Program de master Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM)

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Universitatea Tehnica de Construcții București, Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole, anunță organizarea programului de master profesional Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM), din domeniul de studii universitare de masterat Inginerie civilă și instalații.

Programul are o largă arie de adresabilitate și un caracter trans-disciplinar pronunțat, fiind deschis inginerilor, arhitecților, economiștilor, managerilor, sau absolvenților altor specializări complementare. Scopul acestui program de master este acela de a încorpora instrumentele de reprezentare digitală în construcții și de a dezvolta competențele necesare desfășurării activității de management integrat al proiectelor în construcții.

Programul de studii universitare de masterat Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM) este orientat preponderent spre formarea și aprofundarea competențelor profesionale în domeniul Inginerie civilă și instalații, cu aplicabilitate în orice domeniu conex ce are legătură cu construcțiile, de la avize, concepție, proiectare, execuție, controlul calității, întreținere și post-utilizare, beneficiind de orice tip de finanțare- publică sau privată.

Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole (FCCIA) din Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), prin intermediul programului de studii universitare de masterat Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM), își asumă misiunea didactică și profesională de a pregăti specialiști atât pentru administrația publică, cât și pentru companiile de proiectare, execuție, asistență tehnică și consultanță.

Înțelegând nevoia și cererea de pe piața internă și internațională, de a realiza proiecte cât mai fezabile, cantități de materiale precis evaluate, o înțelegere a modelului 3D de către beneficiar și executant mult mai rapidă și ușoară, o execuție și o urmărire a calității acesteia întocmai cu proiectul, un grafic de execuție mult mai facil, toate datele regăsindu-se automat în Cartea Tehnică a construcției pentru a o putea accesa și completa pe toată durata de viață a construcției.

Programul de studii universitare de masterat Reprezentare digitală și managementul informațiilor în construcții (BIM) are o dezvoltare pe trei semestre de studii, oferind absolvenților 90 de credite (ECTS).

Detalii despre derularea programului în anul universitar 2023 – 2024, în documentul de mai jos.