Primăria Municipiului Constanța scoate la concurs șase posturi de funcționari publici, Serviciul autorizări construcții

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Sursă foto: Ziarul de Constanța

Primăria Municipiului Constanța organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Autorizări Construcții.

Posturi scoase la concurs și condiții de participare

Toate posturile scoase la concurs sunt în cadrul Serviciului autorizări construcţii, Direcţia generală urbanism şi patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

1. Inspector clasa I gradul superior: 3 posturi

Cerințe:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau construcţii;
– minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

2. Inspector clasa I gradul principal: 1 post

Cerințe:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau construcţii;
– minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

3. Inspector clasa I gradul asistent: 2 posturi

Cerințe:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură, urbanism sau construcţii;
– minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Durată normă

Cele șase posturi scoase la concurs au o durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. 

Modalitate de înscriere și desfășurare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Data de susținere a probei scrise: 17.03.2022, ora 10:00.
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei Municipiului Constanţa, judeţul Constanţa.

Bibliografie (selectivă)

1. Constituţia României;
2. O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematică concurs (selectivă)

1. Constituţia României;
– Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
– Autorităţile publice;
2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57-2019, cu modificările şi completările ulterioare;
– Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
– Principii care stau la baza exercitării funcţiei publice;
– Clasificarea funcţiilor publice, catergorii de funcţionari publici;
– Drepturile funcţionarilor publici;
– Îndatoririle funcţionarilor publici;
– Recrutarea funcţionarilor publici;
– Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici;
– Modificarea raportului de serviciu;
– Suspendarea raportului de serviciu;
– Încetarea raportului de serviciu.
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Principii şi definiţii;
– Dispoziţii speciale

Bibliografia și tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt disponibile pe pagina de internet a instituţiei publice organizatoare.