Chestionar pentru analiza reglementărilor mediului construit

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
sursa: NEB Lab

NEB Lab este un proiect din cadrul programului Noului Bauhaus european desfășurat de Comisia Europeană.

Întâlnirea ACE despre programul NEB a servit la introducerea primului pas al proiectului „Regulatory analysis and experimentation”, și anume chestionarul cu întrebări despre consecințele legilor locale asupra proiectării sustenabile destinat arhitecților, inginerilor, planificatorilor urbani, companiilor sau cetățenilor.

Proiectul are ca scop elaborarea unor direcții de reglementare benefice proiectării durabile iar prima etapă constă în identificarea obstacolelor legislative. Scopul acestui chestionar este de a trage concluzii despre buna/mai puțin buna funcționare a legislației în relație cu obiectivele Declarației de la Davos pentru o înțelegere cât mai amplă a punctelor nevralgice și a celor de oportunitate.

Scopul chestionarului

Rezultatele acestui chestionar urmează a fi analizate în cadrul unor workshop-uri dedicate pentru a ajunge la alinierea legislației cu obiectivele New European Bauhaus:

„Pe baza rezultatelor, Comisia va încerca să abordeze barierele de reglementare la diferite niveluri legislative, împreună cu actorii politici din statele membre.”

Chestionarul

Proiectul presupune un chestionar care poate fi completat în engleză sau în limba locală:

Reperele proiectului

  • 7 aprilie – 30 iunie 2022: chestionar deschis pentru contribuții
  • 28 aprilie 2022: Sesiune de informare cu privire la chestionar
  • Iunie 2022: Discuție și primul bilanț al analizei de reglementare în cadrul festivalului New European Bauhaus
  • Iulie – octombrie 2022: Analiză participativă a rezultatelor chestionarului împreună cu comunitatea
  • Toamna anului 2022: Raport cu rezultatele chestionarului 

Coordonatorii echipelor de proiect

EC, Joint Research Centre, New European Bauhaus

High-level Roundtable members

New European Bauhaus partners: Housing Europe, Architects Council Europe, Politecnico di Milano

Contact

EC-New-European-Bauhaus@ec.europa.eu

Informații conexe

The NEB Lab