OAR solicită actualizarea nomenclatorului COR prin adăugarea ocupației de Arhitect de interior

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

24 aprilie 2019

Ordinul Arhitecților din România (OAR) solicită adăugarea ocupației de Arhitect de interior și menționarea explicită a atribuțiilor specifice acesteia în nomenclatorul Clasificarea ocupațiilor din România (COR)

OAR are rolul de a reprezenta și a ocroti, la nivel național și internațional, interesele profesiei de arhitect, precum şi interesele membrilor săi – arhitecții de interior având acest statut.

În acest sens, OAR a depus documentația necesară – elaborată în colaborare cu Facultatea de Arhitectură de Interior a Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” – București și Asociația “Societatea de Arhitectură de interior şi design din România – prin care solicită Direcției Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale actualizarea nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România (COR) prin adăugarea ocupației de Arhitect de interior, dar și menționarea explicită a atribuțiilor specifice acesteia.

În documentația depusă se precizează că în categoria lucrărilor de arhitectură de interior intră orice fel de lucrări care constau în proiectarea, modificarea și reabilitarea spațiilor interioare aferente clădirilor, existente sau aflate în stadiul de proiect sau execuție, pentru orice program de arhitectură abordat, indiferent de categoria de importanţă a acestora, de dimensiunea sau de complexitatea proiectului, pentru obţinerea performanţelor estetice, funcționale, de siguranță și exploatare a spaţiului interior, inclusiv a instalațiilor aferente, în scopul asigurării duratei de exploatare, prin aducerea acestora la nivelul cerințelor esențiale de calitate prevăzute de lege.

Astfel, fac parte din categoria lucrărilor de arhitectură de interior:

– asigurarea funcţionalității spațiilor interioare existente și propunerea de funcțiuni noi, inclusiv prin schimbare de destinație;

– lucrările de realizare și modificare de elemente arhitecturale;

– înlocuirea de finisaje și instalații;

– proiectarea de mobilier special adaptat spațiilor și funcțiunilor etc.

În privința codului sub care va fi identificată ocupația de Arhitect de interior, documentația depusă a prevăzut următoarele:

Grupa majoră: 2, Specialiști în diverse domenii de activitate

Subgrupa majoră: 21, Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei

Grupa minoră: 216, Arhitecţi, proiectanți topografi și designeri

Grupa de bază: 2161, Arhitecţi constructori

Ocupația: 216111, Arhitect de interior

În prezent așteptăm soluționarea cererii, pe care o puteți consulta aici.