Creating Green Cities: conferință online 14-15 iunie

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Cum putem crea orașe durabile, frumoase și incluzive? Aceasta este tema principală a conferinței dedicate orașelor verzi pe care o puteți urmări online pe 14 și 15 iunie. Conferința “Creating Green Cities” (Crearea orașelor verzi) este organizată în cadrul președinției suedeze a Consiliului UE și va avea loc cu participarea unor vorbitori proeminenți.

Agenda urbană și politicile și inițiativele europene pentru orașe mai verzi sunt punctul de plecare al acestui eveniment. Vor fi, de asemenea, explorate legăturile dintre orașele verzi și inițiative precum Noul Bauhaus european sau Misiunea Orașe inteligente și neutre climatic până în 2030, subliniindu-se relevanța abordărilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă. Scopul este acela de a împărtăși cunoștințe și metode, de a prezenta cele mai bune practici cunoscute la acest moment și de a discuta soluții posibile pentru viitor.

Este nevoie urgentă de o tranziție ecologică rapidă a orașelor și comunităților europene. Mediile noastre de viață sunt vizate imperativ de schimbarea preconizată. Activitatea europeană este ghidată, în acest sens de obiective și inițiative internaționale, iar colaborarea dintre comunități, autoritățile publice, sectorul privat, instituții financiare și universități vine în  sprijinul transformării. Se dezvoltă astfel un know-how important care crește viteza, acoperirea și impactul acțiunilor care vor produce schimbare.

Totodată, avem oportunitatea unică de a valorifica tranziția ecologică a societății prin integrarea valorilor estetice, sociale și culturale. Mediul construit care va fi creat, pe lângă locurile și clădirile care există deja, va dura generații și va afecta oamenii și planeta prin proiectare, utilizare și gestionare. Ce strategii, metode, practici și viziuni pot inspira în acest sens? Cum pot fi imaginate și create orașe durabile, frumoase și incluzive pentru viitor? – acestea sunt câteva dintre întrebările care vor fi abordate în cadrul conferinței.

Pentru program și înscrieri, accesați acest link.