Punct de vedere IGSU privind avizarea documentațiilor de tip PUZ și PUZCP

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Vă prezentăm punctul de vedere transmis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind procesul de de avizare a documentațiilor de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Plan Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată (PUZCP) de către Inspectoratele județene/ București – Ilfov.

Răspunsul pe care vi-l prezentăm mai jos vine ca urmare a solicitării transmise de arh. Alexandru Găvozdea, președinte OAR, către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pe acest subiect.

În urma analizării solicitării și a cadrului de reglementare, IGSU precizează că inspectoratele județene pentru situații de urgență emit:

  • Avize pentru amplasarea în parcelă și acces la drumurile publice;
  • Puncte de vedere la planurile urbanistice zonale și de detaliu.

Totodată, IGSU precizează că autoritățile publice locale stabilesc, prin certificatul de urbanism, obligația de a solicita și obține avizele și punctele de vedere menționate anterior. Această decizie poate fi adoptată și în cadrul Comisiilor Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanismului.

De asemenea, IGSU asigură că va întreprinde toate măsurile necesare pentru remedierea neconformităților identificate de Ordinul Arhitecților din România privind aplicarea neuniformă la nivelul inspectoratelor județene pentru situații de urgență a legislației specifice amenajării teritoriului și urbanismului.