Premiile Noul Bauhaus European – apel la participare

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

12 mai

Premiile New European Bauhaus, competiție lansată în acest an, recompensează bune practici, exemple și concepte care ilustrează clar valorile Noului Bauhaus European: sustenabilitate, estetică și incluziune. Aceste exemple trebuie fie să fie deja puse în aplicare, sau – în cazul studenților și tinerilor profesioniști (cu vârsta de 30 de ani sau mai puțin) – să deschidă un drum către viitor.

Noul Bauhaus European are ambiția de a face din Pactul Verde o experiență culturală, centrată pe om, pozitivă și tangibilă. Toată lumea ar trebui să poată simți, vedea și experimenta transformarea verde, digitală și modul în care aceasta îmbunătățește calitatea vieții.

Pentru accelerarea tranziției verzi, redresare și o viață mai bună împreună pentru toți, trebuie valorificată bogăția existentă de cunoștințe, experiențe și capacități, cât și viziunile, ideile și soluțiile noi. Premiile New European Bauhaus vor încuraja acest lucru. Ediția 2021 a acestora va contribui la faza de design a inițiativei New European Bauhaus.

Premiile recompensează și celebrează realizările existente și susțin generația tânără în dezvoltarea unor concepte și idei emergente în viitor, oferă vizibilitate exemplelor și conceptelor care ilustrează locuri frumoase, durabile, incluzive care există deja în teritoriile, comunitățile sau practicile noastre, deschizând calea către viitor.

CATEGORII DE PREMII

Vor fi premiate 10 categorii diferite, pentru fiecare dintre acestea existând două direcții:

  • New European Bauhaus Awards pentru exemple / proiecte finalizate existente;
  • New European Bauhaus Rising Stars pentru concepte sau idei ale tinerilor talentați, cu vârsta de 30 de ani sau mai puțin.

VALOARE PREMII

Câștigătorii din cadrul fiecărei categorii New European Bauhaus Awards vor primi 30 000 EUR și un kit de comunicare New European Bauhaus Awards.

Câștigătorii New European Bauhaus Rising Stars vor fi recompensați cu 15 000 EUR și un kit de comunicare.

CINE ȘI CUM POATE APLICA

Aplicațiile pot fi depuse de către persoane și organizații abilitate să reprezinte această inițiativă. Sunt posibile și aplicații comune. Cererea trebuie să conțină o explicație cu privire la rolul entității solicitante în proiect.

Aplicațiile pentru New European Bauhaus Rising Stars pot fi prezentate individual sau de către grupuri de persoane care au cel mult 30 de ani la data finală a acestui apel.

Pot participa rezidenți UE sau din afara UE, atâta timp cât proiectul / ideea este sau va fi dezvoltat/ă și implementat/ă în UE. Aplicațiile pot fi modificate câtă vreme sunt într-o formă draft.

Aplicațiile se pot face printr-o Platformă Dedicată unde sunt disponibile și informații despre diferitele categorii de premii și ghidul detaliat pentru solicitanți.

DEADLINE ÎNSCRIERI

Termenul limită pentru depuneri este 31 mai 2021.

Rubrica de întrebări și răspunsuri cu privire la Premiile New European Bauhaus poate fi consultată AICI.