OAR solicită MLPDA dezbatere publică privind OUG ce reglementează ocuparea poziției de arhitect șef

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

5 aprilie 2021

Ordinul Arhitecților din România a transmis domnului Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor publice și administrației, solicitarea de a organiza o dezbatere publică referitoare la proiectul de act normativ ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, dezbatere la care să participe toate părțile implicate în aplicarea acestui act normativ.

Textul integral al proiectului de OUG a fost pus în consultare publică pe site-ul ministerului de resort la data de 31 martie 2021 și este disponibil AICI.

Prin proiectul de OUG se urmăresc, prin altele, aceste aspecte:

1. eliminarea atestării arhitecților șefi de către RUR;

2. includerea conductorilor arhitecți, inginerilor în domeniul construcțiilor și inginerilor cu specialitatea inginerie economică în construcții pentru ocuparea funcției de arhitect șef la nivelul orașelor (altele decât municipiile reședință de județ, municipiul București) și comunelor.

3. în condiții excepționale, funcția de arhitect șef să poată fi ocupată de persoanele care îndeplinesc condițiile de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției, dacă au vechimea de minim 3 ani. 

Grupul de Lucru Legislație generală al Ordinului Arhitecților din România lucrează la elaborarea unui punct de vedere al profesiei pe acest subiect, în vederea transmiterii către minister.

Reamintim că subiectul modificării Legii 350 a făcut obiectul unor revizuiri în ultimele luni, inițiate de Parlamentul României, președintele României a respins Proiectul de lege și l-a retrimis în Parlament, spre reexaminare, în 16 noiembrie 2020, iar în 25 ianuarie 2021 Ordinul a solicitat Senatului aviz negativ pentru acest proiect legislativ, în cadrul procesului de reexaminare.

Demersul inițiat de Parlamentul României și luările de poziție ale Ordinului Arhitecților din România pe Legea 350/2001 sunt disponibile pe site-ul OAR.