LEVEL(S) – un cadru comun pentru evaluarea durabilității clădirilor

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

5 februarie 2021

După mai mulți ani de dezvoltare și testare, Comisia Europeană a lansat versiunea finală a cadrului de indicatori Level(s), care corespunde unei noi abordări europene a evaluării performanței clădirilor în privința durabilității de-a lungul întregului ciclu de viață.

Clădirile durabile utilizează mai puțină energie și materiale și sunt spații mai sănătoase și mai confortabile pentru ocupanți. Pe lângă impactul asupra mediului, mai redus pe tot parcursul ciclului de viață, clădirile durabile au costuri relativ reduse de exploatare și, pe termen lung, proprietăți mai valoroase. Acesta vine în sprijinul unui model economic eficient din punctul de vedere al resurselor, în contextul în care sectorul construcțiilor este unul dintre cele mai consumatoare de resurse din Europa și al realizării tranziției verzi, la care aspiră Green Deal-ul lansat de UE în 2019, Planul de Acțiune pentru o Economie Circulară, lansat în martie 2020 și strategia Renovation Wave.

Level(s) este un cadru prin care clădirile sunt introduse în economia circulară, încurajând gândirea ciclului de viață din etapa de proiectare și până la funcționarea și ocuparea unei clădiri. Poate fi utilizat de profesioniștii în construcții, de arhitecți, designeri și clienții lor pentru a înțelege mai bine impactul clădirilor asupra mediului.

De asemenea, permite compararea datelor și rezultatelor între diferite sisteme de evaluare a performanței clădirii și oferă un limbaj comun autorităților publice responsabile cu proiectele și politica de mediu construit. Acest instrument open source, gratuit, utilizează indicatori esențiali ai durabilității pentru a măsura impactul asupra carbonului, apei, sănătății, impactul schimbărilor climatice ș.a. Beneficiul utilizării acestuia este consumul redus de resurse, îmbunătățind astfel performanța clădirilor.

În viitorul apropiat, se vor organiza sesiuni online pentru toți cei care doresc să descopere cum pot să folosească acest instrument.

Pentru mai multe informați acest instrument, manualele tehnice și îndrumări despre cum să folosiți indicatorii Level(s), consultați site-ul dedicat.

La elaborarea Level(s) a contribuit și Architects’ Council of Europe