.

În urma ședinței din 17 octombrie, ne manifestăm în continuare interesul de a participa cu opinii și propuneri de specialitate la activitățile grupului de lucru constituit pentru finalizarea acestui Proiect de Lege, precum și interesul de a colabora cu ministerele implicate și grupurile parlamentare, în vederea elaborării formei finale a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Susținem fundamentarea unor asemenea decizii și acte normative cu impact covârșitor asupra calității urbanismului și a mediului construit prin dezbatere profesională și implicarea specialiștilor abilitați să ofere răspunsuri și soluții optime pentru legislația sectorului arhitecturii, construcțiilor și urbanismului.

OAR a luat constant poziție critică față de încălcarea opiniei specialiștilor implicați în elaborarea actelor normative și față de subordonarea interesului public unor interese conjuncturale, prin amendamente introduse aleatoriu.