Petiție de susținere a Timbrului de Arhitectură

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ne pregătim să susținem timbrul de arhitectură în Camera deputaților! 

Vă invitam sa fiți alături de noi, semnând petiția ”Susținem Timbrul de Arhitectură și respingem PL-x 737/2018”, care cuprinde principalele argumente pentru care organizația noastră solicită. 

TEXTUL PETIȚIEI

O inițiativă legislativă din 2018 care propunea eliminarea completă a Timbrului de Arhitectură a fost aprobată în mod tacit de Senat, deși fusese respinsă în toate comisiile de specialitate. În Camera Deputaților însă, Guvernul a propus păstrarea Timbrului de Arhitectură, dar cu preluarea sa de la organizațiile de creatori (Ordinul Arhitecților din România OAR și Uniunea Arhitecților din România UAR), pentru a fi transferată la Ministerul Culturii și Identității Naționale. Modificarea era gândită ca o măsură de creștere a fondurilor dedicate restaurării monumentelor, cu toate că acesta beneficiază deja de Timbrul Monumentelor Istorice.

Solicităm astfel: 
• respingerea propunerii legislative PL-x 737/2018 pentru direcționarea sumei din timbrul de arhitectură în conturile Ministerul Culturii și Identității Naționale, propunere aflată acum la Camera Deputaților (cameră decizională); 
• retragerea sprijinului Guvernului pentru propunere, fie în varianta sa inițială, fie în varianta de preluare a Timbrului de Arhitectură de către Ministerul Culturii; 
• deschiderea dialogului privind modificarea Legii nr. 35/1994 a timbrelor culturale, alături de beneficiarii acestuia, pentru o consolidare a legii.

ARGUMENTELE PETIȚIEI

Considerăm că proiectul PL-x 737/2018 nu este fundamentat, din următoarele motive:

1. Eliminarea timbrului de arhitectură este discriminatorie 
Timbrul de arhitectură face parte din fasciculul timbrului cultural, fiind rezultatul creației de arhitectură, care este protejată de legea 8/1996 privind dreptul de autor, alături de alte arte, precum cinematografia, literatura, muzica, spectacole și folclorul. Virarea singulară a timbrului de arhitectură către MCIN presupune o diferențiere discriminatorie.

2. Eliminarea timbrului de arhitectură este neconstituțională 
Constituția României recunoaște la art. 9 dreptul asociațiilor profesionale de a contribui la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor. 
În contextul materializării propunerii Guvernului, dreptul constituțional al OAR de a sprijini arhitecții ar fi încălcat.

3. Eliminarea timbrului de arhitectură a fost respinsă în comisiile Senatului 
Reamintim că în etapa de consultare din Senat, Comisia de buget a respins inițiativa, argumentând că acest fond este unul destinat organizațiilor de creatori. De asemenea, Comisia pentru cultură a Senatului a respins proiectul, invocând de altfel necesitatea consolidării timbrului de arhitectură prin actualizarea legii, și nu eliminarea acestuia.

4. Eliminarea timbrului de arhitectură a fost respinsă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, dar și de Ministerul Culturii și Identității Naționale, în comisiile Senatului 
Rugăm cele două ministere să retrimită raporturile de respingere ale proiectului legislativ pentru forma propusă de Guvernul României, alături de cel al Ministerului Finanțelor Publice privind oportunitatea acestui proiect legislativ.

5. Eliminarea timbrului de arhitectură a pornit de la argumente nefondate

În ceea ce privește expunerea de motive a inițiatorilor, considerăm că aceasta aduce 4 acuze neîntemeiate, pe care le vom demonta:

5.1. Acuza încărcării financiare a autorităților publice în procesul de colectare și virare a sumelor din timbru, deși acest lucru este reglementat chiar de statul român: 
Potrivit legii, autoritățile administrației publice au obligația de a vira ulterior în conturile organizațiilor de creatori beneficiare sumele încasate 0.05% din valoarea investițiilor în domeniul construcțiilor 
Totuși, dificultatea suportării costurilor de colectare a sumelor aferente timbrului arhitecturii de către autoritățile publice poate fi rezolvată prin colectarea timbrului arhitecturii direct de către beneficiari, fiind vorba de o taxă parafiscală.

5.2. Acuza conform căreia OAR dispune în mod liber de destinația sumelor din timbru, inclusiv pentru a-și asigura cheltuielile de funcționare: 
OAR stabilește destinația pentru sumele provenite din timbrul arhitecturii conform celor prevăzute în art. 3 din Legea 35/1994, acestea fiind utilizate exclusiv pentru finanțarea programelor culturale și sprijin social al membrilor.

5.3. Acuza de a nu putea fi analizată eficiența cheltuirii fondurilor publice, reprezentând contravaloarea timbrului de arhitectură. 
OAR a raportat în mod recurent Ministerului Culturii procedurile în baza cărora asigură finanțarea programelor/proiectelor/activităților culturale: anuale de arhitectură, conferințe, studii și cercetări, proiecte, activități culturale, expoziții, reviste și cărți, alături de suma acordată fiecărui beneficiar. Ultima raportare a fost transmisă în luna septembrie 2018.

5.4. Acuza conform căreia veniturile OAR din timbrul de arhitectură ar fi fost de 18.000.000 lei doar în anul 2017. 
Potrivit evidențelor publice ale OAR, suma încasată din timbrul arhitecturii în intervalul 2014-2018 este de 20.947.109 lei, iar pe anul 2017 este de 1.240.326 lei.

Unul dintre principiile cârmuitoare ale organizației noastre este transparența, iar pentru satisfacerea acestui deziderat, în mod constant OAR a pus la dispoziția publicului larg, prin intermediul site-ului web oar.archi, calendarul tuturor sesiunilor de acordare a finanțărilor, criteriile de evaluare, membrii comisiilor de evaluare, proiectele care au fost selectate, precum și suma acordată. Mai multe puteți afla pe site-ul oar.archi la articolele Susținem Timbrul de Arhitectură și RECALL Timbrul de arhitectură, două acțiuni de informare și promovare a rolului timbrului de arhitectură. Proiecte precum De-a Arhitectura sau ghidurile de bună practică ale Grupului OAR Rural sunt doar câteva dintre proiectele susținute prin timbrul de arhitectură.

Ținând cont de toate argumentele prezentate și de spiritul în care a fost instituită legea 35/1994, de a sprijini entitățile intrinsec creatoare să ridice actul cultural la un înalt nivel calitativ, vă rugăm să susțineți demersul nostru în menținerea timbrului cultural și de a solicita decidenților politici și guvernamentali de a nu neglija normele constituționale și principiul nediscriminării prin emiterea unui RAPORT DE RESPINGERE a acestui proiect PL-x 737/2018, atât în forma aprobată de Senat, cât și în cea a Guvernului.

Cu mulțumiri, 
Ordinul Arhitecților din România