OAR – Retrospectiva anului 2020

9 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

13 ianuarie 2021

Începem anul 2021 cu speranța că va fi un an îmbelșugat, în care vom fi cu toții sănătoși pentru a ne putea desfășura cu succes proiectele profesionale, a ne bucura de familie și cei dragi, a ne urmări și dezvolta pasiunile.

Suntem pe deplin conștienți, după un an care a adus cu sine provocări nemaiîntâlnite și a schimbat paradigma modului în care trăim și activăm profesional, că noi, arhitecții, avem o mare responsabilitate de a integra în proiectele noastre viitoare lecțiile învățate, cu respect și o nouă înțelegere față de planetă și nevoile societății.

Vă mulțumim că ne-ați fost aproape pe parcursul anului 2020. Împreună, am reușit să facem față provocărilor, să ne desfășurăm activitatea preponderent în mediul online, ceea ce a deschis drumul firesc, atât de necesar, al digitalizării domeniului în care cu toții activăm.

Felicit echipele filialelor teritoriale ale Ordinului pentru atitudinea pro-activă și profesionalismul de care au dat dovadă în adaptarea la noile realități ale pieței. Ele au oferit constant, din punct de vedere profesional, un sprijin real și consistent membrilor, la aceleași standarde ca în colaborarea offline. De asemenea, este de apreciat modul în care s-au organizat pentru a-i sprijini, prin diverse mijloace, pe acei colegi care au avut nevoie de ajutor pentru a depăși cu bine perioada stării de urgență.

Așa cum anunțam cu încredere și entuziasm la finalul anului, suntem aproape de finalizarea unui pas important din demersul început în primăvara anului trecut de transformare digitală a modului în care ne vom exercita dreptul de semnătură ca arhitecți și, totodată, prin digitalizarea administrației, de a optimiza procesele necesare în aprobarea documentațiilor tehnice.

Din primele momente ale crizei provocate de pandemie, Ordinul s-a implicat activ pentru a diminua efectele colaterale, îndeosebi profesionale și economice, provocate de restricțiile impuse în activitatea arhitecților și, pe scară mai largă, în domeniul construcțiilor, astfel încât efectele resimțite să fie cât mai reduse.

Reamintesc, pe scurt, demersurile derulate pentru protejarea și sprijinirea activității profesioniștilor liberali, prin măsuri legislative care să contribuie la reducerea efectelor economice negative ale pandemiei, și pe cele pentru adaptarea OUG 29 și 30 din 18.03.2020 în vederea asigurării unor condiții similare și echitabile pentru profesioniștii din domeniul construcțiilor, indiferent de forma de organizare.

De asemenea, structurarea și distribuirea de informații către membrii OAR privind măsurile economice și de organizare a activității birourilor și societăților de arhitectură în condiții de criză sanitară și dinamică redusă a pieței a fost una dintre direcțiile strategice de comunicare ale Ordinului. Am „tradus” în mod constant legislația într-un limbaj accesibil, cu exemple pentru profesia noastră, am informat despre modalitățile prin care forța majoră își poate găsi aplicabilitatea în practică, am prezentat pe scurt reglementările relevante pentru arhitecți din OUG 29, 30, 32, 48 , 69 și 70, măsurile de impact asupra exercitării profesiei de arhitect în perioada celor 2 ani de stagiu, condițiile și beneficiile programului IMM IMVEST etc.

Implicarea noastră ca organizație profesională a vizat și îmbunătățirea cadrului legislativ privind mediul construit și urbanismul. Menționez aici două inițiative în care ne-am implicat cu succes, ce au avut ca rezultat retrimiterea în Parlament, spre reexaminare, de către Președintele României, a respectivelor legi: Legea pentru modificarea art. 36, indice 1, din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, act care reglementează ocuparea funcției de arhitect-șef, și Legea pentru modificarea Legii nr. 24/2027 privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților.

Menționez, de asemenea, cu satisfacție profesională, sprijinul oferit în procesul de îmbunătățire a învățământului preuniversitar vocațional de arhitectură, în scopul adecvării noului plan-cadru atât pentru a le asigura absolvenților de liceu o pregătire de calitate, utilă în continuarea studiilor universitare de profil, cât și pentru a le fi de un real folos în vederea integrării pe piața muncii.

Un aspect important este faptul că am continuat colaborarea cu Deloitte Consultanță SRL și Reff și Asociații pentru elaborarea CATUC (Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor) în cadrul proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, Cod SIPOCA 50, proiect al MLPDA.

Pentru a fi alături de membrii noștri în acest an dificil, am reușit să finalizăm și să le oferim o serie de parteneriate – suport pentru sprijin social și economic, așa cum sunt parteneriatele încheiate cu Regina Maria (pachete medicale), și Banca Transilvania (pachete de asigurări și banking, pre-negociate ca grup), cât și pentru sprijin în derularea activițății profesionale curente – parteneriatul cu Wolters Kluwer, pentru acces la platforma juridică Sintact.ro, și cel încheiat cu SmartBill, care le oferă arhitecților membri OAR accesul la platforma de facturare respectivă.

Consecvenți obiectivului prioritar OAR de a promova, susține și organiza concursuri de soluții de arhitectură și/sau urbanism la standarde internaționale, departamentul Concursuri a organizat patru concursuri de soluții naționale și internaționale în parteneriat cu autorități publice din România:

  • concursul național de soluții MultipleXity – Centrul pentru Artă,Tehnologie și Experiment, Autoritate Contractantă – Municipiul Timișoara
  • concursul internațional de soluții pentru Centrul Integrat de Transplant Cluj-Napoca, Autoritate Contractantă – Consiliul Județean Cluj
  • concursul internațional de soluții „Reabilitarea și reactivarea Splaiului Unirii în zona Mărășești – Timpuri Noi – Mihai Bravu – RECLAIMING THE RIVER, în calitate de partener al Filialei Teritoriale București a OAR, Autoritate Contractantă – Primăria Sectorului 3 a Municipiului București
  • concursul internațional de soluții Parc Est (în desfășurare), Autoritate Contractantă – Primăria Municipiului Cluj. 

