Recunoașterea calificărilor profesionale obținute în UK: noutăți

1 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link
sursa: Pixabay

Ca urmare a reuniunii Grupului Coordonatorilor Naționali pentru Recunoașterea Calificărilor Profesionale, organizată de Comisia Europeană pe data de 15 septembrie 2022, vă informăm următoarele: 

Calificările obținute în UK de către cetățeni UE înainte de data de 31/12/2020 sunt considerate calificări europene, sub incidența Directivei 2005/36/CE. 

Astfel, în vederea stabilirii permanente: 

  • Cetățenilor UE care și-au obținut calificarea de arhitect în UK, înainte de perioada de tranziție (31/12/2020), li se aplică Directiva 2005/36/CE 
  • Cetățenilor UE care și-au obținut calificarea de arhitect în UK, după perioada de tranziție (31/12/2020), li se aplică articolele 2(2)&3(3) referitoare la state terțe
  • Cetățenilor UK a căror calificare a fost obținută și recunoscută în UK înainte de 31/12/2020 beneficiază de recunoaștere în statele membre UE. 

Serviciile temporare și ocazionale în alte state membre UE pot fi furnizate – în baza Directivei 2005/36/CE – doar de cetățeni UE, stabiliți în UE, și care au obținut recunoașterea calificărilor obținute în UK.