Ghid profesii liberale – Ediția 2021

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

18 februarie 2021

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale, ediția 2021.

Sunt considerate venituri din profesii liberare, cu titlu de exemplu, veniturile care sunt obținute de către arhitecți, medici, avocați, notari publici, executori judecătorești, experți tehnici și contabili, contabili autorizați, traducători etc, care îndeplinesc cel puțin 4 din cele 7 criterii reglementate în condițiile legii.

Ghidul oferă informații la zi, structurate în 12 capitole, despre obligațiile ce le revin celor care realizează astfel de venituri, plecând de la explicarea criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească o persoană fizică pentru a fi încadrată în această categorie, până la completarea și depunerea declarației unice, îndeplinirea obligațiilor de plată și legislația fiscală în domeniu.

Cele 12 capitole sunt:

 • Venituri din profesii liberale
 • Înregistrarea fiscală
 • Stabilirea venitului net anual
 • Contribuții sociale obligatorii
 • Determinarea și plata impozitului pe venitul anual estimat
 • Obligații în cazul asocierilor fără personalitate juridică
 • Completarea și depunerea declarației unice
 • Alte declarații declarative
 • Sancțiuni
 • Îndeplinirea obligațiilor de plată
 • Informații suplimentare
 • Legislația fiscală și materiale informative

Legislația fiscală și materiale informative

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Calendarul obligațiilor fiscale pe anul 2021.