Pentru anul 2021, activitatea departamentului Concursuri OAR se anunță a fi extrem de intensă, deoarece are în pregătire, la nivel național, nu mai puțin de 12 concursuri.

De asemenea, departamentul a susținut, pentru Consiliul Județean Cluj, Cursul intensiv Organizarea concursurilor de soluții de arhitectură și/sau urbanism, Prelegerea și sesiunea Q&A în cadrul programului pentru studenți arhitecți The Challenge Academy: Concursul de soluții de arhitectură și/sau urbanism și Prezentarea concursului de soluții ca formă de achiziție pe platforma publică Agenda urbană.

Nu în ultimul rând, menționez punctele de vedere elaborate pentru concursuri organizate în țară de diverși promotori, pentru care Ordinul a primit solicitări de a-și exprima punctul de vedere privind modul de organizare

Activitatea de formare profesională a continuat cu rezultate foarte bune în mediul online:

  • am încheiat cu succes cursurile de formare profesională din cadrul Caravanei OAR;
  • am organizat cu succes două ediții ale cursului CASE PASIVE, sub licența Passive House Institute (PHI), organizat pentru formarea profesională a membrilor noștri, curs care răspunde cerințelor europene actuale cu privire la scăderea consumului energetic pe segmentul rezidențial;
  • în cadrul proiectului OAR LIVE, am susținut 10 webinarii pe diverse teme de interes pentru profesie: accesarea de fonduri europene și a programului IMM Invest, management de criză, tehnici de prezentare și negociere în relația cu clienții, pentru a enumera doar câteva dintre webinariile cu mii de vizualizări pe canalul Facebook al Ordinului;
  • seria Recomandarea OAR pentru petrecerea timpului liber, cu recomandări culturale și de informare din zonele de interes pentru arhitecți.

De asemenea, sesiunile de interviu în vederea acordării dreptului de semnătură au migrat cu succes în mediul online și s-au desfășurat în condiții optime.

Cele 2 conferințe de stagiu, organizate online în vederea pregătirii candidaților la interviurile de acordare a dreptului de semnătură, s-au bucurat de un public numeros: aproximativ 750 de participanți.

În ceea ce privește organizarea sesiunii de finanțare din Timbrul arhitecturii, anul 2020 a fost atipic, datorită jurizării online a proiectelor înscrise pentru obținerea finanțării. Am susținut, la fel ca în ultimii ani, proiecte editoriale, programe / proiecte / acțiuni culturale pentru școli de vară sau ale ONG-urilor, expoziții itinerante, anuale și bienale de arhitectură, proiecte culturale ale filialelor OAR, proiecte valoroase, care contribuie la afirmarea dimensiunii culturale a arhitecturii.

Totodată, am continuat să sprijinim proiectele prioritare ale OAR: De-a arhitectura, Grupul OAR Rural și BETA.

Pe plan internațional, OAR a avut o comunicare susținută cu partenerii UIA (Uniunea Internațională a Arhitecților) și ACE (Consiliul Arhitecților din Europa) și a participat prin reprezentanții săi la reuniuni ale acestora, cât și la evenimente ale unor organizații profesionale similare, desfășurate preponderent online, date fiind restricțiile datorate crizei de sănătate.

OAR a preluat și difuzat constant știri internaționale, dar și documente mai ample, cum ar fi ghidul cu privire la contractele internaționale ale arhitecților, și a promovat evenimente, concursuri, call-uri către destinatari internaționali, prin diverse canale de comunicare.

Ordinul a răspuns la două sondaje ACE cu privire la impactul crizei de sănătate în domeniul arhitecturii și a diseminat rezultatele acestora, oferind astfel o perspectivă informată și consistentă asupra impactului asupra profesiei și a felului în care este gestionat acest context dificil de către diverse organizații profesionale din mai multe țări UE. Totodată, am pus la dispoziție informații despre inițiativele și activitatea organizației în contextul pandemiei prin hub-ul creat de UIA special în acest scop.

De asemenea, OAR a contribuit la cel mai recent studiu sectorial ACE, ale cărui rezultate vor fi făcute publice anul viitor. Datele ultimelor ediții au fost prelucrate și sunt disponibile și prin platforma online ACE Observatory, lansată anul acesta, și care permite accesul și compararea multor date cu privire la arhitecți, la piața de arhitectură și la diverse practici profesionale în Europa.

Nu în ultimul rând, menționez sesiunile de recunoaștere a calificărilor internaționale și de acordare/recunoaștere a dreptului de semnătură organizate de Ordin.

Gânduri pentru 2021

Suntem dedicați obiectivelor de creștere a calității arhitecturii și urbanismului prin demersuri legislative adecvate, promovarea concursurilor de soluții de arhitectură și/sau urbanism cu respectarea și susținerea standardelor și legislației, organizarea de cursuri de formare profesională relevante pentru profesie și membrii OAR, promovarea bunelor practici în arhitectură și, nu în ultimul rând, dezvoltării de parteneriate eficiente, cu beneficii diverse, consistente pentru arhitecți. 

Alexandru Găvozdea,

Președinte Ordinul Arhitecților din România