OAR susține facilitățile fiscale propuse de UPLR pentru activitatea profesioniștilor liberali în perioada pandemiei de coronavirus

7 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

17 martie 2020

Ordinul Arhitecților din România salută și sprijină demersul inițiat de Uniunea Profesiilor Liberale din România – UPLR – care a pregătit și trimis către organele competente ale statului un set de propuneri de facilități fiscale menite să protejeze și să sprijine activitatea profesioniștilor liberali și, totodată, care să contribuie la reducerea efectelor economice negative ale pandemiei de coronavirus. 

Propunerile UPLR sunt următoarele:

Premize

 Statul este singura entitate care se va avea acces la împrumuturi în această perioadă în care necesarul de finanțare va creste exponențial.

Turismul, HORECA, transportul de persoane, organizarea de evenimente raportează deja scăderi semnificative. Anticipăm scăderi foarte mari în industria auto și în industriile conexe.

PROPUNERI DE MĂSURI:

Amânarea  declarării și plății pentru cel puțin un trimestru – (cu posibilitate de prelungire în  funcție de evoluția situației) pentru Impozit pe venit și Contribuții sociale, Impozit pe profit / impozit pe veniturile micro-întreprinderilor , TVA – cu următoarele alternative:

 • Fără dobândă sau cu dobândă de politică monetară 2,5%;
 • Cu garanții după această perioadă
 • Bonificații pentru contribuabilii care plătesc obligațiile in termen, cu aplicabilitate directă (e.g. 5-10%) sau prin extra deducere pentru orice sumă plătita în trimestrul I și II – Credit fiscal începând cu trim. III.
 • Prelungirea termenelor de plată a unor obligații sau eșalonarea acestora în favoarea altor plăți esențiale cum ar fi salarii, furnizori etc.

Amânarea termenelor pentru:

 • Depunerea Situații Financiare aferente anului 2019.   În special în cazul asociațiilor și fundațiilor (pentru asociațiile profesionale aprobarea situațiilor financiare presupune convocarea adunărilor generale ale membrilor care în aceste condiții nu vor putea avea loc ) – propunem un termen de depunere prelungit cu 6-9 luni având în vedere că acestea au un scop pur statistic;
 • Depunerea D101, deconturi TVA, D390, D394;
 •  Începere a unor controale de fond ( cu excepția celor legate de rambursări de TVA – sau rambursări cu control ulterior generalizate) și amânarea termenelor de platâ a obligațiilor suplimentare stabilite în urma acestor controale;
 • Extindere termen notificare restructurare fiscală;
 • Raportările DAC 6, prioritizând alte măsuri. În contextul actual, contribuabilii vor trebui să aloce resurse de personal pe alte probleme, priorități care vor ajuta societățile și economia pe viitor ;
 • Depunerea rapoartelor de reevaluare în scopuri fiscale (terenuri și clădiri) și a termenului de plată a taxelor la bugetul local.

Declarații online pentru taxe locale precum taxa de publicitate, de afișaj etc.

Scutire de impozit și contribuții pentru 3/6 luni pentru salariile plătite în perioada de șomaj tehnic.

Scutire temporară de impozit și contribuții sociale pentru orele suplimentare din următoarele 3/6 luni pentru personalul medical.

Modificarea H.G. 1186/2000 prin adăugarea COVID19 pe lista bolilor infecto-contagioase, așa încât sa beneficieze de indemnizație și cei fără stagiu de cotizare.

Posibilitatea compensării datoriilor comerciale ale statului către operatorii economici cu taxele datorate de către aceștia.

Eliminarea termenului de exercitare a opțiunii privind TVA la încasare, astfel încât agenții economici eligibili să aibă dreptul să poată implementa acest sistem oricând în timpul anului.

Acordarea posibilității de a reveni la declararea și plata impozitului pe profit trimestrial (în sistemul real) pentru agenții economici care au optat pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate.

Scutirea de impozit pe venit și de impozit pe profit pentru venituri din:

 • dobânzi aferente obligațiunilor listate;
 • câștiguri de capital din tranzacționarea acțiunilor societăților listate,
 • dividende plătite de societățile listate.

Scutirea de impozit pe venit  și de contribuții sociale a sumelor din rezerve și  profituri nedistribuite utilizate pentru acordarea de plăți salariale. Acționarii care utilizează profitul nerepartizat (sau renunță la profiturile repartizate drept dividende) pentru salarii să fie scutiți de orice sarcină fiscală.

