Proiect de Ordin: apel pentru propuneri și observații

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
Sursă: Ag Ku, Pixabay

În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Culturii supune dezbaterii publice, proiectul de Ordin pentru aprobarea Codului de conduită etică și integritate al membrilor comisiilor de specialitate din domeniile patrimoniu cultural și monumente de for public, care funcționează la nivelul Ministerului Culturii și serviciilor publice deconcentrate ale acestuia.

În conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii, pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Culturii, B-dul Unirii nr. 22, sector 3, București, pe fax, la nr. 021/222.85.43 sau la adresa de e-mail legislativ@cultura.ro, până la data de 10.01.2023.

 Fișiere atașate: