Primăria Municipiului Bacău scoate la concurs șapte posturi vacante de funcționari publici

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Primăria Municipiului Bacău
Sursă: https://municipiulbacau.ro/

Primăria Municipiului Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a șapte posturi vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacău, judeţul Bacău.

Funcțiile publice de execuție scoase la concurs sunt în Compartimentul Planificare, Mobilitate Urbană, Monumente – Serviciul Urbanism și Planificare Strategică din cadrul Direcției Urbanism (trei funcții) și în Biroul Autorizații în Construcții și Urbanism din cadrul Direcției Urbanism (patru funcții).

ANGAJĂRI COMPARTIMENTUL PLANIFICARE, MOBILITATE URBANĂ, MONUMENTE

Cele trei funcții scoase la concurs în cadrul acestui compartiment sunt:

Consilier clasa I, grad profesional superior – 1 funcție, normă întreagă 40 ore / săptămână

Condiții de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul arhitecturii, urbanismului și construcțiilor;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 7 ani;
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consilier clasa I, grad profesional asistent – 2 funcții, normă întreagă 40 ore / săptămână

Condiții de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul arhitecturii, urbanismului și construcțiilor;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 an;
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 raportat la art.613 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Etapele concursului

 • Depunere dosare concurs:  08.04.2022 – 27.04.2022, sediul instituției, str. Mărășești nr. 6, parter, camera nr.1, Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.
 • Selecția dosarelor de concurs: în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 • Proba scrisă: 11.05.2022, ora 10.00, la sediul instituției.
 • Interviul: 17.05.2022.

Relații suplimentare

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, str. Mărășești nr. 6, parter, camera nr.1, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ, consilier Rotaru Elena, telefon 0372348122, email elena.rotaru@primariabacau.ro, fax 0234588757.

Atribuțiile celor două posturi și biliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul primăriei, AICI.

ANGAJĂRI BIROUL AUTORIZAȚII ÎN CONSTRUCȚII ȘI URBANISM

Cele patru* funcții scoase la concurs în cadrul acestui birou sunt:

Consilier clasa I grad profesional superior – 1 funcție, normă întreagă 40 ore / săptămână

Condiții de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință a arhitecturii, urbanismului și ramura de știință inginerie civilă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 7 ani;
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consilier clasa I, grad profesional asistent – 2 funcții, normă întreagă 40 ore / săptămână

Condiții de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință a arhitecturii, urbanismului și ramura de știință inginerie civilă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 an;
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consilier clasa I grad profesional debutant – 1 funcție, normă întreagă 40 ore / săptămână

Condiții de participare:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință a arhitecturii, urbanismului și ramura de știință inginerie civilă;
 • fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Etapele concursului

 • Depunere dosare concurs:  08.04.2022 – 27.04.2022, sediul instituției, str. Mărășești nr. 6, parter, camera nr.1, Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.
 • Selecția dosarelor de concurs: în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 • Proba scrisă: 10.05.2022, ora 10.00, la sediul instituției.
 • Interviul: 16.05.2022.

Relații suplimentare

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, str. Mărășești nr. 6, parter, camera nr.1, Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ, consilier Rotaru Elena, telefon 0372348122, email elena.rotaru@primariabacau.ro, fax 0234588757.

Atribuțiile celor două posturi și biliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul primăriei, AICI.

Documentele necesare înscrierii la concurs pentru cele șapte posturi vacante de funcționari publici în Primăria Municipiului Bacău sunt publicate AICI.

* Titlul și primul paragraf de pe site-ul instituției fac referire, în mod eronat, la trei funcții publice scoase la concurs. Din conținutul anunțului de angajare reiese că sunt patru funcții vacante.