S-a lansat sesiunea de finanțare din timbrul arhitecturii – 2023

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Sesiunea de finanțare pentru anul 2023 are loc în toamna anului 2022 și acest format se va păstra pentru toate sesiunile viitoare.

IMPORTANT! În sesiunea curentă, dosarele de aplicație pentru proiecte editoriale (CĂRȚI și REVISTE) se depun în format electronic la adresa de e-mail proiecteculturale@oar.archi.
Pentru informații despre documentele necesare, dar și alte detalii, vă rugăm să consultați https://cultural.oar.archi/.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Sesiunea de selecție, evaluare și finanțare a proiectelor editoriale și a ofertelor culturale din timbrul arhitecturii pentru anul 2023 a fost lansată. 

Completarea dosarelor de candidatură la o finanțare nerambursabilă din timbrul arhitecturii se va desfășura online, în perioada 12 septembrie – 21 octombrie (calendar actualizat) pe platforma emsc.oar.archi.

Vă rugăm să urmăriți site-ul nostru pentru detalii și instrucțiuni despre procedura de depunere online a dosarelor de candidatură.

Normele metodologice se găsesc aici.

Atenție, o parte din anexele din dosarul de aplicație (anexele 1-5 și anexele 5-6 în cazul oferetlor culturale și proiectelor editoriale, respectiv formularul 1 și formularul 2 în cazul proiectelor cu componentă pronunțată de cercetare se vor completa online.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne scrieți la adresa proiecteculturale@oar.archi.

Calendarul ACTUALIZAT al sesiunii – proiecte editoriale 

 • 12 septembrie – 21 octombrie: depunere dosare de aplicație
 • 11 noiembrie – 13 noiembrie: jurizare proiecte
 • 16 noiembrie: anunț rezultate
 • 17-21 noiembrie (ora 17): depunere contestații
 • 22-23 noiembrie: comisie soluționare contestații
 • 24 noiembrie: trimiterea răspunsurilor către cei care au depus contestații
 • 25 noiembrie: anunț final rezultate
 • 26 noiembrie – 26 decembrie: contractare proiecte editoriale

Calendarul ACTUALIZAT al sesiunii – oferte culturale (inclusiv proiecte cu componentă pronunțată de cercetare)

 • 12 septembrie – 21 octombrie: depunere dosare de aplicație
 • 18 – 20 noiembrie: jurizare proiecte
 • 24 noiembrie: anunț rezultate
 • 25 – 29 noiembrie (ora 17): depunere contestații
 • 2 – 5 decembrie: comisie soluționare contestații
 • 6 decembrie: trimiterea răspunsurilor către cei care au depus contestații
 • 7 decembrie: anunț final rezultate
 • 8 decembrie – 8 ianuarie 2023: contractare proiecte culturale

Cine poate aplica?

IMPORTANT! În sesiunea curentă, dosarele de aplicație pentru proiecte editoriale (CĂRȚI și REVISTE) se depun în format electronic la adresa de e-mail proiecteculturale@oar.archi.
Pentru informații despre documentele necesare, dar și alte detalii, vă rugăm să consultați https://cultural.oar.archi/.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Proiecte editoriale (cărți și reviste): 

 • filialele teritoriale ale Ordinului care, potrivit regulamentului de organizare, desfășoară activități editoriale în condițiile legii;
 • edituri constituite ca societăți comerciale;
 • organizații neguvernamentale sau societăți comerciale care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii;
 • instituții publice din domeniul educației de arhitectură care, potrivit statutului, desfășoară activități editoriale în condițiile legii.

Programe/proiecte culturale/acțiuni culturale (inclusiv școli de vară): 

 • filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, prin care se pot derula și proiecte inițiate de orice arhitect sau grupuri de arhitecți sau de instituții publice de cultură ori educație pentru care se încheie un parteneriat între aceste instituții și o filiala teritorială; 
 • organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura; 
 • operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura. 

Anuale/bienale de arhitectură: 

 • filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România. 

Itinerare de expoziții: 

 • filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România, pentru expoziții proprii sau pentru expoziții inițiate de instituții publice de cultură sau educație; 
 • organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura; 
 • operatori culturali constituiți ca persoane fizice autorizate cu activitate într-un domeniu cultural care promovează arhitectura. 

Proiecte culturale cu componentă pronunțată de cercetare:

 • forme de exercitare a profesiei de arhitect înființate conform legii 184/2001;
 • filiale teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România;
 • organizații neguvernamentale fără scop patrimonial;
 • instituții publice de cultură și instituții din domeniul educației de arhitectură.

Sume scoase la finanțare – sesiunea 2023

Pentru sesiunea de finanțări nerambursabile din timbrul arhitecturii de anul acesta, suma pentru finanțarea proiectelor editoriale este de 1.250.000 lei, din care:

 • 750.000 lei pentru cărți
 • 500.000 lei pentru reviste

Suma pentru finanțarea ofertelor culturale este de 3.750.000 lei, din care:

 • 700.000 lei pentru programe/proiecte/acțiuni culturale inițiate și desfășurate de filialele teritoriale ale Ordinului
 • 1.000.000 lei pentru anuale/bienale de arhitectură
 • 1.400.000 lei pentru programe/proiecte/acțiuni culturale inițiate și desfășurate de ONG-uri
 • 150.000 lei pentru itinerări de expoziții
 • 625.000 lei pentru școli de vară

Din suma alocată pentru categoria „Școli de vară”, 125.000 reprezintă o finanțare din partea Fundației Prințul de Wales, care continuă astfel, pentru al cincilea an consecutiv, un parteneriat cu OAR menit să încurajeze consolidarea unei educații și a unei formări multidisciplinare care să abordeze problemele complexe ale conservării, restaurării și promovării mediului construit istoric.

Suma pentru finanțarea proiectelor culturale cu componentă pronunțată de cercetare este de 500.000 lei.

Sesiunea de finanțare nerambursabilă din timbrul arhitecturii pentru anul 2023 este cea de-a 17-a sesiune de acest tip organizată de Ordinul Arhitecților din România. Timbrul arhitecturii, ca și celelalte timbre culturale, reprezintă una dintre sursele de finanțare stabile și longevive ale sectorului cultural din România. Prin intermediul său, organizația noastră încurajează și susține acele inițiative născute în societatea civilă sau în interiorul profesiei care contribuie la afirmarea dimensiunii culturale a arhitecturii și care, în ritm propriu, prin mijloace diferite și cu perspective care adeseori nu se suprapun, ci se completează, dovedesc că arhitectura este un act de cultură de interes public.