Comunicat despre modificările asupra legilor 18/1991 și 50/1991

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

A fost publicată în Monitorul Oficial nr. 744/25.07.2022 legea nr. 262/2022 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Pe scurt, modificările la legea nr. 18/1991 privesc, la art. 92 alin. (2) lit. c), 

  • extinderea tipurilor de investiții care pot fi amplasate pe terenurile agricole, astfel încât să includă și 
  • adăposturi de animale și exploatații zootehnice/ferme zootehnice, 
  • obiective specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile, exclusiv în scopul asigurării energiei pentru consumul propriu al exploatației, 
  • amplasate în cadrul fermelor, spații de prelucrare/procesare/comercializare a produselor vegetale și zootehnice, 
  • imobile cu destinație agroturistică pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene. 

De asemenea, este prevăzută procedura de introducere în circuitul agricol, respectiv reintroducere în extravilan a terenurilor din intravilan.

Potrivit noii legi, în cazul în care lucrările de realizare a obiectivelor de investiție prevăzute la alin. (2) și (3) al art. 92 din legea nr. 18/1991 nu au fost inițiate în termen de 5 ani de la data comunicării deciziei pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, terenul este reintrodus în circuitul agricol prin efectul legii. 

Atragem atenția asupra modificărilor efectuate asupra legii nr. 50/1991 care au fost introduse la camera decizională, modificând intenția inițiatorului legii. 

Acestea prevăd exceptarea de la autorizare a obiectivelor de investiții prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. c) și e) și construcțiile prevăzute la art. 92 alin. (3) (vezi tabel). 

Așadar, se vor putea construi, printre altele, ferme zootehnice, pensiuni agroturistice și anexe gospodărești, în totală contradicție cu scopul articolului 111  din legea nr. 50/1991 care prevede exceptarea de la autorizare a unor intervenții de minimă întindere și cu minim impact asupra mediului construit și amenajării teritoriului. 

Fiind conștienți că inițiatorii amendamentului privind exceptarea de la obligația autorizării răspund la o nevoie manifestată de piață, Ordinul Arhitecților din România susține simplificarea legislației în materia construcțiilor și amenajării teritoriului. Cu toate acestea, apreciem că, pentru această simplificare, este necesară o intervenție sistemică asupra cadrului normativ, astfel cum va face noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, care va avea în vedere toate implicațiile exceptării de la procedura autorizării, cu instituirea unor garanții adecvate de siguranță și control, astfel încât construcțiile exceptate de la autorizare să respecte minime cerințe de calitate.

Mai jos puteți observa modificările legislative marcate într-un tabel comparativ și puteți consulta Monitorul Oficial atașat. De asemenea, puteți verifica parcursul legislativ al inițiativei pe fișa acesteia de pe portalul Senatului, respectiv al Camerei deputaților.