Ștefan Bâlici – câteva argumente pentru viitorul locuirii, la Forumul Building HOME 2023

5 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România a fost, pentru o nouă ediție, partener al Forumului internațional pentru locuire de calitate Building Home, ce a avut loc în acest an, pe 17 iunie, la București.

Credit foto: BORO Communications

Remarcând necesitatea și importanța temei propuse de organizatori – Tomorrow Living – prezentarea Președintelui OAR, dr. arh Ștefan Bâlici, s-a concentrat pe noile obiective de asumat de către întregul sector al mediului construit și asupra instrumentelor prin care impactul acestui domeniu poate începe să se înscrie pe o pantă ascendentă.

Ce înseamnă politicile și practicile de locuire „ale viitorului”?

Prin centrarea discuției pe politicile de locuire și constructive ale viitorului, tema ediției din acest an a Forumului Building Home aliniază discuția profesioniștilor de la București la preocupări și grupuri de acțiune devenite deja emblematice la nivel european și mondial la care România participă oficial (Noul Bauhaus European, în contextul Pactului verde european, Cele 8 principii de calitate ale mediului construit ale grupului Davos, Bienala de Arhitectură de la Veneția 2023 construită în jurul temei „Laboratorul viitorului” – prima ediție proiectată a obține neutralitatea din punct de vedere al emisiilor CO2).

Schimbarea cadrului de referință

Este evident că profesia noastră are deopotrivă un impact negativ și un potențial semnificativ în contextul crizelor actuale – climatice, politice și sociale. Este suficient să consultăm rapoartele ACE (pentru contextul european) sau Rapoartele SIOAR (pentru imaginea pieței de proiectare din țara noastră) pentru a sesiza distanța dintre noile cadre de referință și realitatea domeniului amplu al mediului construit. În mod particular, în România proiectele imobiliare rezidențiale au o pondere covârșitoare, iar practica reutilizării fondului construit existent – istoric sau nu – este alarmant sub media europeană, ceea ce alături de alte decalaje, adâncește discrepanțele pe de o parte dintre piața locală și sectorul construcțiilor în Europa și pe de alta dintre aspirațiile politicilor publice globale (la care România s-a racordat deja) și realitatea din teren.

Partea încurajatoare vine din potențialul domeniului de a avea un impact pozitiv la nivelul societății de mâine prin inițiativele individuale de astăzi, axate pe calitate. Mai precis, această contribuție e posibilă prin asumarea de către profesioniștii mediului construit a noilor termeni de referință cu privire la calitatea mediului construit, înțeleasă ca suma aspectelor tehnico-funcționale, sociale, culturale și de mediu. Este relevant în acest sens să fim prezenți aici, printre profesioniști ai industriei proiectelor imobiliare rezidențiale, și să subliniem că, pentru o locuire a viitorului, frumos înseamnă deopotrivă locuire de calitate, sustenabilă și incluzivă și proiecte pentru comunități, nu doar pentru indivizi.

Resurse, instrumente, priorități

Pentru Ordinul Arhitecților din România este de o importanță imediată să asigurăm membrilor noștri atât cadrul (legislativ, instituțional) cât și instrumentele de lucru pentru ca această adaptare rapidă la noile cadre de referință să poată avea loc și cu un impact cât mai consistent.

Cei care ne urmăresc sunt familiarizați deja cu instrumentele de raportare, (auto)evaluare și dezvoltare profesională pe care le punem la dispoziția membrilor noștri – de la Rapoartele anuale SIOAR care oferă imaginea pieței de proiectare în funcție de criteriile care contează astăzi la platforma SIC (relevantă pentru organizarea procesului de proiectare în arhitectură în acord cu Directivele UE cu privire la libera concurență) sau edu.oar.archi prin care oferim resurse concrete – ghiduri, instrumente, cursuri – pentru actualizarea practicii profesionale.

Evident, dincolo de aceste eforturi de actualizare cu care orice actor al mediului construit este dator, este prioritară creșterea calității actului administrativ în domeniul construcțiilor, în sprijinul beneficiarilor finali ai construcțiilor, dar și al arhitecților care, în calitate de proiectanți, interacționează cu autoritățile. Regularizarea practicii, digitalizarea dar și creșterea capacității profesionale de ambele părți (administrație, proiectanți) sunt direcții pe care le urmărim constant în activitatea OAR.

