Relația dintre arhitectură și componentele artistice la monumente

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

În perioada 14 martie–3 iunie 2023, Art Conservation Support organizează un modul de ateliere online dedicate specialiștilor și viitorilor specialiști în conservarea și restaurarea monumentelor istorice. 

Activitatea face parte din proiectul „Relația dintre arhitectură și componentele artistice la monumente” și contribuie la informarea și formarea continuă a specialiștilor pentru ca intervențiile de la monumentele istorice să fie bine realizate de echipe interdisciplinare.

Modulul cuprinde 10 ateliere online susținute de specialiști cu experiență vastă: arhitecți, restauratori componente artistice, reprezentanți ai echipelor de cercetare și intervenție: Dr. Maria Magdalena Drobotă – expert restaurator pictură murală; Dr. Dragoș Năstăsoiu – istoric de artă; Dr. Georgiana Zahariea – expert restaurator pictură murală; Arh. dr. Ruxandra Nemțeanu – expert în domeniul restaurării monumentelor istorice; Dr. Andreea Darida – expert restaurator; Conf. univ. biolog dr. Livia Bucșa – expert M.C.; 

Arh. dr. Cristina Woinaroski – colaborator Universitatea Națională de Arte din București; Dr. Ioana Olteanu – specialist restaurator; Dumitru Augustin Dumitrescu – specialist restaurator M.C.; Dr. Ioan Darida – expert restaurator; Liliana Rusu – atestat Expert Achiziții Publice.

Timp de 10 săptămâni, bazându-ne pe experiența vastă a lectorilor și exemple din studii de caz, parcurgem aspecte legate de tehnici de execuție, materiale și compatibilități, etape ale cercetării și intervenției asupra monumentelor istorice, pentru a răspunde la o serie de întrebări: care sunt etapele unei intervenții?, pe ce se bazează cercetarea?, care sunt primii pași?, dar etapele unei restaurări?, cum intervenim pentru a rezolva o degradare privind monumentul în ansamblu?, care este efectul unor intervenții la structura monumentului asupra picturilor murale?, de ce este nevoie ca un monument să fie tratat de o echipă interdisciplinară? ș.a.

La ateliere se pot înscrie în perioada 10–24 februarie: arhitecți-restauratori, restauratori componente artistice la monumente (pictură murală, piatră, stucatură policromă), istorici de artă – monumente istorice, ingineri structuriști. Pot fi specialiști, absolvenți de facultăți de profil, masteranzi (arhitectură, conservare-restaurare operă de artă monumente istorice, istoria artei, patrimoniu cultural), studenți în anii IV și V (Facultatea de Arhitectură).

Informațiile obținute la ateliere online vor fi completate în cadrul proiectului „Relația dintre arhitectură și componentele artistice la monumente” cu vizite la monumente ce dețin componente artistice și au în desfășurare șantiere de restaurare.

Detalii, AICI

Relația dintre arhitectură și componentele artistice la monumente, proiect inițiat de Art Conservation Support; Proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din timbrul de arhitectură.

Parteneri proiect: Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Universitatea „1 Decembrie 1918”: Departamentul de Istorie, Arheologie și Muzeologie (DIAM), Universitatea Națională de Arte din București: Secția de conservare-restaurare opere de artă, Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca.