OAR lansează Rapoartele SiOAR 2021 – o analiza a pieței de arhitectură și construcții din România

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ne aflăm în fața unui nou raport statistic generat pe baza datelor înscrise în sistemul informatic al Ordinului Arhitecților din România – Raportul SIOAR pentru anul 2021, care urmează primului astfel de document, corespunzător anilor 2018-2020. Construim astfel, prin acest nou pas, care va fi urmat de rapoarte similare cu recurență anuală, un instrument de analiză și interpretare a pieței de arhitectură și a sectorului arhitecturii, pe care le vom putea de acum studia atât în cadre fixe anuale, cât și dinamic, prin comparație cu rapoartele precedente. 

Raportul SIOAR valorifică o colecție unică de date detaliate referitoare la investițiile în domeniul arhitecturii, complementară altor surse naționale de date statistice ale domeniului construcțiilor, cum ar fi cele colectate de Institutul Național de Statistică. Împreună cu rapoartele deja existente pe piață despre domenii conexe, raportul SIOAR constituie o resursă pentru cercetare interdisciplinară, colaborare instituțională și demersuri adaptate stării actuale a pieței. Această colecție de date este relevantă pentru toți actorii sectorului construcțiilor, fiind de interes major pentru administrație, investitori și arhitecți. 

Pentru administrație – atât cea centrală, cât și cele locale – raportul oferă o bază, alături de alte surse, pentru elaborarea de politici bazate pe date, care să derive deci din realitatea măsurabilă și să răspundă eficient și concret unor probleme identificate astfel. Pentru segmentul de investiții în construcții, raportul poate constitui un prețios instrument pentru analize de piață și construirea de strategii de afaceri. Iar pentru arhitecți, raportul oferă posibilități de poziționare în piață și de gestionare a resurselor proprii – inclusiv cele profesionale. Nu în ultimul rând, pentru OAR raportul arată dinamica organizației și evidențiază dezechilibre și probleme, a căror rezolvare o vom căuta. În acest scop raportul este alcătuit din două părți, prima pentru teritoriul național, a doua cu date defalcate pe filialele teritoriale ale OAR. 

Prelucrările și analizele sunt astfel structurate încât să ne permită să urmărim sectorul din mai multe perspective – de la demografia profesiei, la distribuția geografică-administrativă a investițiilor, la natura și dimensiunea investițiilor și la calitatea lor. Raportul contribuie astfel, prin prelucrări complexe, la conturarea unor răspunsuri la întrebări cheie: unde, cât, cum și cine construiește în România? 

Raportul curent surprinde dinamica pieței și a sectorului în a doua etapă a pandemiei, după șocul inițial resimțit în 2020, oferindu-ne tuturor posibilitatea de a urmări, prin comparație cu datele anterioare, impactul acestei crize asupra sectorului și oferind o bază pentru viitoare studii aprofundate referitoare la transformările suferite de societate în această perioadă. Rămâne, desigur, să înțelegem mai bine impactul pandemiei prin comparațiile pe care le vom face în următorii ani și ne așteptăm, desigur, să surprindem în viitorul raport impactul războiului și al crizelor asociate, de energie, de materiale de construcție, de resurse. 

Interesul raportului este cu atât mai mare cu cât el permite analize comparative cu documente și date similare din afara României – mai ales cele referitoare la teritoriul Uniunii Europene, colectate și prezentate global sau defalcat pe state membre în Observatorul Consiliului European al Arhitecților – ACE Observatory, al cărui cel mai recent raport a apărut tot anul acesta și care constituie, alături de alte acțiuni ale acestei organizații, o piesă importantă în modelarea politicilor Uniunii Europene în domeniul nostru de activitate. 

Sperăm ca în viitor acest raport să contribuie la colaborarea inter-instituțională, să ajute la modelarea în bine a societății românești și să servească drept bază informațională pentru studii despre arhitectură și domeniul construcțiilor. 

Prima ediție a Rapoartelor SIOAR (2018-2020) poate fi consultată AICI