Lansare Concurs de Soluții „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment – MultipleXity”

2 min citire
Share:
FacebookLinkedInCopy Link

Ordinul Arhitecților din România anunță lansarea Concursului de Soluții „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment – MultipleXity”. 

Concursul are ca scop găsirea celei mai bune soluții pentru amenajarea terenului și imobilelor din cadrul fostului ansamblu industrial de pe str. Take Ionescu, aflate în proprietatea Municipalității din Timișoara, astfel încât să devină un centru pentru artă, tehnologie și experiment, care se va numi MultipleXity.

MultipleXity va fi un centru destinat experimentului cultural şi tehnologic prin multiple funcțiuni care se vor desfășura în fostele ateliere şi depouri de tramvaie de pe strada Take Ionescu 56-58 şi integrând și Muzeul Corneliu Miklosi (bd. Take Ionescu 83). Rolul MultipleXity este să faciliteze şi încurajeze prin experiment iniţiative şi proiecte aflate la graniţa dintre tehnologie şi artă. MultipleXity va oferi un spaţiu deschis şi liber, cu o infrastructură accesibilă pentru proiecte şi experiențe inovatoare. Aici se vor produce concepte şi produse artistice, tehnologice prin colaborare intensivă. 

Concursul MultpleXity este promovat de Primăria Municipiului Timișoara (PMT), care este atât proprietarul terenului și al imobilelor care vor face obiectul viitoarei intervenții, cât și autoritatea contractantă care va achiziționa în urma acestui concurs serviciile de proiectare pentru intervenția pe care o dorește.

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România (OAR), o organizație profesională care are ca misiune creșterea calității produsului arhitectural-urbanistic și promovarea acestui serviciu față de societate ca act de cultură de interes public.

Procedura de atribuire se face prin concursul de soluții, desfășurat într-o singură fază, ce are ca finalitate atribuirea contractului de proiectare pentru acest obiectiv, deschis în România, țările Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene. Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul de concursuri al Uniunii Internaționale a Arhitecților – UIA, prevederile Recomandărilor Internaționale pentru Concursuri de arhitectură și urbanism adoptate în Conferința Generală UNESCO din 1956, revizuită în data de 27 noiembrie 1978, prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR, publicat în 2018, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari:
1. arh. Ana-Maria Zahariade

2. arh. Marius Miclăuș 

3. arh. Constantin Gorcea

4. arh. Liviu Zăgan

5. arh. Ștefan Ghenciulescu

6. Sorina Jecza – manager cultural

7. Dan Diaconu – reprezentant AC,
viceprimar PMT

Membri supleanți:

8. arh. Sorin Ciurariu – reprezentant AC

9. arh. Daniela Calciu

PREMIILE ACORDATE

  • Premiul I: contractul de proiectare cu valoarea maximă la nivelul sumei de 2.502.706,95 RON, fără TVA
  • Premiul II: 50.000 RON
  • Premiul III: 35.000 RON

CALENDARUL CONCURSULUI

25/01/2020
Lansarea oficială a concursului (data publicării în SEAP)
14/02/2020
Vizită sit
15/04/2020
Dată limită predare proiecte
23/04/2020
Jurizare proiecte
27/04/2020
Anunț oficial câștigător (conferință de presă cu juriul)
27/04/2020
Publicarea rezultatelor pe site-ul oficial al competiției

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului: 

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul, pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România: 

sau OAR Concursuri: 

Întrebările privind competiția vor fi transmise pe pagina oficială a competiției la secțiunea ”Am nevoie de lămuriri – adaugă o întrebare”. 

_____________________________ 
Contact de Presă: 
arh. Iulia CUCU 
e-mail: concursuri@oar.archi
tel: (+4) 021.31. 26.34
tel: (+4)0730.092.199