To be continued

Acestea sunt doar câteva din argumentele aduse de Președintele OAR în discursul său în fața profesioniștilor din domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului interior în cadrul evenimentului Building HOME International Good Living Forum 2023. Pentru o imagine mai detaliată, vă rugăm să parcurgeți referințele de mai jos.

Building Home – un eveniment dedicat spațiilor în care locuim, conceptelor și dezvoltărilor rezidențiale reprezentative, arhitecturii și designului interior – reunește anual investitori și dezvoltatori, constructori, arhitecți, consultanți și manageri de proiecte, companii cu soluții pentru proiectele rezidențiale. “Tomorrow Living” este tema Building HOME 2023 International Good Living Forum & Exhibition.

Referințe

United Nations Environment Programme: 2022 Global Status Report for Buildings and Construction, COP 27, noiembrie 2022 https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/co2-emissions-buildings-and-construction-hit-new-high-leaving-sector

ACE Observatory: Europe 2022 https://www.aceobservatory.com

Studiile sectoriale ACE https://oar.archi/studii-si-documente-internationale/ace/ace-sectorial-studies/

Rapoartele SIOAR 2021, OAR 2022

New European Bauhaus Compass, EU, 2022 https://new-european-bauhaus.europa.eu/get-involved/use-compass_en

Davos Baukultur Quality System. Eight criteria for high-quality Baukultur, 2021

https://davosdeclaration2018.ch/en/dd;nav/index/quality-system

Declarația de la Davos și Sistemul Davos al Calității pentru Baukultur. Un nou site și resurse în limba română, OAR, 2022 https://oar.archi/stiri/declaratia-de-la-davos-si-al-sistemul-davos-al-calitatii-pentru-baukultur-un-nou-site-si-resurse-in-limba-romana/

European quality principles for EU-funded interventions with potential impact upon Cultural Heritage, ICOMOS, 2020 https://www.icomos.org/en/pub/198-europegroup

UNESCO Historic Urban Landscape: New life for historic cities. The historic urban landscape approach explained, 2013 https://whc.unesco.org/en/news/1026

Towards a Shared Culture of Architecture. Investing in a high-quality living environment for everyone : report of the OMC Group of EU Member States experts, 2021 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bd7cba7e-2680-11ec-bd8e01aa75ed71a1/language-en  

CARE (Carbon Avoided: Retrofit Estimator) Tool: Architecture 2030 https://caretool.org/about/

Construction Blueprint Project https://constructionblueprint.eu/

UIA Architecture Guide to the UN 17 Sustainable Development Goals https://www.uia-architectes.org/en/resource/architecture-guide-to-the-un-17-sustainable-development-goals-english/

Tiziana Panizza Kassajun, Architecture & Human Rights, Salenstein, 2018 https://www.architectureandhumanrights.org/

Education is the movement from darkness to light; pavilionul Bulgariei la Bienala de la Veneția, 2023 https://www.labiennale.org/en/architecture/2023/bulgaria

Architects Against Housing Alienation; pavilionul Canadei la Bienala de la Veneția, 2023 https://aaha.ca/en

Girjegumpi: The Sámi Architecture Library; pavilionul Țărilor Nordice (Suedia, Norvegia și Finlanda) la Bienala de la Veneția, 2023 https://www.labiennale.org/en/architecture/2023/nordic-countries-sweden-norway-finland

Arhitect în România. Studiu de fundamentare a politicilor naŃionale pentru arhitectură – coord. Dan Chiribucă, Șerban Țigănaș https://www.oar-bucuresti.ro/anunturi/2010/03/25/b/Arhitect%20in%20Romania.pdf

OAR: Future Shapers 15 vorbitori din 10 țări și 400+ ascultători, în dialog la Conferința Europeană pentru Politici de Arhitectură. București — ECAP2019

https://oar.archi/wp-content/uploads/2021/03/oar_future_shapers_brosura_2019_pdf_1570546265.pdf

OAR: Arhitecți în administrație https://oar.archi/exercitarea-profesiei/arhitecti-in-administratie/

OAR, filiala București Raportul pentru București