Primăria Municipiului Brașov scoate la concurs un post de referent de specialitate

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Primăria Municipiului Brașov scoate la concurs un post de referent de specialitate:

Calendar

Data de susținere a probei scrise: 25.08.2022, ora 10:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primariei municipiului Braşov, judeţul Braşov

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare:
Persoana de contact: Stefan Erzsebet, referent de specialitate II superior

  • Tel: 0268/416550, int. 147
  • fax: 0268/473981,
  • e-mail: ru@brasovcity.ro
Referent de specialitate
Descriere postLocalizare post
Clasa: II
Grad: superior
Tip compartiment: SERVICIU
Denumire compartiment: AUTORIZARI CONSTRUCTII
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
Localitate: BRAŞOV
Judeţ: BRAŞOV

Condiţii de participare

  • studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma in domeniul urbanism, arhitectura sau construcții in perioada anterioara aplicării celor trei cicluri tip Bologna;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice – minimum 7 ani.

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs:

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Mai multe detalii aici.