Retragerea UK din Uniunea Europeană: Consecințe în privința recunoașterii calificărilor profesionale

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

28 octombrie 2020

Sursă foto: https://www.ace-cae.eu

Regatul Unit al Marii Britanii a părăsit Uniunea Europeană pe 31 ianuarie 2020. A urmat o perioadă de tranziție, care se va încheia pe 31 decembrie 2020. În această perioadă, cele două părți negociază un acord care ar trebui să cuprindă și dispoziții privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale. Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale nu se va mai aplica de la 1 ianuarie 2021, însă dispozițiile acesteia rămân în vigoare până la sfârșitul acestui an.  

După 1 ianuarie 2021

Conform Guvernului Regatului Unit:

 • Arhitecții din SEE (Spațiul Economic European) / Elveția înscriși deja în ARB (Architects Registration Board) vor fi recunoscuți în continuare; 
 • Arhitecții SEE / Elveția înscriși cu statut temporar sau ocazional vor putea profesa până la expirarea acestui statut, fără să aibă posibilitatea de a-l reînnoi;
 • Solicitările de recunoaștere a calificărilor profesionale ale arhitecților SEE / Elveția transmise înainte de 31 decembrie 2020 către ARB, dar care nu au primit încă o decizie, vor fi examinate după această dată, pe cât posibil, conform procedurii actuale (Directivei 2005/35/CE).

Conform Comisiei Europene:

 • deciziile cu privire la recunoașterea calificărilor arhitecții britanici în Statele Membre ale UE, luate înainte de 1 ianuarie 2021, nu vor fi afectate. 

Prin urmare, arhitecții din Marea Britanie care doresc să profeseze într-unul cele 27 de State Membre ale UE și arhitecții din UE27 care doresc să obțină recunoașterea calificărilor profesionale în Marea Britanie sunt sfătuiți să inițieze procedura cât mai curând posibil, înainte de 31 decembrie, dacă doresc să beneficieze de aranjamentele actuale.

Toți cei care doresc să facă acest demers în UE27 sau Regatul Unit sunt sfătuiți să verifice cerințele naționale din statul gazdă și să se asigure că au toate documentele necesare înainte de a aplica pentru această recunoaștere.

În cazul solicitărilor prezentate după 1 ianuarie 2021: 

 • Regatul Unit a indicat că va păstra un sistem similar celui actual în cazul arhitecților din SEE/Elveția.
 • ARB va continua să recunoască calificările SEE/Elveția care sunt recunoscute automat în prezent prin Directiva 2005/36/CE (punctul 5.7.1. al Anexei V) cu condiția ca arhitectul să aibă acces la profesie în statul de origine. Cetățenia SEE/Elveția nu va fi o obligație necesară în acest sistem de recunoaștere. 
 • Calificările SEE/Elveția care nu se încadrau anterior în acest sistem și resortisanții cu drepturi dobândite vor fi obligați să aplice conform procedurilor referitoare la state terțe.
 • Cei care au obținut calificări în Marea Britanie și vor să profeseze în state SEE/Elveția vor trebui să consulte reglementările naționale din statele respective. 
 • Pentru profesioniștii din SEE/Elveția (inclusiv cetățenii Regatului Unit care dețin calificări din SEE/Elveția) care sunt deja stabiliți și au primit o decizie de recunoaștere în Marea Britanie, decizie de recunoaștere nu va fi afectată și va rămâne valabilă.
 • Profesioniștii SEE/elvețieni (inclusiv cetățenii britanici care dețin calificări SEE/ elvețiene), care nu au început demersul pentru recunoaștere în Marea Britanie înainte de 1 ianuarie 2021, vor face obiectul unor dispoziții viitoare, după cum se precizează mai sus.
 • Profesioniștii SEE/Elveția (inclusiv cetățenii britanici care dețin calificări SEE/ elvețiene), care au solicitat recunoașterea calificărilor și așteaptă o decizie la 1 ianuarie 2021, vor putea, pe cât posibil, să-și încheie demersul în conformitate cu prevederile Directivei 2005/36/CE.
 • Arhitecții SEE/elvețieni care practică cu statut temporar și ocazional vor putea continua să o facă până la expirarea acestui statut, fără opțiunea de reînnoire.

Implicații cu privire la recunoașterea, în UE27, a calificărilor obținute în Regatul Unit

 • Într-o Notă a Comisiei Europene din 2018 se precizează că retragerea Marii Britanii din UE nu va afecta deciziile cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale obținute în UK pe baza Directivei 2005/36/CE, înainte de retragere.
 • De asemenea, Nota prevede că începând cu data retragerii, cetățenii britanici vor fi considerați drept cetățeni ai unui stat terț și, prin urmare, Directiva 2005/36/CE nu li se va aplica.

Prin urmare: recunoașterea calificărilor profesionale ale arhitecților de naționalitate britanică într-un Stat Membru UE27 se va face în funcție de politicile și regulile naționale ale respectivelor state, indiferent dacă aceste calificări au fost obținute în Marea Britanie, un alt stat terț sau în UE27. Exercitarea temporară sau ocazională a dreptului de semnătură de către cetățenii britanici într-unul din statele UE27, chiar dacă aceștia sunt stabiliți legal într-unul din aceste state, se va supune politicilor și regulilor naționale ale respectivului stat.

Clarificările ACE sunt disponibile AICI.

Pentru mai multe informații, puteți consulta: