HERITAGE CENTER – un joint venture de excelență în domeniul conservării și valorificării patrimoniului cultural și natural

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
File:Cluj-Napoca University of Babes-Bolyai.JPG
Sursă: wikicommons

Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, alături de trei parteneri de prestigiu din domeniul conservării și valorificării patrimoniului: Ordinul Arhitecților din România, Mihai Eminescu Trust și Asociația Monumentum & Ambulanța pentru Monumente – Transilvania Sud au pus bazele creării HERITAGE CENTER (HC), o entitate multi-/inter-/trans-disciplinară de excelență în (1) educație și formare aplicată, (2) cercetare-inovare-dezvoltare și (3) valorificare și servicii socio-economice integrate pentru resursele de patrimoniu cultural și natural. 

UBB a inițiat și organizat, în data de 2 februarie 2023, o întâlnire inter-instituțională în cadrul căreia au fost stabiliți termenii parteneriatului de constituire și funcționare a HC, respectiv coordonatele majore preconizate cu privire la activitățile acestuia. 

„Inițiativa își propune să aducă beneficii majore și multiple – verticale și transversale – pentru obiectivele și activitățile specifice ale partenerilor, asumându-și programatic să identifice soluții sustenabile și durabile pentru dezvoltarea comunităților și a mediului socio-economic și antreprenorial din România în domeniul valorificării resurselor de patrimoniu cultural-identitar și natural. Acest lucru vine ca un demers complementar Catedrei UNESCO în Sustenabilitate, recent lansată la UBB”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David. 

Programele și proiectele HC își doresc să ofere un cadru practic pentru educație formală, non-formală și continuă, investigare, documentare, analiză, inovare, dezvoltare sustenabilă și oferirea de servicii integrate înalt calitative într-o varietate de domenii legate de: 

 • interpretarea și valorificarea patrimoniului și a specificului local-zonal-regional tradițional (istorie și arheologie; istoria arhitecturii și a artei; conservare și restaurare; etnografie și folclor; interpretarea patrimoniului; turism cultural; filosofie și drept; inginerie, fizică și chimie; digitizare/realitate virtuală, augmentată și mixtă),
 • dezvoltarea comunitară durabilă și sustenabilă (economie și business; științe politice și administrative, studii europene)
 • mediu/ambient natural (biologie, geologie, geografie și știința mediului, respectiv servicii eco-sistemice și ecologie, valorizate din perspectivă tradițională locală și interconectate cu practicile arhitecturale),
 • provocările psiho-sociale (ex. psihologie, sociologie și asistență socială)
 • multiculturalitate și interculturalitate (litere și teologie; artă, teatru și film).

La întâlnirea care a pus bazele HC au participat parteneri tradiționali ai Universității noastre: 

 • Conf. univ. dr. arh. Ștefan Bâlici, președinte al Ordinului Arhitecților din România
 • Arh. Daniela Maier, președinte al Ordinului Arhitecților din România – Filiala teritorială Transilvania
 • Arh. Daniel Panait, președinte al Ordinului Arhitecților din România – Filiala teritorială Bihor
 • Arh. Eugen Vaida, președinte al Asociației Monumentum & Ambulanței pentru Monumente – Transilvania Sud
 • Econ. Caroline Fernolend, președinte al Mihai Eminescu Trust
 • Cristian Radu, expert în dezvoltare comunitară și economie socială & consilier al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO

  Din partea UBB au participat:

 • Prof. univ. dr. Daniel David, rector al Universității “Babeș-Bolyai”
 • Conf. univ. dr. Christian Săcărea, prorector responsabil al liniei de studii în limba germană și de relația cu societatea – componenta socio-economică/fundraising
 • Prof. univ. dr. Ovidiu A. Ghitta, decan al Facultății de Istorie și Filosofie
 • Lect. univ. dr. Cosmin C. Rusu, expert în arheologie medievală și de monumente  & patrimoniu și turism cultural
 • Drd. Tania Mirela Criste, specialistă în patrimoniu și turism cultural

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.

Direcția Comunicare și PR a UBB