Modificări aduse relațiilor de muncă prin OUG 36 și OUG 37/2021

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

14 mai 2021

Guvernul României  a adus recent modificări privind relațiile de muncă dintre angajatori și angajați și regimul de telemuncă, prin două ordonanțe de urgență publicate în Monitorul Oficial.

MODIFICĂRI ADUSE PRIN OUG 36/2021, PUBLICATĂ ÎN MO 474/06.05.2021

În Codul Muncii a fost introdusă posibilitatea folosirii semnăturii electronice avansate sau a semnăturii electronice calificate în domeniul relațiilor de muncă, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului, în următoarele situații:

 • încheierea contractului individual de muncă;
 • încheierea actelor adiționale la contractul individual de muncă;
 • întocmirea tuturor inscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă la întocmirea, pe parcursul derulării și la încetarea contractului individual de muncă. Condițiile trebuie stabilite prin Regulament Intern și/sau Contract Colectiv de Muncă;
 • în raporturile angajatorului cu instituțiile publice;
 • întocmirea documentelor din domeniul securității și sănătății în muncă.

Documentele semnate electronic se arhivează conform legilor privind arhivarea documentelor și trebuie puse la dispoziția organelor de control, atunci când sunt solicitate.

Angajatorul nu poate obliga salariații să achiziționeze și să utilizeze semnătura electronică în relațiile de muncă, însă toate documentele emise trebuie să poarte același tip de semnătură: fie semnătura olografă, fie cea electronică avansată, fie cea electronică calificată. De exemplu, nu este permis ca salariatul să semneze olograf, iar angajatorul să folosească una dintre semnăturile electronice.

 Actul normativ aduce o serie de modificări și regimului de telemuncă:

 • telesalariații nu mai sunt obligați să fie prezenți la sediul angajatorului cel puțin o zi pe lună;
 • activitatea prestată de telesalariați va putea fi verificată prin intermediul tehnologiei digitale (online, telefonic etc.);
 • părțile nu mai au obligația să convină un loc / locuri pentru desfășurarea telemuncii, ca element specific al contractului de tip telemuncă.

De asemenea, pentru salariații cu muncă la domiciliu a fost introdusă obligativitatea de a respecta și asigura confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în timpul desfășurării activității.

În Legea Securității și Sănătății în Muncă, în situația realizării dovezii instruirii în format electronic, aceasta trebuie să fie semnată cu semnătură electronică.

MODIFICĂRI ADUSE PRIN OUG NR. 37/2021, PUBLICATĂ ÎN MO 474/06.05.2021

Actul normativ introduce o serie de simplificări în Codul Muncii pentru microîntreprinderi:

 • s-a eliminat obligativitatea întocmirii fișei postului pentru salariații microintreprinderilor. În acest caz, specificarea atribuțiilor postului se poate face verbal. Dacă salariatul solicită, angajatorul este obligat să îi transmită în scris fișa postului;
 • s-a eliminat obligativitatea întocmirii pontajului lunar pentru salariații mobili, cei care desfășoară muncă la domiciliu și salariații microintreprinderilor. Evidența orelor de muncă prestate zilnic se poate ține în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de aceștia;
 •  s-a eliminat obligativitatea întocmirii Regulamentului Intern de către microîntreprinderi.

Microîntreprinderile sunt societățile cu până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri sau dețin active totale sub 2 milioane de euro, echivalent în lei.

Cel mai important aspect legat de aceste modificări este faptul că nu se pot aplică amenzi pentru neîndeplinirea obligațiilor.

Însă, în relațiile de muncă, este recomandat să păstrați în continuare aceste înscrisuri, mai ales că litigiile de muncă sunt sensibile în continuare. Prin urmare, în cazul unor relații de muncă delicate, aceste documente va pot proteja firmă.

                                                                                                                                                                   ***

Material realizat în baza informării primite de la echipa Ask for Accounting. Mulțumim.