Modificări ale OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, încât și persoanele fizice independente să poată fi indemnizate la un nivel minim (sunt o serie de activități cu sezonalitate mare care nu au obținut venituri în ultimele șase luni).

Acordare deductibilitate din perspectiva impozitului pe profit pentru plata daunelor (aferente unor riscuri neasigurabile – excluse din polițele de asigurare).

Analiza din perspectiva dreptului european și înițierea cu CE a unor discuții privind exceptarea de tarife vamale a oricăror echipamente / substanțe / materiale necesare în tratarea și prevenirea virusului.

Diminuare plafon certificat de amânare a plății TVA în vamă (100 mil RON in prezent).

Trecerea medicamentelor materialelor /serviciilor SSM necesare pentru preventie / dezinfectie / protecție de la cota redusă sau standard de TVA la cota de 5%.

Eliminarea deductibilității limitate de 30% la cesiunea de creanțe. Portofoliul de creanțe neperformante va crește considerabil în contextul economic actual, iar fiscalizarea ridicată a acestei operațiuni economice va bloca posibilitatea sistemului financiar de a-și recupera pierderile suferite.

Deductibilitate fiscală  pentru provizioanele de continuitate a activității.  În această perioadă multe industrii / activități se vor confrunta cu riscul afectării continuității activității, ceea ce îi obligă să constituie provizioane de risc. Tinând cont de actualul context, ar trebui să se introducă în rândul provizioanelor deductibile și acest tip de provizion de risc de continuitate.

Eliminarea plafonelor pentru constituirea de provizioane pentru riscul de neîncasare a clienților.

Măsuri din afara ariei de impozitare

Publicarea și comunicarea cât mai rapidă a unui plan prin care sunt injectate lichidități în economie (e.g. facilitarea accesului la finanțări ieftine pentru sectoarele vulnerabile).

Ajutoare de stat în baza Art. 107 (3) b din TFUE –  Italia a primit acordul de la Comisia Europeană să utilizeze acest articol –  „ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru.”

Accesarea cu celeritate a fondurilor internaționale disponibile pentru combaterea efectelor Corona – (FMI care și-a anunțat disponibilitatea, BERD s.a.m.d.)

Măsuri de încurajare a relocării – suspendarea obligativității autorizării unui agent de muncă temporară – leasing de personal (din sectoare cu excedent către sectoare cu deficit) (e.g. turism către Farma și alimentare). Crearea în cadrul AJOFM-uri a unor burse in acest sens.

Extindere aplicare Lege 52/2011 privind zilieri.

Subvenții directe pentru sectoarele afectate care păstrează angajații, încurajarea de angajări noi prin facilități fiscale (e.g. scutiri la CAS în anul 2021 pentru cei care nu fac disponibilizări în anul 2020 și scutiri pentru cei care fac angajări în sectoare critice).

Limitarea prin lege a prețurilor unor produse esențiale (dezinfectante, măști de protecție etc).

Modificarea procedurii pentru obținerea certificatului de forță majoră și eliminarea taxei pentru obținerea acestuia.

Organizarea de conferințe online (la nivel de structuri ANAF din teritoriu ) în fiecare săptămână pentru a lua informații în timp real cu privire la problemele cu care se confruntă, așa încât măsurile de contracarare să poată fi luate cu celeritate și în cunoștință de cauză.

Amânare termen implementare proiecte finanțate prin Start-up Nation 2018 (cel puțin până la sfârșitul anului 2020).

Pentru a preveni riscul de sistare a furnizării utilităților către unitățile medicale – modificarea ordinul ministrului economiei privind lista infrastructurilor critice. Creerea de echipe de intervenție rapidă (pot avea personal mixt angajați de la stat si mediu privat), subvenționate de către guvern. La ora actuală, deși legislația permite includerea în lista de infrastructură critică a tuturor elementelor de pe lanțul de distribuție de utilități pentru spitale sunt foare multe care nu sunt incluse .De exemplu, pe partea de furnizare a energiei electrice ar trebui incluse urgent statiile și punctele de transformare care deservesc spitale de la distribuitori (e.g. Enel, CEZ, Electrica).

Urgentarea emiterii cărtțlor de identitate electronice –  pentru a implementa măsuri care permit populației depunerea / obținerea de documente online (în lipsa certificatelor electronice).