Status implementare semnătură electronică în construcții, arhitectură și urbanism

3 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

24 noiembrie 2020

Dragi membri,

Suntem aproape de finalizarea demersului început acum aproape 8 luni de transformare digitală a modului în care ne vom exercita profesia de arhitect și, totodată, prin digitalizarea administrației, de a optimiza procesele necesare în aprobarea documentațiilor tehnice.

STATUS SEMNĂTURĂ DIGITALĂ CALIFICATĂ

1. În aceste zile urmează publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului de ministru MLPDA comun cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, care aprobă normele tehnice de aplicare a OUG 140/2020, între timp aprobată prin legea 255/2020!

2. Astfel, în 30 de zile de la publicare vor intra în vigoare și normele, interval în care autoritățile competente își vor regla mecanismele interne pentru a putea fi efectiv realizată emiterea semnăturilor electronice profesionale, sub girul autorităților respective, de către furnizorii de servicii de încredere.

3. În paralel, Ordinul Arhitecților din România va relua dialogul cu toți furnizorii de servicii de încredere pentru sectorul privat pentru a definitiva protocolul tehnic ce va facilita accesul membrilor săi la instrumentul digital care va schimba în mod semnificativ procesele administrative din jurul planificării urbanistice, arhitecturii, ingineriei, construirii și utilizării mediului construit.

Prin acest protocol, se va stabili procesul prin care furnizorii de servicii de profil vor putea interoga platforma SIOAR, pentru a verifica statutul unui membru OAR care solicită semnătura digitală calificată, până la informarea referitoare la emiterea semnăturii și, după caz, suspendarea ei, conform prevederilor legale.

4. După ce acest protocol este convenit cu furnizorii de servicii interesați, în baza cerințelor prevederilor legale prevăzute în OUG, a normelor de aplicare și a acestui Protocol, Ordinul va putea demara și un proces de negociere a tarifelor, astfel încât, în baza unui parteneriat, acest serviciu să poată fi accesat la un tarif preferențial în piață cu un furnizor – partener.

IMPORTANȚ APROBĂRII PROTOCOLULUI ÎN CONSILIUL NAȚIONAL DIN 14 DECEMBRIE 2020

Protocolul agreat cu furnizorii de servicii de profil va fi prezentat și supus spre aprobare în Consiliul Național ce va avea loc în data de 14 decembrie.

De îndată ce acest protocol este aprobat de membrii Consiliului Național, îl vom semna cu celeritate cu toti furnizorii de profil interesați, astfel încât membrii să poată începe cât mai curând achiziționarea semnăturii electronice calificate:

  • fie cu furnizorul – partener, care le oferă membrilor Ordinului cel mai bun tarif negociat în piață, ca tarif de grup;
  • „la liber”, cu furnizorul preferat.

ACTIVARE SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ CALIFICATĂ ȘI START UTILIZARE

Membrii OAR vor putea contracta semnătura electronică calificată, conformă OUG, normelor de aplicare și Protocolului semnat în luna decembrie, la câteva zile după aprobarea Protocolului în Consiliul Național.

Cu toate acestea, activarea acesteia este posibilă doar la scurgerea termenului legal de 30 de zile de la publicarea normelor în Monitorul Oficial! În restul de timp rămas al intervalului, furnizorii de servicii de încredere vor implementa în sistemele proprii cerințele actelor normative incidente și ale protocolului.

Vom reveni cu informări complete pe acest subiect, pentru a anunța și explica, printre altele, ce este semnătura electronică calificată, ce elemente trebuie să conțină pentru a respecta prevederile Ordonanței de urgență și ale normelor de aplicare – ce vor fi publicate recent în MO – și prin ce se deosebește aceasta de semnătura electronică folosită acum în piață.

Cred cu tărie că utilizarea acestei proceduri va cataliza moduri complet noi de lucru și ne vom bucura de optimizări transversale prin întreg spectrul dezvoltării – de la arhitectură și urbanism, la construcții și chiar utilizarea clădirilor.

Cu considerație,

Alexandru Găvozdea

Președinte Ordinul Arhitecților din România