Sistemul de informații asupra costurilor în proiectarea de arhitectură a fost avizat!

4 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România anunță avizarea finală a Sistemului de Informații asupra Costurilor în proiectarea de arhitectură (SIC) de către cele două instituții publice abilitate, conform legii, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Culturii.

Acest instrument complex este util atât arhitecților, cât și clienților lor din sfera privată sau publică, de exemplu autorități centrale și alte instituții naționale, regionale sau locale implicate. El poate fi utilizat ca „instrument de cunoaștere performant și corect, care pune bazele unei colaborări echitabile, oneste și profesioniste, așa cum trebuie să fie arhitectura.” apreciază arh. Alexandru Găvozdea, președinte Ordinul Arhitecților din România.

De ce SIC

Sistemul de Informații asupra Costurilor în proiectarea de arhitectură este un sistem unic de referință la nivel național, dezvoltat de Ordin în conformitate cu modificările Legii 184/2001 introduse prin Legea 172/2010, care înlocuiește onorariile de referință, stabilite în 2004 în locul tarifelor minimale, prezente anterior pe piață începând din 2001.

Dezvoltarea SIC a demarat în spiritul directivelor Comisiei Europene care prevăd renunțarea la orice reglementare ce poate îngrădi libera concurență. În contextul unei piețe dereglementate, exista nevoia stringentă de a putea estima cât mai bine resursele ce trebuie alocate pentru realizarea unui obiectiv de arhitectură, nevoie resimțită atât de arhitecți, cât și de beneficiarii contractelor de proiectare și construcții.

Pentru a veni în întâmpinarea acestei nevoi, printr-o profundă analiză a modelelor dezvoltate de asociațiile profesionale ale arhitecților din alte țări membre UE (Austria, Franța sau Belgia), OAR a demarat în 2010 realizarea SIC, dezvoltat începând cu 2014 în parteneriat cu IMAS Marketing şi Sondaje București.

În ce constă SIC

Sistemul de Informații asupra Costurilor în proiectarea de arhitectură este alcătuit din patru module, care oferă informații detaliate despre Ce facem?, Cum facem?, Cât lucrăm? și Ce costuri avem?

Modulele SIC au fost dezvoltate de Grupul de lucru Profesie și Colegiul Director ale Ordinului, începând cu anul 2010, și au fost dezbătute și aprobate de Consiliul Național OAR.

1.Misiunile arhitectului, care alcătuiesc primul modul SIC, au fost elaborate de Grupul de lucru Profesie al OAR și aprobate în 2012. Documentul descriere și configurează misiunile care este necesar să fie îndeplinite în cadrul proiectului de arhitectură în general și de către arhitecți în special.

Misiunile Arhitectului au fost dezvoltate în conformitate cu rezultatele mai multor studii realizate de Consiliul Arhitecților din Europa, cu practica românească a birourilor performante și cu o permanentă atenție la legislația și cadrul normativ în vigoare.

Ordinul recomandă tuturor arhitecților membri să utilizeze misiunile arhitectului în structurarea serviciilor proprii, să transmită acest document clienților și, de asemenea, să îl prezinte și să îl explice stagiarilor pe care îi au sub îndrumare, pentru a contribui la creșterea calității mediului construit. 

2.Modele contract proiectare

În acest moment, OAR pune la dispoziția membrilor și a publicului larg o serie de 3 modele de contracte pentru a putea fi utilizate în oricare din situațiile curente, după caz:

  • Modelul de contract de prestări servicii în domeniul arhitecturii și urbanismului, rezultat din dezvoltarea și actualizarea formelor contractuale propuse anterior în publicația „Exercitarea profesiei de arhitect” (ed. a II-a, Simetria, 2006) realizată de grupul de lucru OAR „Exercitarea profesiei și onorarii”.
  • Modelul de contract de consultanță în domeniul arhitecturii și urbanismului este o variantă simplificată a contractului de proiectare, util pentru situațiile în care activitatea arhitectului este limitată la etape preliminare, de consultanță și analiză de urbanism, servicii de consultanță în autorizare și servicii de realizare concept inițial.
  • Modelul de contract de proiectare în domeniul arhitecturii și urbanismului pentru investiții cu anvergură foarte redusă reprezintă o variantă ce poate fi folosit de arhitect / client în situațiile de proiectare reduse ca impact, investiție, răspundere, precum proiectare împrejmuiri, reclame, copertine, instalații temporare.

3.Platforma comună de pre-calcul – PCPC este instrumentul care permite estimarea volumului mediu de muncă necesar pentru realizarea unui proiect de arhitectură ce vizează o construcție nouă.

Platforma se fundamentează pe un calcul obiectiv privitor la volumul de muncă investit în execuția contractelor de arhitectură din România și poate fi utilizată de orice persoană fizică sau juridică în calitatea sa de beneficiar al unui contract de proiectare şi de orice arhitect care dorește validarea calculelor privitoare la volumul de muncă necesar execuției unui contract.

4.Instrumentul de calcul al orei de proiectare este un instrument care se adresează doar birourilor de arhitectură și indică valoarea costului prestației, cu alte cuvinte servește determinării prețului de la care un proiect devine profitabil.

Prin birou de arhitectură se înțelege oricare din formele de organizare a profesiei de arhitect din România: BIA, BAA, SC, SCPA.

Costul orar rezultat este particular situației biroului la un moment dat, în funcție de costurile directe pe proiect, costurile generale ale biroului și cele legate de personal, și nu reprezintă un preț. Prețul contractului va fi stabilit de piață, prin negocierea între părțile contractante.

Ordinul Arhitecților din România va continua campania de informare și instruire privind utilizarea Sistemului de Informații asupra Costurilor în proiectarea de arhitectură. Prin popularizarea acestui instrument în rândul arhitecților, autorităților publice centrale și locale, precum și printre clienții proiectelor de arhitectură, Ordinul își propune să mărească transparența în practicarea profesiei de arhitect, să dezvolte planificarea în arhitectură pe baza datelor și, nu în ultimul rând, să genereze creșterea, pe termen lung, a cifrei de afaceri la nivelul profesiei.

Modulele Sistemului de Informații asupra Costurilor în proiectarea de arhitectură pot fi accesate pe site-ul Ordinului Arhitecților din România la secțiunea dedicată: https://oar.archi/sic/.